سئو و بهینه سازی

عکس همسر شهید ستاری

دسته بندی: اخبار
215 views
تصاویر برای همسر شهید ستاریگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای عکس همسر شهید ستاری

{“cb”:12,”cl”:3,”cr”:12,”ct”:3,”id”:”DWWpnJJghr-xJM:”,”oh”:619,”ou”:”http://media.mehrnews.com/old/Original/1392/10/17/IMG23542633.JPG”,”ow”:800,”pt”:”عاشقانه\u200cهاي حميده و منصور / ماجراي خواستگاري شهيد ستاري از همسرش …”,”rh”:”mehrnews.com”,”ru”:”http://www.mehrnews.com/news/2208921/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4″,”th”:129,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRZ9ET5SKOiDru-TYKj4CmWTCKfqjHW4fIe1tbMKVVHiwmm2pvQgmAGl2cChg”,”tw”:167}
{“cb”:21,”cr”:21,”id”:”OSx1mBGBsfztyM:”,”oh”:283,”ou”:”http://khabis.com/wp-content/uploads/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4-1.jpg”,”ow”:444,”pt”:”بیوگرافی و عکس سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و همسرش”,”rh”:”khabis.com”,”ru”:”http://khabis.com/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85/”,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRoflTaJHTXW4hr9Ln3bv4RSn9ImG-_E7ECjv3rGeuS5std84gjC10wCxY”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس همسر شهید ستاری

{“cb”:3,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:3,”id”:”UgjG8D9NZzLNhM:”,”oh”:467,”ou”:”http://media.mehrnews.com/old/Original/1392/10/17/IMG23542744.JPG”,”ow”:700,”pt”:”عاشقانه\u200cهاي حميده و منصور / ماجراي خواستگاري شهيد ستاري از همسرش …”,”rh”:”mehrnews.com”,”ru”:”http://www.mehrnews.com/news/2208921/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4″,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS8mW8ugVowLH2DjQokNTqqkb057N139IIsfl2rTv72N6ZxFIJV6mR47_0t”,”tw”:174}
{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:18,”ct”:21,”id”:”b6pJ2MgmWI632M:”,”oh”:515,”ou”:”http://khabis.com/wp-content/uploads/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4-2.jpg”,”ow”:444,”pt”:”بیوگرافی و عکس سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و همسرش”,”rh”:”khabis.com”,”ru”:”http://khabis.com/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85/”,”th”:130,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSweIroY574Ohx79yk9NkufOLBPPggQgoU7jBu7pg69NaKt51lG2gtncA”,”tw”:112}
{“cb”:21,”cr”:12,”ct”:12,”id”:”g6OVuN2H0x4ZgM:”,”oh”:666,”ou”:”http://naztala.com/wp-content/uploads/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-2.jpg”,”ow”:444,”pt”:”سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و همسرش + بیوگرافی و عکس”,”rh”:”herl.rozblog.com”,”ru”:”http://herl.rozblog.com/post/396″,”th”:130,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ86ROKR6hIThm7vc47Ep0-EbHjjV6FwkBsyHmWpxMfpHWJrO4U_PAtHss”,”tw”:87}
نتیجه تصویری برای عکس همسر شهید ستاری

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:18,”id”:”sI2RtiEmKdwowM:”,”oh”:502,”ou”:”http://www.parsine.com/files/fa/news/1392/10/16/95866_989.jpg”,”ow”:721,”pt”:”عکس: همسر شهید ستاری”,”rh”:”parsine.com”,”ru”:”http://www.parsine.com/fa/news/176280/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C”,”th”:130,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTK9f_WYlaVD8bA_oDqfZZLalDChq9IMqj7z1HDfxthsWILmlkRdBMH5XTeGA”,”tw”:187}
{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:15,”id”:”f-JhTolnuIEuSM:”,”oh”:392,”ou”:”http://saten.ir/wp-content/uploads/2016/09/sorna-560×392.jpg”,”ow”:560,”pt”:”ماجرای ازدواج شهید منصور ستاری و همسرش /عکس | ساتین”,”rh”:”saten.ir”,”ru”:”http://saten.ir/116558/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4/”,”th”:130,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ7j6-FsLM4N7tZ7V79loGi1JFBVZgmxZJkkhxSlTejE9df9jF5aB71PMIz”,”tw”:186}
{“cb”:21,”cl”:3,”cr”:9,”id”:”uZO8lJuImRAGnM:”,”oh”:354,”ou”:”http://kabood.com/wp-content/uploads/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4.jpg”,”ow”:500,”pt”:”سورنا ستاری و شهید منصور ستاری و همسرش + بیوگرافی و عکس”,”rh”:”kabood.com”,”ru”:”http://kabood.com/hamsar-sattari-photos-biography/”,”th”:135,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQAi4TXmDSiCQyBohCjKrE7lMiQ727uS6UN10KMjMUymHkUqmXkViH5p5_BUQ”,”tw”:190}
{“cl”:6,”cr”:12,”id”:”6PkxxWytDpa6BM:”,”oh”:205,”ou”:”http://funnews.ir/wp-content/uploads/2016/09/IMG23032985-300×205.jpg”,”ow”:300,”pt”:”ماجرای ازدواج شهید منصور ستاری و همسرش /عکس | فان نیوز”,”rh”:”funnews.ir”,”ru”:”http://funnews.ir/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4/”,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSpouUl2dQiD-NEiVvYBi2b9L4WPDaDgppXU1Zkps2obT7HVcbfBsaCJLs”,”tw”:170}
{“cb”:3,”cl”:6,”cr”:18,”ct”:3,”id”:”gDBfhy_Vli9nTM:”,”oh”:333,”ou”:”http://kabood.com/wp-content/uploads/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87.jpg”,”ow”:500,”pt”:”سورنا ستاری و شهید منصور ستاری و همسرش + بیوگرافی و عکس”,”rh”:”kabood.com”,”ru”:”http://kabood.com/hamsar-sattari-photos-biography/”,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTXV6KVuptUQof0GWZ6JeFfjC617AsnakrfcrHnmGoqdaaHsmTVMHPewl8″,”tw”:174}

