سئو و بهینه سازی

عکس و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر

دسته بندی: اخبار
75 views
تصاویر برای و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهرگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر

{“cb”:9,”cr”:9,”ct”:21,”id”:”ozttinN_evrGNM:”,”oh”:375,”ou”:”http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1390/8/26/197495_892.jpg”,”ow”:594,”pt”:”تصاویر: استقبال پرشکوه از بهداد سلیمی در قائم شهر”,”rh”:”asriran.com”,”ru”:”http://www.asriran.com/fa/news/189863/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSJjdDotjXb9l9-5WILRCNd7NEj8G_iiTHGXYYX-E5gn3AZ6BBGLQgkpM0″,”tw”:192}
{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:9,”ct”:9,”id”:”DkUfmpz3Psey7M:”,”oh”:465,”ou”:”http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/621674/43858/resized/resized_1813166_679.jpg”,”ow”:700,”pt”:”عکس/ استقبال مردم قائم\u200cشهر از بهداد سلیمی”,”rh”:”mashreghnews.ir”,”ru”:”http://www.mashreghnews.ir/fa/news/621674/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSHN7yciG57TzF5EoZYTqjafL8WdEdhvTpRvMB4SH29Ge-JUAOFbFRZJHkP”,”tw”:182}
{“cb”:18,”cr”:12,”ct”:12,”id”:”SThkeotbPTSaLM:”,”oh”:465,”ou”:”http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/621674/43858/resized/resized_1813168_261.jpg”,”ow”:700,”pt”:”عکس/ استقبال مردم قائم\u200cشهر از بهداد سلیمی”,”rh”:”mashreghnews.ir”,”ru”:”http://www.mashreghnews.ir/fa/news/621674/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT5XitVvzCCyZ4_98NgPoapawcskOilD0F_CFDSE4ckN4Cfw9TwMMs6HWE”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر

{“cb”:12,”cl”:21,”cr”:21,”id”:”_GYQBjA54Z08xM:”,”oh”:373,”ou”:”http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1390/8/26/197497_578.jpg”,”ow”:600,”pt”:”تصاویر: استقبال پرشکوه از بهداد سلیمی در قائم شهر”,”rh”:”asriran.com”,”ru”:”http://www.asriran.com/fa/news/189863/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTt_cA39R9P84psNHJEdoX872X8BazOTxIO_as_vypkHYLPKDlqmCxTqA7t”,”tw”:195}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر

{“cb”:6,”cl”:21,”cr”:15,”ct”:21,”id”:”U9RZwi9dZNdAnM:”,”oh”:418,”ou”:”http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/08/26/13900826143906640_PhotoL.jpg”,”ow”:600,”pt”:”عکس/استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر”,”rh”:”mashreghnews.ir”,”ru”:”http://www.mashreghnews.ir/fa/news/79675/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS8qLDWEjvGNI1jvGsAA17NysNITgUNmZ1Yogsq5tZBUFLEt0QHCTtFvRfx”,”tw”:174}
{“cb”:21,”cl”:15,”cr”:6,”ct”:9,”id”:”Lm6xdaXDDfQ2LM:”,”oh”:266,”ou”:”http://www.irankhabar.ir/images/docs/000068/n00068568-r-b-002.jpg”,”ow”:400,”pt”:”ایران خبر – مراسم استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – تصاوير بزرگ”,”rh”:”irankhabar.ir”,”ru”:”http://www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/68568/2/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQe653fOLu6nr_JOctmswerz4mrAPSJQzbkx-neikGpgB42HoNM01vyTMs”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر

{“cb”:18,”cl”:9,”cr”:6,”ct”:15,”id”:”t466PN5J-VgroM:”,”oh”:663,”ou”:”http://images.khabaronline.ir/images/2016/8/16-8-22-149154.jpg”,”ow”:1000,”pt”:”تصاویر | استقبال مردم قائم\u200cشهر از بهداد سلیمی”,”rh”:”khabaronline.ir”,”ru”:”http://www.khabaronline.ir/detail/570402″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRCCUzy6azEJRv5vPM6VuEblve_mxyrKRtiT6EdC1FAfqieiPLz3kqeuL61″,”tw”:181}
نتیجه تصویری برای عکس و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر

{“cb”:18,”cl”:9,”cr”:15,”ct”:3,”id”:”oYDRiyc7vq_onM:”,”oh”:418,”ou”:”http://www.pix2fun.net/wp-content/uploads/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-5.jpg”,”ow”:600,”pt”:”تصاویر استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر”,”rh”:”pix2fun.net”,”ru”:”http://www.pix2fun.net/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4.html”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRhazxAk-eJ0UtCZ8K6rqlTtcRqkN1do0jk3XesMoZlwmOruPAATuGw3j0″,”tw”:172}
{“cb”:15,”cl”:18,”id”:”VNYCsG6rVFRtmM:”,”oh”:531,”ou”:”http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1395/6/1/329736_726.jpg”,”ow”:852,”pt”:”استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر | خبروان”,”rh”:”khabarone.ir”,”ru”:”http://khabarone.ir/news/3348296″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRDkK914hapQ3GpylMoopPC90YztBSKPL9aS1tRUUZbOK9W5tFMCiOWPNY”,”tw”:193}

تصاویر بیشتر برای و فیلم استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر


عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/…/عکساستقبال-مردم-قائم‌شهر-از-بهدادسلیم

۸ ساعت پیش – مردم و مسوولین قائم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل … عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمیفیلم/ طراحی کامیون تاشو.

استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سليمی + فیلم – باشگاه …

www.yjc.ir › فیلم و صوت › فیلم و صوت

۷ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی آمدند.

فیلم: استقبال پرشور مردم از بهداد سلیمی – فردا

www.fardanews.com/fa/…/فیلماستقبال-پرشور-مردم-از-بهدادسلیمی

استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی را در این ویدئو مشاهده کنید. … تحلیلی فردا. کد خبر: ۵۵۹۶۴۴. تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ – ۱۹:۰۰. عکس و فیلم » ورزشی …

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – عصر ایران

www.asriran.com › صفحه نخست › ورزشی

۴ ساعت پیش – بهداد سلیمی با استقبال باشکوه قائمشهری​ها به زادگاهش بازگشت. … در مراسم استقبال خود پس از المپیک در زادگاهش قائمشهر و در سالن تختی این شهر گفت : در المپیک ۲۰۲۰ …. استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) …

ایران خبر – مراسم استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – …

www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/…/مراسم-استقبالبهدادسلیمیقائمشه

۷ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر – خبرگزاری صدا و سیما

www.iribnews.ir/fa/news/1262929/استقبال-از-بهدادسلیمی-در-قائمشهر

۷ ساعت پیش – بهداد سلیمی با استقبال باشکوه قائمشهری​ها به زادگاهش بازگشت. … استقبال خود پس از المپیک در زادگاهش قائمشهر و در سالن تختی این شهر گفت … یل جویبار طلای رفته المپیک را بازگرداند+ فیلم … صفحه نخست · سیاسی · اقتصادی · اجتماعی · علمی و فرهنگی · ورزشی · بین الملل · عکس · فیلم · فضای مجازی · پژوهش …

تصاویر | استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – صفحه نخست

www.khabaronline.ir/detail/570402

۵ ساعت پیش – چند رسانه‌ای > عکس – مردم و مسوولین قایم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه‌بردار خواستار حضور با قدرت وی در …

تصاویر/ استقبال قائم شهری‌ها از بهدادسلیمی – صراط

www.seratnews.ir/fa/news/…/تصاویر-استقبالقائمشهری‌ها-از-بهدادسلی

۷ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از … در یک انفجار انتحاری در یک مراسم عروسی در شهر غازی آنتپ در جنوب سوریه دست … عکس و فیلم » ورزشی · تصاویر/ استقبال قائم شهری‌ها از بهدادسلیمی.

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم | خبروان

khabarone.ir/news/3350291

۳ ساعت پیش – مردم و مسئولین قائمشهری به استقبال بهداد سلیمی قهرمان وزنه بردار کشورمان آمدند و از این وی تجلیل و دلجویی کردند.

تصاویر استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی – پایگاه خبری …

tnews.ir/news/ee2a69024314.html

وارش نیوز: مردم و مسوولین قائمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی + فیلم

tnews.ir/videos/1cee69018646.html

۶ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند.

عکس/ استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی / مشرق نیوز

khabarfarsi.com/ext/24041771

۷ ساعت پیش – عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی … نبردها در جنوب حلب/ جرابلس هدف بعدی تجزیه‌طلبان کرد/ تشدید درگیری‌ها در حسکه +عکس، فیلم و نقشه.

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم – صاحب‌خبر

sahebkhabar.ir/news/…/استقبال-قهرمانانه-از-بهدادسلیمی-در-قائمشهرف

۵ ساعت پیش – مردم و مسئولین قائمشهری به استقبال بهداد سلیمی قهرمان وزنه بردار کشورمان آمدند و ضمن تجلیل و دلجویی از این وزنه‌بردار، خواستار حضور با قدرت وی …

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم – نشر اخبار

www.nashrnews.org/…/استقبال+قهرمانانه+از+بهداد+سلیمی+در+قائمشهر

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم. ۵۵ ثانیه … سورپرایز بهداد سلیمی در هنگام ورود به قائمشهر/عکس … تصاویر: استقبال قائم شهری‌ها از بهداد سلیمی.

خبرگزاری تسنیم – استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر

www.tasnimnews.com/fa/media/…/استقبال-از-بهدادسلیمی-در-قائمشهر

۸ ساعت پیش – سرخط مهم‌ترین اخبار، گزارش‌های خبری، عکس و فیلم خبری سراسر ایران و جهان در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، … استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر.

عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – صابرنیوز

sabernews.com/shownews.php?idnews=109432

۷ ساعت پیش – عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی. مردم و مسوولین … گزارشی از عملکر ورزشکاران کشورمان در روز چهارم المپیک+ فیلم · نگاهی به نتایج …

عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – مشرق نیوز – …

www.shahrekhabar.com/picnews/147185898063777

۱۹ ساعت پیش – مردم و مسوولین قائم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل … عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمیفیلم/ طراحی کامیون تاشو.