تصاویر بیشتر برای همسر شهید ستاری


اصلي/شهيد ستاري به روايت دخترش

www.aja.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object…ID…

شهيد سرلشكر منصور ستاري متولد ۱۳۲۷ شهرستان ورامين بود و او در سال ۱۳۴۶ … با توجه به اين كه فرزند ارشد شهيد ستاري هستيد، مي‌خواهيم از خاطراتتان در مورد اين شهيد براي ما بگوييد. …. ازدواج رسمي نكرده بوديم و ابتدا خبر شهادت را به همسرم داده بودند.

ماجرای ازدواج شهید منصور ستاری و همسرش /عکس | ساتین

saten.ir › آخرین اخبار

۱۸ ساعت پیش – حمیده همسر شهید منصور ستاری پس از گذشت سالها از شهادت وی در مورد روزهای زندگی و عاشقانه‌های همسرش سخن می گوید. حرفهایی که روایت تازه ای را از …

عکس همسر شهید ستاری – پورتال خبری و سرگرمی تفریحی

www.kolbenews.ir/tag/عکسهمسرشهیدستاری

۷ ساعت پیش – بیوگرافی سورنا ستاری , همسر منصور ستاری,سورنا ستاری متولد چه سالی است؟,عکس همسر شهید ستاری,سورنا ستاری بیوگرافی, مادر سورنا ستاری …

بیوگرافی و عکس سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و …

khabis.com › گالری عکس

عکس فرزندان شهید منصور ستاری + زندگینامه سورنا ستاری سورنا ستاری و همسرش سورنا ستاری و خانواده اش تحصیلات سورنا ستاری همسرمنصور ستاری فرزندان سورنا.

فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس – فردا

www.fardanews.com/fa/…/فرزند-شهيدستاری-مهمان-ويژه-دورهمی-عکس

۲۳ ساعت پیش – مجموعه «دورهمی» از امشب به مدت ٢٣ شب به صورت روتين روي آنتن شبكه نسيم خواهد رفت.

سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و همسرش + بیوگرافی …

herl.rozblog.com/post/396

۴ روز پیش – بیوگرافی و عکس سورنا ستاری پسر شهید منصور ستاری و خانواده اش سورنا ستاری کیست زندگینامه سورنا ستاری عکسهای سورنا ستاری و خانواده …

پسران شهید ستاری و تندگویان – فان پاتوق مجله سرگرمی و …

www.funpatogh.com/پسران-شهیدستاری-و-تندگویان.html

شهید ستاری دکتر حسن روحانی، دیروز معاون علمی فناوری رئیس جمهور را منصوب کرد. حکم روحانی برای … عکس آقای رئیس جمهور سابق و همسرش · ۷۹ · جوانی محمد رضا عارف …

بیوگرافی منصور ستاری | منصور ستاری و همسرش حمیده …

photokade.com/بیوگرافی-منصور-ستاری-و-همسرش/

۲۰ ساعت پیش – بیوگرافی منصور ستاری,شهید منصور ستاری,تیمسار منصور ستاری کیست,عکس های منصور ستاری,علت شهادت منصور ستاری,فرزندان منصور ستاری …

منصور ستاری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/منصور_ستاری

پایگاه اینترنتی شهید http://www.sattari.ir … منصور ستاری (۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ – ۱۵ دی ۱۳۷۳) با نام مستعار سورنا، از فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و …

آسمان ۵: ستاری به روایت همسر شهید – پاتوق کتاب فردا

bookroom.ir/book/11852/آسمان-۵:-ستاری-به-روایت-همسرشهید

کتاب «ستاری به روایت همسر شهید» از زبان حمیده پیاهور همسر شهید ستاری درباره ۲۵ سال زندگی … همچنین در انتهای کتاب ۱۰ عکس از شهید ستاری قرار گرفته است.

عکس/دیدار روحانی با خانواده شهید ستاری – مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/news/…/عکسدیدار-روحانی-با-خانواده-شهیدستا

دکتر حسن روحانی شامگاه چهارشنبه باحضور در منزل امیر سرلشگر شهید منصور ستاری با خانواده آن شهید دیدار وگفت وگو کرد.

بیوگرافی سورنا ستاری – ایندکس وار

indexwar.ir/بیوگرافی-سورنا-ستاری/

۱ دقیقه پیش – ۱۲ ساعت پیش – بیوگرافی سورنا ستاری , همسر منصور ستاری,سورنا ستاری متولد چه سالی است؟,عکس همسر شهید ستاری,سورنا ستاری بیوگرافی, …

فرزندان شهید – khouznews.ir | اخبار خوزستان

www.khouznews.ir/fa/tag/1/فرزندان%۲۰شهید

آیین بزرگداشت شهید حمیدرضا فاطمی اطهر حمید مُمبینی از شهدای… می روم حرکت که … فرزندان شهید نشویم و به آنچه در دل داریم دست. …. عکس/ ادامه راه پدر توسط فرزندان شهید جاسم نوری … بود سورنا ستاری فرزند شهید سرلشگر منصور ستاری فرمانده نیروی.

بیوگرافی سورنا ستاری و همسرش – خبر جدید ۹۵

jaadid.ir › بیوگرافی

۱۲ ساعت پیش – ۲۸ دقیقه پیش – بیوگرافی سورنا ستاری , همسر منصور ستاری,سورنا ستاری متولد چه سالی است؟,عکس همسر شهید ستاری,سورنا ستاری بیوگرافی, …

عکس قدیمی سورنا ستاری و همسرش – جدیدترین های ۹۵

jadidha95.ir/عکس-قدیمی-سورنا-ستاری-و-همسرش/

۱۰ ساعت پیش – ۸ ساعت پیش – خانه / آخرین اخبار / ماجرای ازدواج شهید منصور ستاری و همسرش /عکس … این شهید ۴ فرزند به نام‌های دکتر سورنا ستاری فرزند پسر ایشان …

زندگینامه سورنا ستاری و همسرش – جدیدترین های ۹۵

jadidha95.ir/زندگینامه-سورنا-ستاری-و-همسرش/

۱۱ ساعت پیش – ۲ ساعت پیش – بیوگرافی سورنا ستاری , همسر منصور ستاری,سورنا ستاری متولد چه سالی است؟,عکس همسر شهید ستاری,سورنا ستاری بیوگرافی, مادر …

دکتر سورنا ستاری کیست؟ + عکس و بیوگرافی دکتر … – …

kaber.ir/?p=81304

برچسب ها:سورنا ستاری کیست؟ , بیوگرافی دکتر سورنا ستاری , پسر شهید ستاریبیوگرافی همسر دکتر سورنا ستاری , زندگی نامه دکتر سورنا ستاری , دکتر …

بیوگرافی سورنا ستاری وهمسرش/عکس ها – دانلود

imi5.blogsky.com/1395/06/…/بیوگرافی-سورنا-ستاریهمسرشعکس-ها

۱۲ ساعت پیش – اصلی/زندگینامه شهید ستاری،فرمانده نابغه و پدافندی نیروی هوایی … بیوگرافی و عکس سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و همسرش. khabis.com …

بیوگرافی پسر شهید ستاری+ عکس های سورنا ستاری و همسرش …

www.biacafe.ir › فرهنگ و هنر › بیوگرافی هنرمندان

۱۱ ساعت پیش – بیوگرافی پسر شهید ستاری+ عکس های سورنا ستاری و همسرش. سورنا ستاری خواص، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور …

سورنا ستاری فرزند شهید منصور ستاری و همسرش + بیوگرافی …

naztala.com › گالری عکس

بیوگرافی و عکس سورنا ستاری پسر شهید منصور ستاری و خانواده اش سورنا ستاری کیست زندگینامه سورنا ستاری عکسهای سورنا ستاری و خانواده اش عکس خانواده شهید …