(تصاویر) استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی – فرارو

fararu.com/fa/news/286683/تصاویر-استقبال-قهرمانانه-از-بهدادسلیمی

۶ ساعت پیش – به گزارش فرارو، ساعتی پیش مراسم استقبال از بهداد سلیمی با حضور جمع کثیری از مردم شهرستان زادگاه این قهرمان بزرگ در سالن تختی قائمشهر …

عکس/ استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – دولت بهار

www.dolatebahar.com/view/…/عکساستقبال-از-بهدادسلیمی-در-قائمشه

۶ ساعت پیش – قاسم زارع بازیگر نقش روحانی سریال «بازگشت» شد +عکس · تاج با حکمی مسئول امور … عکس/ استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر · استقبال از بهداد …

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم – جدید ۲۰۱۶

newsdownloaphoto.xyz/2016/…/استقبال-قهرمانانه-از-بهدادسلیمی-در-قا…

۵ ساعت پیش – استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم. مردم و مسئولین قائمشهری به استقبال بهداد سلیمی قهرمان وزنه بردار کشورمان آمدند و از این وی …

تقدیر فکری از بهداد سلیمی | سرمربی تیم نساجی قائمشهر در …

www.ghatreh.com/news/nn33316229/تقدیر-فکری-بهدادسلیمی

۲ ساعت پیش – سرمربی تیم نساجی قائمشهر در مراسم استقبال از بهداد سلیمی حضور یافت. – به گزارش کاپ، محمود فکری امروز در … اصفهانی ها با چه خودرویی به استقبال قهرمانشان رفتند/عکسفیلم | مراسم بدرقه ورزشکاران کرمانی به پارالمپیک ریو …

بلاغ مازندران – استقبال پرشور مردم قائم‌شهر از پهلوان بهداد …

www.bloghnews.com/…/استقبال-پرشور-مردم-قائمشهر-پهلوان-بهدادس

۳ ساعت پیش – بهداد سلیمی پس از بازگشت از مسابقات المپیک ریو مورد استقبال پرشور مردم شهرستان قائم‌شهر قرار گرفت.

استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی + فیلم بعد از ظهر …

khabarche.ir/خبر/…/استقبال-ویژه-مردم-قائمشهر-از-بهدادسلیمیفیلم

۷ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند. … عکس استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + فیلم. ۴۹ دقیقه …

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + …

khabarche.ir/…/استقبال-مردم–قائمشهر-از-وزنه-بردار-کشورمان-بهدادسل

۲۴ دقیقه پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند. در حال دریافت متن کامل خبر… عکس استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی + فیلم.

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی + …

news.tamashagar.com/…/استقبال-مردم-قائمشهر-از-وزنه-بردار-کشورمان-…

۷ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی آمدند.

ایرنا – قائمشهر / استقبال از بهداد سلیمی

www.irna.ir/yazd/fa/Photo/3323755/

۵ ساعت پیش – ایرنا – قائمشهر – ورزش دوستان مازندران روز دوشنبه از بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان در بازگشت از المپیک ۲۰۱۶ ریو به زادگاهش شهرستان قائمشهر استقبالعکس از غلامرضا رضایی آغوزگله*۱*۱۱* … فیلم و صدا; |; عکس.

بهداد سلیمی در قائمشهر به حقش رسید/تصاویر – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/news/…/بهدادسلیمی-در-قائمشهر-به-حقش-رسیدتصاوی…

۸ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – صفحه نخست

nazbid.xyz/post/?q=استقبال+از+بهداد+سلیمی+در+قائمشهر

بهداد سلیمی در بدو ورود به قائمشهر : در المپیک ۲۰۲۰ جبران می کنم … نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو … عکس خانوادگی بهداد سليمي در کنار همسرش بهداد سليمي که با ناداوری از دریافت مدال بازماند به همراه تیم ملی وزنه برداری از المپیک …

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + …

khabarpu.com/k.php?u…2KjYp9i02q/…/Yp9ix2KfZhg==

۷ ساعت پیش – استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + فیلم – باشگاه … عکس/ نیروهای یمنی از سعودی‌ها مقادیری سلاح و مهمات غنیمت گرفتند …. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار …

استقبال گرم مردم قائمشهر و اندیمشک از بهداد سلیمی و … – …

parsfootball.com/fa/105895/فیلماستقبال-گرم-مردم-قائمشهر-اندیمش/

۳ ساعت پیش – فیلم | استقبال گرم مردم قائمشهر و اندیمشک از بهداد سلیمی و سعید عبدولی … عکس | “امیر تتلو ” به دلیل بی محلی پرسپولیسی ها “استقلالی” شد !

هرلحظه، فیلم: استقبال پرشور مردم از بهداد سلیمی

harlahze.com/اخبار…/فیلماستقبال-پرشور-مردم-از-بهدادسلیمی

۳ ساعت پیش – استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی را در این ویدئو مشاهده کنید. . … ماجرای ازدواج تارا کریمی با رضا رویگری +عکس …

عکس/ استقبال فکری از بهداد سلیمی | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/224402

۱ ساعت پیش – محمود فکری امروز در میان اهالی ورزش قائمشهر و مردم از بهداد سلیمی استقبال کرد. … عکس/ بوسه قهرمان المپیک بر دستان مادرش. عکس/ تکنیک زیبای سجاد مردانی. آقای مدیر … جشنواره فیلم کودک همیشه بلاتکلیف است · جنگنده‌های روسیه …

استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی + فیلم | باشگاه …

vista.ir/news/…/استقبال-ویژه-مردم-قائمشهر-از-بهدادسلیمیفیلم

۷ ساعت پیش – صفحه نخست · سیاسی · بین‌الملل · ورزشی · اجتماعی · اقتصادی · فضای مجازی · فرهنگی هنری · علمی پزشکی · فیلم و صوت · عکس · استان ها · شهروند …

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر

irannewsagency.ir/1395/06/01/استقبال-از-بهدادسلیمی-در-قائمشهر-۲/

۲ ساعت پیش – بهداد سلیمی با استقبال باشکوه قائمشهری​ها به زادگاهش بازگشت. … در مراسم استقبال خود پس از المپیک در زادگاهش قائمشهر و در سالن تختی این شهر گفت : در المپیک ۲۰۲۰ …. استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) …

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم ** مردم و …

www.linkjoo.ir/?page=matn&code=linkjoo16222244904219490

۳ ساعت پیش – به گزارش گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم و مسئولین قائمشهری به استقبال بهداد سلیمی قهرمان وزنه بردار کشورمان آمدند و ضمن …

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس – …

seiho.ir/news/213774/

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس. … اهالی شهرستان قائمشهر با نصب پلاکاردهای مختلف به استقبال ورزشکار قهرمان خود رفتند. به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه … فیلم/ استقبال باشکوه از ورزشکار سنگاپوری که قهرمان ملی شد …

عکس استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – SPI News

spinews.ir › نگاتیو

۸ ساعت پیش – مردم و مسوولین قائم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی … هدف بعدی تجزیه‌طلبان کرد/ تشدید درگیری‌ها در حسکه +عکس، فیلم و نقشه … بازگشت به صفحه اصلی نگاتیو عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی.

استقبال پرشور مردم قائم‌شهر از پهلوان بهداد سلیمی/تصاویر – …

www.qaemonline.ir/…/استقبال%۲۰پرشور%۲۰مردم%۲۰قائم‌شهر%۲۰از%…

۶ ساعت پیش – صبح امروز(دوشنبه) پهلوان بهداد سلیمی پس از بازگشت از مسابقات المپیک ریو مورد استقبال پرشور مردم ولایتمدار شهرستان قائم‌شهر قرار گرفت.

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم – آکا

www.akairan.com/havades-akhbar/yjc/news201682216413720883.html

۵ ساعت پیش – … و دلجویی کردند. ,شهروندخبرنگار،استقبال از بهداد سلیمی،شهر قائمشهر،مردم و مسئولین،قهرمان … آکاایران: استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم. به گزارش گروه ….. کری جنجالی بازیکن آلمانی برای برزیلی ها(عکس).

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – لیست اخبار

newslist.ir › اخبار › ورزشی › عصر ایران

۱ ساعت پیش – بهداد سلیمی با استقبال باشکوه قائمشهری​ها به زادگاهش بازگشت. … در مراسم استقبال خود پس از المپیک در زادگاهش قائمشهر و در سالن تختی این شهر گفت : در المپیک ۲۰۲۰ …. استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) …

تصاویر/ استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی – فرادید

faradeed.ir/fa/news/24473/تصاویر-استقبال-قهرمانانه-از-بهدادسلیمی

۵ ساعت پیش – بهداد سلیمی ظهر امروز با استقبال همشهریان خود به قائمشهر رسید. ساعتی پیش مراسم استقبال از بهداد سلیمی با حضور جمع کثیری از مردم شهرستان زادگاه این قهرمان بزرگ در سالن …. فیلم/ حرف های شیرین همسر جمشید مشایخی در «خندوانه».

استقبال ویژه مردم از بهداد سلیمی – بازتاب ۲۴

baztab24.com/search/?q=استقبال+ویژه+مردم+از+بهداد+سلیمی

آئین استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر برگزار می شود … در این فیلم گزارشی از تمرینات و وضعیت روحی و جسمانی بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری کشورمان در المپیک …

سورپرایز بهداد سلیمی در هنگام ورود به قائمشهر/عکس – سرویس …

servicekhabari.com/78730

۸ ساعت پیش – سورپرایز بهداد سلیمی در هنگام ورود به قائمشهر/عکس. … سورپرایز بهداد سلیمی در هنگام ورود به قائمشهر/عکس. بهداد سلیمی با استقبال همشهریانش وارد قائمشهر شد. … خودروی مفهومی کادیلاک اسکالا، آمیزه ای از وقار و زیبایی (فیلم) …

جی نیوز – استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم

jnews.jamaran.ir/news/id/1003844

۵ ساعت پیش – جی نیوز – استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم. … عکس. جماران. روحانی یا احمدی نژاد؛ کدامیک بیشتر به نیروهای مسلح اهمیت می دهند؟

تصاویر/ استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی – همه جو

hamejoo.ir › گوناگون

۵ ساعت پیش – بهداد سلیمی ظهر امروز با استقبال همشهریان خود به قائمشهر رسید. ساعتی پیش مراسم … نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو. مسابقه بهداد …

استقبال پرشور قائم شهری‌ ها از بهداد سلیمی +تصاویر – مجله …

www.dustaan.com › اخبار ورزشی

۷ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار خواستار حضور با … استقبال پرشور قائم شهری‌ ها از بهداد سلیمی +تصاویر …. اخبارروز استقبال المپیک ریو بهدادسلیمی خبر عکس قائم شهر وزنه برداری … تصاویر حضور بازیگران سینما در اکران مردمی فیلم آبنبات چوبی.