عکس: همسر شهید ستاری | News File

newsfile.ir/news/عکس%۳A+همسر+شهید+ستاری

همسر شهید رضائی‌نژاد: من مجری نیستم همسر دانشمند هسته‌ای شهید رضایی‌نژاد مدتیست که همکلام همسران شهدای مدافع حرم شده است. «ملازمان حرم» نام برنامه‌ایست که با حضور …

عاشقانه های یك خلبان با همسرش+تصویر – سایت خبری …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › فرهنگي

رتبه: ۹۸% – ‏۷۸٬۹۷۹ نقد

آنچه در ادامه مطلب خواهید خواند اولین نامه ای است كه شهید عباس دوران برای همسرش در …. گرامی باد شهید حسین خلعتبری (ماوریک) – شهید عباس دوران – شهید ستاریشهید …

خبرگزاری تسنیم – فرزند شهید ستاری مهمان «دورهمی» می‌شود+عکس

www.tasnimnews.com/…/فرزند-شهیدستاری-مهمان-دورهمی-می-شود-عکس

۲۳ ساعت پیش – در برنامه امشب (جمعه ۱۹ شهریور ماه) دورهمی، سورنا ستاری، فرزند شهید سرلشگر منصور ستاری (فرمانده فقید … بازیگر «همسران» مهمان امشب دورهمی.

نسخه چاپی – حضور روحانی با کفش در خانه شهید/عکس

fashnews.ir/fa/print/30832/

بنا بر این گزارش روحانی و دیگر مهمانان در خانه شهید ستاری با کفش بر فرش حاضر شدند و نهایت تشریفات با همسر و فرزندان این شهید به گفت و گو پرداختند!

زندگی نامه سورنا ستاری فرزند شهید ستاری + عکس

janjalinews.com › سرگرمی

زندگی نامه سورنا ستاری فرزند شهید ستاری + عکس سورنا ستاری کیست + عکس و … عکس و زندگی نامه فرهاد برنجان سن تاریخ تولد همسر بیوگرافی biography …

فرزند شهید ستاری مهمان «دورهمی» می شود+عکس | در برنامه – قطره

www.ghatreh.com/news/…/فرزند-شهیدستاری-مهمان-دورهمی-شود-عکس

۲۲ ساعت پیش – در برنامه امشب (جمعه ۱۹ شهریور ماه) دورهمی، سورنا ستاری، فرزند شهید سرلشگر منصور ستاری (فرمانده … واکنش همسر زنده یاد ناصر حجازی به عکس زننده …

برچسب ها – شهید ستاری – صراط

www.seratnews.ir/fa/tag/1/شهید%۲۰ستاری

ترحیم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی درباره ویژگیهای اخلاقی این. … ایشان به همراه شهید منصور ستاری منتشر کرده است شهید. … هاشمی در کنار شهید ستاری +عکس.

پسر کو ندارد نشان از پدر!+عکس | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/50206

۱۴ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – انتصاب فرزند شهید ستاری به سمت معاون رئیس جمهور، دومین حضور نسل جدید فرزندان شهید در مدیریت کشور بود. به گزارش فرهنگ نیوز ، دکتر حسن …

عکس: همسر شهید ستاری – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/176280/عکسهمسرشهیدستاری

۱۶ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – برچسب ها: شهید ستاری ، همسر شهید ستاری · بازگشت به صفحه … عکس/برخی بازیگران مشهور ایرانی قبل و بعد از جراجی بینی · زنان به این کشورها …

عکس های جدید سورنا ستاری ۹۵ / بیوگرافی سورنا ستاری و …

www.neginjonoub.ir › گالري عكس › عکس هنرمندان و بازیگران

۲۲ ساعت پیش – بیوگرافی سورنا ستاری معاون حسن روحانی و پسر شهید منصور ستاری را همراه با عکس های خانوادگی آنرا برای شما آماده کرده ایم …

مستند نیمه پنهان ماه-نیمه پنهان ماه-شهید منصور ستاری-منصور …

www.aviny.com/…/nime-penhan-mah-satari.aspx?…شهیدستاری

بخش شهید آوینی · حرف دل · موبایل · شعر و سبک · اوقات شرعی · کتابخانه · گالری عکس · صوتی · فیلم و کلیپ · لینکستان · استخاره · دانلود نرم افزار · بازی آنلاین …

دانشگاه هوایی شهید ستاری قلب تپنده آموزشی و پژوهشی نهاجا …

www.momtaznews.com/دانشگاه-هوایی-شهیدستاری-قلب-تپنده-آمو/

۱ روز پیش – ماجرای طلاق فرهاد ظریف از همسرش + عکس همسر سابق و دخترش … فرمانده دانشگاه هوایی شهید ستاری در دیدار با فرمانده نیروی هوایی روسیه گفت: این …

فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس – دنیای خبر

www.donyaekhabar.com/…/فرزند+شهيد+ستاری+مهمان+ويژه+دورهمی+عک

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس» اینجا … همسر شهيد بودن، يك حس ويژه است/ انگار شهادت را بيشتر از من دوست داشت.

فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس – نشر اخبار

www.nashrnews.org/news/…/فرزند+شهيد+ستاری+مهمان+ويژه+دورهمی+ع

برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس» اینجا … همسر شهيد بودن، يك حس ويژه است/ انگار شهادت را بيشتر از من دوست داشت.

فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/news/…/فرزند+شهيد+ستاری+مهمان+ويژه+دورهمی+ع

فرزند شهيد ستاری مهمان ويژه «دورهمی» +عکس … فرزند شهید ستاری مهمان «دورهمی» می‌شود … همسر شهيد بودن، يك حس ويژه است/ انگار شهادت را بيشتر از من دوست داشت.

بیوگرافی کامل منصور ستاری +عکس همسرش حمیده پیاهور …

www.funjoo.ir › گالری عکس › بیوگرافی افراد مشهور

۱۷ ساعت پیش – بیوگرافی کامل منصور ستاری +عکس همسرش حمیده پیاهور بیوگرافی کامل … شهید ستاری در سال ۱۳۵۴ در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشته برق و …

عکس/ تدفین شهید امین کریمی در امامزاده علی‌اکبر چیذر – عکس …

wwwkhabar.ir/4664027

عکس/ تدفین شهید امین کریمی در امامزاده علی‌اکبر چیذر – دبلیو خبر – عکس همسر … فرزند شهید ستاری مهمان «دورهمی» می‌شود+عکس · ◇ طیبی: با کی‌روش به جام جهانی می …

ستاری به روایت همسر شهید (پیاهور حمیده) – كتابخانه تخصصی …

www.lib.ir/book/58048377/ستاری-به-روایت-همسرشهید/

مصور،عکس. فروست, انتشارات روایت فتح،آسمان،۶۳۰/۱۴۳،۵. يادداشت کلی, کتاب حاضر به روایت حمیده پیاهور همسر شهید ستاری است پالتویی نمایه ۷-۷۶-۵۱۸۲-۶۰۰-۹۷۸ …

نسیم آنلاین | فرزند شهید ستاری مهمان ویژه مهران مدیری + عکس

nasimonline.ir/Content/…/فرزند-شهیدستاری-مهمان-ویژه-مهران-مدیری-عک

۱۹ ساعت پیش – فرزند شهید ستاری مهمان ویژه مهران مدیری + عکس … در برنامه امشب نیز دکتر سورنا ستاری فرزند شهید سرلشگر منصور ستاری فرمانده فقید …. تهران/ مصدومان به ۱۵ تن رسیدند · پیکر همسر سرلشکر صالحی فردا در مشهد تشییع می‌شود.

جام نیوز – مقاومت

www.jamnews.ir/service/resistance?&PageNum=9

وصیت‌نامه عاشقانه شهید «مدافع حرم» خطاب به همسرش +عکس … و فناوری رئیس جمهور ایران و رئیس بنیاد ملی نخبگان) که به تازگی در سایت شهید ستاری منتشر شده است.

عکس دکتر سورنا ستاری و همسرش – عکس و بیوگرافی

www.biography20.ir/tag/عکس-دکتر-سورنا-ستاری-و-همسرش

بیوگرافی و زندگینامه دکتر سورنا ستاری. | سورنا ستاری … سورنا ستاری متولد ۱۳۵۱، فرزند سرلشگر شهید منصور ستاری است. … عکس پویا امینی و همسرش در روسیه.

تصویر مراسم ترحیم همسر شهید بابایی با حضور مقامات …

www.tahapakhsh.ir/…/مراسم-ترحیم-همسرشهید-بابایی-حضور-مقامات-لش…

۸ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ترحیم همسر شهید بابایی، سرلشکر رضایی، سورنا ستاری، امیر شاه صفی الهام حمیدی در مراسم تشییع همسر شهید بابایی / عکسباحضور فرمانده …

الهام حمیدی در مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی/ عکس – …

www.beytoote.com › اخبار › اخبار فرهنگی و هنری

۵ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرزند شهید ستاری امشب مهمان «دورهمی» می‌شود … الهام حمیدی در مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی/ عکس. مجموعه: اخبار فرهنگی و هنری: تاریخ …

تصویر خدمات کم نظیر شهید ستاری درخودکفایی نیروی هوایی …

jamejamonline.ir/…/خدمات-کم-نظیر-شهیدستاری-درخودکفایی-نیروی-هوا…

۲۴ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – روحانی با تاکید بر اینکه شهید ستاری در زمینه خودکفایی نیروی هوایی … دکتر روحانی همچنین ایثار و فداکاری همسران جانبازان را اقدامی به مراتب …

جام‌جم آنلاین – شهاب حسینی در مراسم ختم همسر شهید بابایی ( …

sahebkhabar.ir/news/…/شهاب-حسینی-در-مراسم-ختم-همسرشهید-بابایی-ع

۹ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرزند شهید ستاری مهمان «دورهمی» می‌شود … شهاب حسینی در مراسم ختم همسر شهید بابایی ( عکس ). بازیگر نقش شهید عباس بابایی در سریال شوق پرواز …

مراسم ترحیم همسر شهید بابایی با حضور مقامات لشکری و …

sadkhabar.ir/…/مراسم-ترحیم-همسرشهید-بابایی-با-حضور-مقامات-لشکر…

۸ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – باحضور فرمانده نیروی هوایی ارتش آیین ترحیم همسر شهید بابایی در مسجد … مراسم ترحیم همسر شهید بابایی با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار شد+ عکسستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مقامات لشکری وکشوری …

معجزه شهید/کبوتری که با دیدن پیکر شهید جان داد+فیلم – آپارات

www.aparat.com/…/معجزه_شهید%۲Fکبوتری_که_با_دیدن_پیکر_شهید

۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – پایگاه فرهنگی مذهبی جنگ و زن شهید سید حسن ولی واسکسی یکی از شهدای استان مازندران و شهرستان آمل می باشد. … این مورد درباره قرقی شهید ستاری هم اتفاق افتاده ، و همچنین شتر یکی … سخنرانی زینب گونه همسر شهید مصطفی صدرزاده.

مجید ستاری اقدم | سایت جامع دفاع مقدس اردبیل

khatte8.ir/shahid/2426

۱۶ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – به گفته همسر شهید مجید به خانواده اش احترام خاصی قائل بود و برادرانش را … با همسرش ۳ دختر و۲ پسر بود یکی از پسران مجید به نام عوض ستاری اقدم …

به این دختر بگویید “پدرش” را “فراموش” کند!+عکس – شهدای ایران

shohadayeiran.com/fa/…/به-این-دختر-بگویید-پدرش-را-فراموش-کندعک

۱۰ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – +عکس. فرض می‌کنیم فراموش کردیم فتنه ۸۸ چگونه رأی ۴۰ میلیونی و … مگر می‌شود به همسر شهید ستاری بگوییم وقتی پسر کوچکت امیرعباس بزرگ …

«ستاری به روایت همسر شهید» روانه بازار نشر شد – صفحه نخست

www.khabaronline.ir/detail/282395/culture/book

۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. – فارس نوشت: کتاب «ستاری به روایت همسر شهید» از سری مجموعه کتاب‌های «آسمان» به کوشش لعیا رزاق‌زاده منتشر شد.

الف – شهید ستاری/ سرلشگری که باغبانی می کرد

alef.ir/vdci5vaz5t1apz2.cbct.html?13txt

۱۵ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش. – خواهر شهید سرلشگر خلبان منصور ستاری اظهار داشت: از آنجایی که آن … را هرس می کرد؛ دی ماه که شهید شد، تمام باغ هرس شده و پر گل بود؛ همسرش می … گفت: “یک عکس از من در “ولی آباد” بگذارید و یادبودی نیز در قطعه شهدای روستا قرار دهید.

آنا | فرزندان شهید شمع تولد پدر را فوت کردند + تصاویر

www.ana.ir › فرهنگی › رسانه، فرهنگ و معارف

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به مناسبت اولین سالگرد تولد شهید محسن فرامرزی پس از شهادت وی، رئیس وکارکنان فرهنگ‌سرای رضوان به همراه مدیران فرهنگی هنری مناطق ۱۸ و ۲۲ …

خبرگزاری فارس – مجموعه «چشم‌ها» به شهید منصور ستاری رسید

www.farsnews.com/13941019000188

۱۹ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – او زندگی «شهید منصور ستاری» فرمانده نیروی هوایی ارتش را تالیف و … هریک از شهدای عزیز از چشم منسوبین نظیر مادر، پدر، برادر و همسر شهید و هم …

SNN.ir – .: Student News Agency :. – خبرگزاري دانشجو – همسر …

www.snn.ir/detail/News/351302/114

۳ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در این کتاب نسیبه عبدالعلی زاده همسر شهید علی تجلایی به بیان … واکنش شهید ستاری به آهویی که برایش سوغاتی آورده بود/ نامه عاشقانه شهید …