تصاویر/ استقبال قائم شهری‌ها از بهدادسلیمی – ۵۹۸

www.598.ir/fa/news/…/تصاویر-استقبالقائمشهری‌ها-از-بهدادسلیمی

۶ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار … یادآوری وعده های دولت به دولت +فیلم …. تصاویر/ استقبال قائم شهری‌ها از بهدادسلیمی … محله ثروتمندان که به شهر ارواح تبدیل شد+تصاویر.

عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – جویا

jooya.net/…/عکساستقبال-مردم-قائم‌شهر-از-بهدادسلیمی-۱۶۳۵۲۸۴

رتبه: ۵ – ‏۱ رأی

۸ ساعت پیش – مردم و مسوولین قائم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل … هدف بعدی تجزیه‌طلبان کرد/ تشدید درگیری‌ها در حسکه +عکس، فیلم و نقشه.

عکس/ استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – اخبار فارسی – …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/5889555

عکس/ استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر. … خطر محرومیت وزنه‌برداری ایران به خاطر ماجرای بهداد سلیمی در المپیک! – آنا …. گدایان میانماری و پاکستانی در تهران + فیلم.

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائم شهر – دانلود کلیپ

video8.ir/6340/استقبال-قهرمانانه-از-بهدادسلیمی-در-قا.html

استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم – باشگاه …En cache1 ساعت قبل … مردم و مسئولین قائمشهری به استقبال بهداد سلیمی قهرمان وزنه بردار کشور.

الف – پدر بهداد سلیمی: حق‌کشی بزرگی در حق بهداد شد

alef.ir/vdcaeene649nam1.k5k4.html?383531

۱ روز پیش – پدر بهداد سلیمی گفت: حق‌کشی بزرگی در حق پسرم شد اما حال بهداد خوب است. … عکس و فیلم … پدر این ورزشکار المپیکی ایرانی به مراسم استقبال از بهداد سلیمی در قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در صورت آماده بودن شرایط و توافق‌های لازم، …

سنگ تمام مازنی ها برای سلیمی/ « بهداد باتعصب» – خبرگزاری …

www.mehrnews.com/…/سنگ-تمام-مازنی-ها-برای-سلیمیبهداد-باتعصب

۱۱ ساعت پیش – قائمشهر – مراسم استقبال از بهدادسلیمی رکورد شکن مسابقات وزنه برداری المپیک ریو ۲۰۱۶ با حضور پرشور مردم ورزش دوست مازندران در قائمشهر …

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – نگار آنلاین

www.negaronline.com/news/…/استقبال-از-بهدادسلیمی-در-قائمشهر

۴ ساعت پیش – استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر. … خودکشی همزمان یک دختر و پسر در ساری (+عکس) …. استقرار جنگنده های ارتش روسیه در ایران (+عکس و فیلم) …

خبرگزاری آریا – تصاوير/ استقبال قهرمانانه از بهداد سليمي

www.aryanews.com/…/تصاوير-استقبال-قهرمانانه-از-بهدادسليمي

۵ ساعت پیش – ساعتی پیش مراسم استقبال از بهداد سلیمی با حضور جمع کثیری از مردم شهرستان زادگاه این قهرمان بزرگ در سالن تختی قائمشهر برگزار شد.

استقبال قائم شهری ها از بهداد سلیمی تصاویر – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/search/?q=استقبال+قائم+شهری+ها…بهداد+سلیمی

مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این … سرویس عکس و فیلم فردا: . … استقبال قهرمانانه از بهداد سلیمی در قائمشهر + فیلم.

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی + …

wwwkhabar.ir/8365722

مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی آمدند. … خبری باشگاه خبرنگاران: استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی + فیلم … وزنه برداران با استقبال وزیر ورزش و مردم · ◇ عکس/استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی …

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – آژانس عکس همشهری

www.hamshahriphoto.ir/detail/photo/7721/5

۸ ساعت پیش – بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان روز دوشنبه ۱ شهریور ۹۵ از مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریو به زادگاهش قائمشهر بازگشت و در بدو ورود به تاکید …

مراسم استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر | دمادم

damadam.ir › اخبار › ایران خبر › گوناگون

۷ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

بهداد سلیمی | بیوگرافی و عکسهای بهداد سلیمی | جدید ۹۵ | سال …

kaber.ir/?p=62248

۷ روز پیش – عکس بهداد سلیمی , بهداد سلیمی المپیک ۲۰۱۶ ریو , تصاویر بهداد سلیمی , بیوگرافی بهدادبهداد سلیمی کردآسیابی (زادهٔ ۱۷ آذر ۱۳۶۸ در قائم‌شهر) وزنه‌بردار ایرانی دستهٔ فوق سنگین و دارندهٔ رکورد …. ۹۰tv.ir/video/166639/فیلم-لحظه-مصدومیت-شدید-بهدادسلیمی ….. همسر بهداد سلیمی در مراسم استقبال از همسرش+عکس – …