در گفت و گوی اختصاصی کیهان با مادر و همسر شهید ستاری: …

tnews.ir/news/7C0922175088.html

در گفت و گوی اختصاصی کیهان با مادر و همسر شهید ستاری: سران فتنه پاسخ … ۱۰ عکس جنجالی جدید از مراسم آب بازی مختلط عظیمیه کرج برگزاری همایش آب بازی …

عکس/ شهید سرلشکر منصور ستاری

noshahronline.ir/fa/39699-عکس/-شهید-سرلشکر-منصور-ستاری.html

۱۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – امیر سرلشکر شهید منصور ستاری در سال ۱۳۲۷ به‌دنیا آمد. … نمازخواندن سرلشکر سلیمانی در هواپیما /عکس · ❖ روایت همسر شهید مختاربند از آرزوی …

عطر شقایق – علی ضیاء فرزند شهید می شود

atresh.blogfa.com/post/286

حمیده همسر شهید منصور ستاری برای نخستین بار لب سخن گشوده و از روزهای زندگی … تهران و خاطراتش در روزهای جنگ تیتر و عکس روی جلد این شماره ماهنامه قرار گرفته و …

همسر شهید حسین لشکری – دفاع مقدس

hdiran.persianblog.ir/tag/همسر_شهید_حسین_لشکری

گزارش عملکرد نیروی هوایی در دفاع مقدس از زبان شهید سرلشکر منصور ستاری · یادداشتی از ….. مصاحبه با همسر شهید سرلشکر خلبان آزاده حسین لشکری …. نگهبانان از او دلیلش را می پرسیدند می گفت: “وقتی اسیر شدم پسرم چند ماهه بود، الان عکس هایی که …

خودروی طراحی شده توسط شهید ستاری – تیک

tik.ir/fa/news/25274/خودروی-طراحی-شده-توسط-شهیدستاری

۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – عشق بنیامین بهادری و همسرش به یکدیگر/عکس · درگذشت نیلوفر خرم نیک … خودروی طراحی شده توسط شهید ستاری. این خودروی ۴ نفره با سرعت ۱۶۰ …

گزارش ایسنا از مراسم تشییع پیکر همسر شهید بابایی – ایسنا

www.isna.ir/…/گزارش-ایسنا-از-مراسم-تشییع-پیکر-همسرشهید-بابایی

۵ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش خبرنگار سیاسی ایسنا، صدیقه حکمت، همسر شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی … عباس بابایی و سایر همرزمان شهیدش همچون منصور ستاری، حسین خلعتبری، جواد فکوری، حسین …. عکس/ شباهت عجیب یک ایرانی به کی‌روش!

معرفی خودروی دست‌ساز شهید ستاری (+عکس) – عصر ایران

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی

به گزارش مشرق، امیر سرلشکر شهید منصور ستاری فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش بدون شک یکی از نوابغ نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید.

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه مراغه » شهید ستاری

maraghehnahad.ir/شهیدستاری/

۲۵ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سرلشكر شهيد ، منصور ستاري در سال ۱۳۲۷ در روستاي ولي آباد ورامين ديده به جهان … شهيد ستاري با برنامه اي منسجم كه در پيروزي نهايي بسيار مؤثر افتاد به كار پرداخت. ….. ازدواج رسمي نكرده بوديم و ابتدا خبر شهادت را به همسرم داده بودند.

خواب صادقه امیر سرتیپ خلبان بقایی قبل از شهادت شهید …

rounash.com/?p=26735

۱۴ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – به گزارش سرویس دفاع مقدس روناش ، وبلاگ چمدان آبی نوشت : « نقل خواب صادقه امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی فرمانده اسبق پایگاه چهارم شکاری …

واکنش کاربران فضای مجازی به فوت همسر شهید بابایی+عکس …

nimkilo.ir/news/95985

۴ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – واکنش کاربران فضای مجازی به فوت همسر شهید بابایی+عکس … صدیقه حکمت همسر شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی پس از تحمل ماه‌ها درد ناشی از بیماری کبدی، بعد از ظهر دیروز بر اثر … فرزند شهید ستاری امشب مهمان «دورهمی» می‌شود.