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی عکس | News File

newsfile.ir/…/استقبال+بی+نظیر+قائم+شهری+ها+از+بهداد+سلیمی+++عک

اهالی شهرستان قائمشهر با نصب پلاکاردهای مختلف به استقبال ورزشکار قهرمان خود … راه افتادن هشتگ بهداد سلیمی در فضای مجازی فیلم پس از مظلوم واقع شدن بهداد …

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی + …

bistnist.com/…/استقبال-مردم-قائمشهر-از-وزنه-بردار-کشورمان-بهدادسلي

۷ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سليمی آمدند. … به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم قائمشهر به استقبال وزنه …

عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – راه فردا

www.rahefarda.com › گوناگون

۷ ساعت پیش – مردم و مسوولین قائم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

خودروی شخصی بهداد سلیمی در مراسم استقبال چه بود؟ + فیلم | …

kargaronline.ir/…/خودروی-شخصی-بهدادسلیمی-در-مراسم-استقبال-چه-بو…

۶ ساعت پیش – در این فیلم بهدادسلیمی به همراه خانواده هنگام برگشت به قائمشهر از مسیر فیروزکوه سوار بر خودروی خود می شوند و مورد استقبال مردم قرار می گیرند.

ورود بهداد سلیمی به مازندران+ تصاویر | اتاق خبر ۲۴

otaghkhabar24.ir/news/59939

۸ ساعت پیش – بهداد سلیمی در میان استقبال ورزش دوستان مازندرانی وارد زادگاهش شد. … پخش صحنه‌های مستند از دادگاه خانواده و ناگفته هایی از زوج‌های در آستانه طلاق + فیلم … مراسم استقبال از بهداد سلیمی در سالن تختی قائمشهر برگزار شد و ورزش …

عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – ایران مسافر

www.iran-travelers.com/عکساستقبال-مردم-قائم‌شهر-از-بهداد-سل/

به نقل از ایران مسافر: مردم و مسوولین قائم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این … عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی … در جنوب حلب/ جرابلس هدف بعدی تجزیه‌طلبان کرد/ تشدید درگیری‌ها در حسکه +عکس، فیلم و نقشه …

استقبال بي نظير از بهداد سليمي در قائم شهر+عكس – پرشین سون

portal.persianseven.ir/View/axx-ghaem-shahr.html

این مطلب شامل عکس است ، برای دیدن عکس ها روی لینک کلیک کنید . … لیلای محمدرضا گلزار در یک فیلماستقبال بي نظير از بهداد سليمي در قائم شهر+عكس.

استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سليمی + فیلم | ایراتو

irato.ir/fa/news/…/استقبال-ویژه-مردم-قائمشهر-از-بهدادسليمیفیلم/

۵ ساعت پیش – صفحه نخست · سیاسی · بین‌الملل · ورزشی · اجتماعی · اقتصادی · فضای مجازی · فرهنگی هنری · علمی پزشکی · فیلم و صوت · عکس · استان ها · شهروند …

عکس/ استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی

firemovie.ir/news/182361

[unable to retrieve full-text content] مردم و مسوولین قائم‌ش&#

پایگاه خبری تحلیلی عبارت:ورود هرکول ایران به مازندران+ …

www.ebaarat.ir/content/news/…/ورود-هرکول-ایران-به-مازندران-تصاویر-

۷ ساعت پیش – عبارت:بهداد سلیمی با وجودی که با ناداوری نتوانست مدالی در المپیک ریو کسب کند با این حال به هنگام بازگشت به مازندران و قائم شهر مورد استقبال …

سوپرایز ویژه برای استقبال از هرکول ایران+عکس – ساعت۲۴

www.saat24.com/…/سوپرایز-ویژه-برای-استقبال-از-هرکول-ایران-عکس

۷ ساعت پیش – ساعت۲۴-بهداد سلیمی با استقبال همشهریانش وارد قائمشهر شد. … سورپرایز جالب برای سلیمی،حضور اولین مربی اش در محل بود. بهدادعکس و فیلم …

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس

it-news.ir/198067

۱ روز پیش – به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم شهرستان قائمشهر فضای شهر با نصب عکس ها و پلاکاردهایی با عنوان …

استقبال مردم قائمشهر از “بهداد سلیمی” – ۲۰khabar.com

۲۰khabar.com/news/311346/استقبال-مردم-قائمشهر-از-بهدادسلیمی

استقبال مردم قائمشهر از “بهداد سلیمی“. ۲۱ دقیقه قبل … اخبار مرتبط. سلیمی: بار دیگر پرچم ایران را به اهتزاز در می‌آورم … ازدواج بازیگر زن مشهور ایرانی با مردی ۲۰سال بزرگتر از خودش (+ عکس) … شادمانی جویباری ها پس از کسب طلای حسن یزدانی + فیلم.

استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی | ..::وب نگین::..

webnegin.ir › تمام مطالب › استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی

۶ ساعت پیش – همه ویژگیهای آیفون / فیلم · رسانه و سرگرمی … مصدومیت‌های المپیک ریو / تصاویر · مجموعه عکس … خانه تمام مطالب استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی …

فیلم المپیک باخت بهداد سلیمی ۲۰۱۶ – اخبار شهر ما

ourcitynews.com/post/?q=فیلم+المپیک+باخت+بهداد+سلیمی+۲۰۱۶

عکس بهداد سليمي و همسرش آلما نصرتی بهداد سليمي متولد ۱۳۶۸ در قائم‌شهر وزنه‌ بردار … المپيک ریو ۲۰۱۶ در این فيلم اظهارات بهداد سليمي در مورد داوری مسابقه را می بینید. … سليمي در بدو ورودش به ایران با استقبال همسر، دختر و والدینش روبرو شد و …

سورپرایز بهداد سلیمی در هنگام ورود به قائمشهر/عکس – ورزش ۲۴

varzesh-24.ir/…/سورپرایز+بهداد+سلیمی+در+هنگام+ورود+به+قائمشهر+ع

بهداد سلیمی با استقبال همشهریانش وارد قائمشهر شد. به گزارش نامه نیوز ، بهداد سلیمی ظهر امروز با استقبال همشهریان خود به قائمشهر رسید. سورپرایز جالب برای …

پدر بهداد سلیمی: حق‌کشی بزرگی در حق بهداد شد

www.entekhab.ir/fa/…/پدر-بهدادسلیمی-حق‌کشی-بزرگی-در-حق-بهداد-ش…

۱ روز پیش – پدر بهداد سلیمی گفت: حق‌کشی بزرگی در حق پسرم شد اما حال بهداد خوب … پدر این ورزشکار المپیکی ایرانی به مراسم استقبال از بهداد سلیمی در قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در … سیلی مقام روسی بر صورت دختر ورزشکار ناکام در ریو + عکس (۳ نظر) … واکنش سایت علم الهدی به فیلم دست‌بوسی: هیچ اجبار و الزامی برای وادار …

عکس/ بنرهای قائمشهری ها برای استقبال از سلیمی | تهران پرس

tehranpress.com/…/عکس%۷C-بنرهای-قائمشهری-ها-برای-استقبال-از-سل

۲ روز پیش – همشهری های بهداد سلیمی با نصب بنر در نقاط مختلف شهر از قهرمان خود استقبال کردند. … برچسب ها: قاِئم شهر قهرمان بهداد سلیمیعکس. فیلم و صوت.

استقبال ویژه مردم از بهداد سلیمی – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/search/?q=استقبال+ویژه+مردم+از+بهداد+سلیمی

آئین استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر برگزار می شود … در این فیلم گزارشی از تمرینات و وضعیت روحی و جسمانی بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری کشورمان در المپیک …

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – خبر روز

khabarrooz.xyz/news/203630

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر. ۳۰ ثانیه … سوپرایز ویژه برای استقبال از هرکول ایران+عکس. استقبال سحر … فیلم/ نمک‌پاشیدن bbc و voa بر زخم‌های بهداد سلیمی.

عکس هاي جديد بهداد سليمي + بيوگرافي – پوراکس – بین بلاگ

porx.binblog.ir/post/12

۲۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بهداد سلیمی کردآسیابی متولد ۱۷ آذر ۱۳۶۸ در شهرستان قائم‌شهر استوی وزنه‌بردار … همسر بهداد سلیمی در مراسم استقبال از همسرش+عکس – جديدترين اخبار . … عکس جدید بهداد سلیمی با همسر و دخترش+بیوگرافی | دانلود فیلم . ۱۵ .

پارسی نیوز: استقبال ویژه مردم قائمشهر از بهداد سلیمی + فیلم

parsinews.ir/news/page/541503d0aeea26db8868e1e47fcb3d06

۷ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند. … از بهداد سلیمی + فیلم. به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند. … عکس/ دیروز و امروز دو دیدبان.

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس

www.espeli.ir/…/استقبال+بی+نظیر+قائم+شهری+ها+از+بهداد+سلیمی+%…

۲۱ ساعت پیش – استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس. … اهالی شهرستان قائمشهر با نصب پلاکاردهای مختلف به استقبال ورزشکار قهرمان خود رفتند. به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه … فیلم حرکت دو ضرب بهداد سلیمی در المپیک ریو.

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + …

nividar.com/news/57bad1e4870024e2c95c4e62

۷ ساعت پیش – مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند. … به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مردم قائمشهر به استقبال وزنه … در بنگلادش · حمله مسلحانه به ماموران ناجا در بوکان برای آزاد کردن چند زندانی (+عکس) …

قائمشهر، آماده استقبال از قوی ترین مرد جهان – طاها پخش

www.tahapakhsh.ir/news/قائمشهر-آماده-استقبال-قوی-مرد-دنیا.html

۲ روز پیش – بهداد سلیمی، قهرمان جهان، قوی ترین مرد، ساری، کمیته استقبال فیلم استقبال با شکوه مردم پرتغال اَز دید دوربین کریستیانو رونالدودوستداران بهداد …

استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر – اخبار ایران و جهان

newsshare.ir/news/237145

از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد ، با جنس استیل عالی ، طراحی بی نظیر و شگفت انگیز … استقبال از بهداد سلیمی در قائمشهر. ۱۳ دقیقه پیش عکس تسنیم ۱٫ نام:پست …

تصاویر/ استقبال قائم شهری‌ها از بهدادسلیمی | اولین ها

news.avalinha.com/post/617364.html

مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار … پروانه ساخت فیلم سینمایی «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه … مردم قائم شهر به جای سلفی گرفتن با ستاره ها به عزاداری پرداختند.

استقبال مردم قائمشهر از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + …

nikgo.ir › چند رسانه ای › فیلم و صوت

… از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + فیلم. تاریخ ارسال : ۱/شهریور/۱۳۹۵ در: فیلم و صوتبدون نظر. مردم قائمشهر به استقبال وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی آمدند. منبع …

استقبال مردم قائم شهر از بهداد سلیمی – تلگرامی

telegramy.club/news/243042

۸ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایمشهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه بردار … سوپرایز ویژه برای استقبال از هرکول ایران+عکس.

تصاویر | استقبال مردم قائم‌شهر از بهداد سلیمی – اخبار ایران و …

officersoutlook.net/2016/08/22/تصاویر-استقبال-مردم-قائم‌شهر-از-بهدا/

۵ ساعت پیش – مردم و مسوولین قایم‌شهری به استقبال بهداد سلیمی آمدند و ضمن تجلیل ودلجویی از این وزنه‌بردار خواستار حضور با قدرت وی در المپیک بعدی شدند.

بنرهای مردم قائمشهر برای استقبال از بهداد – سایت خبری …

www.tabnak.ir/fa/news/…/بنرهای-مردم-قائمشهر-برای-استقبال-از-بهداد

۲ روز پیش – بنرهای مردم قائمشهر برای استقبال از بهداد. کد خبر: ۶۱۶۱۴۳ … طلای دلاورانه پلنگ جویبار در فینال ۲۰ دقیقه ای/ایران سه طلایی شد+فیلم کشتی ها · آخرین وضعیت … عکس تکان دهنده از پشت پرده داوری دقایقی قبل از مسابقه بهداد سلیمی.

تصاویر استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر – پیکس ۲ فان

www.pix2fun.net/تصاویر-استقبال-از-بهدادسلیمی-در-قائم-ش.html

عکس جدید ، سایت عس ، تصاویر جدید ، عکس خبری ، عکس عاشقانه ، عکس هنری ، فلسفی ، تاریخی … زلزله ۵٫۲ ریشتری در ارومیه + فیلم [جدید] · بی احتیاطی راننده مرگ دختربچه ۲ ساله را رقم زد + عکس [جدید] … تصاویر استقبال از بهداد سلیمی در قائم شهر.

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس – اخبار

www.wikipg.com/…/استقبال-بی-نظیر-قائمشهری-ها-از-بهدادسلیمی-%…

۱۷ ساعت پیش – اهالی شهرستان قائمشهر با نصب پلاکاردهای مختلف به استقبال ورزشکار قهرمان خود رفتند.

بنرهای قائمشهری ها برای استقبال از بهداد سلیمی نصب شد+عکس

titreemroz.ir/…/بنرهای-قائمشهری-ها-برای-استقبال-از-بهدادسلیمی-نصب…

۲ روز پیش – به گزارش تیتر امروز، مردم قائمشهر برای پهلوان شهرشان بهداد سلیمی که به ناحق مدال طلا را از دست داد با نصب بنرهای زیبا به استقبال وی رفتند.

استقبال بی نظیر قائم شهری ها از بهداد سلیمی + عکس – …

www.eghtesadban.com/…/استقبال-بی-نظیر-قائمشهری-ها-از-بهدادسلی

۱ روز پیش – اهالی شهرستان قائمشهر با نصب پلاکاردهای مختلف به استقبال ورزشکار قهرمان خود رفتند.

آخرین اخبار بهداد – بازدید

https://buzdid.ir/tag/بهداد

سورپرایز بهداد سلیمی در هنگام ورود به قائمشهر/عکس · نامه نیوز ۱۰ دقیقه پیش. به گزارش نامه نیوز ، بهداد سلیمی ظهر امروز با استقبال همشهریان خود به قائمشهر رسید. سورپرایز … ۰۰:۳۴. استقبال مردم فیروزکوه از وزنه بردار کشورمان بهداد سلیمی + فیلم.

پدر بهداد سلیمی: حق‌کشی بزرگی در حق بهداد شد – شهر

shahr.tehran.ir/default.aspx?tabid=136&ArticleId=24911

۱ روز پیش – پدر بهداد سلیمی گفت: حق‌کشی بزرگی در حق پسرم شد اما حال بهداد خوب است. … پدر این ورزشکار المپیکی ایرانی به مراسم استقبال از بهداد سلیمی در قائم‌شهر اشاره کرد و گفت: در صورت آماده بودن …. ۴۰ چاقو در معده بیمار (+عکس و فیلم).

عکسهای بهداد سلیمی و همسرش آلما نصرتی – جديدترين اخبار …

www.momtaznews.com/عکسهایبهدادسلیمی-و-همسرش-آلما-نصرتی/

www.ebhamlinks.com | عکسهای جدید بهداد سلیمی در کنار همسرش … سرگرمی,خبری,دانلود,دانلود آهنگ,دانلود موزیک,دانلود فیلم,فیلم ایرانی,دانلود سریال,عکسهای جدید,عکسهای … همسر بهداد سلیمی در مراسم استقبال از همسرش+عکس عکس های جدید بهداد سلیمی و همسرش مرداد ۱۳۹۱ بهداد سلیمی و ….. بهداد بچه قائم شهر نیست بچه خود رشته فک کنم.راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


close
کانال تلگرام