پایگاه خبری – تحلیلی قدس آنلاین – کودکی معاون رییس جمهور/ عکس

www.qudsonline.ir/detail/News/341782

۴ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تصویری از شهید منصور ستاری به همراه همسر و فرزندش دکتر سورنا ستاری(معاون علمی و فناوری رییس جمهور ایران و رییس بنیاد ملی نخبگان) که به …

ماجرای ازدواج شهید منصور ستاری و همسرش /عکس | Social Search

socialsearch.ir/?p=17864

۱۸ ساعت پیش – حمیده همسر شهید منصور ستاری پس از گذشت سالها از شهادت وی در مورد روزهای زندگی و عاشقانه‌های همسرش سخن می گوید. حرفهایی که روایت تازه ای را از …

عکس دیده نشده از رهبری و شهید ستاری – پرشین وی

www.persianv.com/preview/276081.php

۵ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – عکس دیده نشده از رهبری و شهید ستاری. تصویر دیده نشده از … واکنش فرشید نوابی به بیماری همسر سابقش،الهام چرخنده!+عکس · قیمت طلا، سکه و ارز سه …

«روایت ناتمام» شهید منصور ستاری منتشر شد – IQNA

iqna.ir/fa/news/3523565/روایت-ناتمام-شهید-منصور-ستاری-منتشر-شد

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پس از این روایت، حمیده پیاهور، همسر شهید منصور ستاری که شهید، پسرعمه‌اش نیز بوده، داستان زندگی‌اش را تعریف می‌کند. با این روایت می‌توان به ابعاد …

بیوگرافی سورنا ستاری مهمان دورهمی+عکس پدر و مادرش – دانلود …

filmnab.com/بیوگرافی-سورنا-ستاری-مهمان-دورهمیعکس/

۱۲ ساعت پیش – بیوگرافی سورنا ستاری مهمان دورهمی+عکس پدر و مادرش – دانلود رایگان فیلم جدید با لینک … شهید منصور ستاری و همسرش پدر و مادر سورنا ستاری.

همسران شهدا نقشی همچون شهیدان دارند

nazbid.ir/news/65686

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: همسران شهدا نقشی همچون شهیدان دارند … وی ادامه داد: زمانی که به وی سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش پیشنهاد شد این شهید بزرگوار گفت که شهید ستاری … غبارروبی مسجد شهید بهشتی با حضور سردار ذوالقدر+عکس.

حمایت فرزندان سرداران شهید دفاع مقدس از موسوی – فرارو

fararu.com/fa/news/…/حمایت-فرزندان-سرداران-شهید-دفاع-مقدس-از-موسوی

۱۷ خرداد ۱۳۸۸ ه‍.ش. – جمعی از فرزندان سرداران شهید دفاع مقدس طی بیانیه ای حمایت خود را از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده اند. … فرزندان سرلشكرشهيدمنصور ستاري : سورنا فرزندان … عکس/ پرش آزاد خانم‌ها و آقایان از ارتفاع ۴۰ متری.

(تصاویر) آلبوم خاطرات شهید ستاری – فرارو

fararu.com/fa/news/174931/تصاویر-آلبوم-خاطرات-شهیدستاری

۱۴ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – فرارو- امیر سرلشکر منصور ستاری از فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی … عکس هایی از آلبوم منتشر شده این شهید والا مقام در خبرگزاری تسنیم را در زیر می بینید. … ۲. (تصاویر) احوالپرسی هاشمی از همسر و فرزندان مرحوم طبسی …

سران فتنه پاسخ فرزندان علیرضا را بدهند – کیهان

kayhan.ir/fa/news/6339/سران-فتنه-پاسخ-فرزندان-علیرضا-را-بدهند

۳ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – علیرضا آل‌یمین وقتی بنا شد برای مصاحبه بروم به منزل شهید سید علیرضا ستاری از خانواده‌اش خجالت می‌کشیدم. فکر کردم اگر بگویند درروزهای سخت …

عکس: همسر شهید ستاری | شبکه اطلاع رسانی مرصاد

mersadnews.ir/node/100874

۱۶ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – چاپ مطلب · عکس: همسر شهید ستاریعکس/ حال خانواده سرباز فوت شده در سانحه رانندگی … خبر کاندیدا شدن حداد عادل از اصفهان کذب است+عکس.

خلبان جنگنده سانحه هوایی همدان شهید شد + عکس – رکنا

www.rokna.ir/news/…/خلبان-جنگنده-سانحه-هوایی-همدان-شهید-شد-عکس

۴ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – خلبان جنگنده سانحه هوایی همدان شهید شد + عکس; سرگرد خلبان روزبه … دانشگاه هوایی شهید ستاری -روحش شاد و یادش گرامی باد … «دزد حرفه ای» هنگام فرار با شلیک پلیس از پای در آمد · عکس جالب از جوانی آتیلا پسیانی و همسرش در تولد …

ایبنا – انتشار مجموعه خاطرات «ستاری به روایت همسر شهید»

www.ibna.ir/fa/doc/…/انتشار-مجموعه-خاطرات-ستاری-روایت-همسرشهید

۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – پنجمین اثر از مجموعه «آسمان» با عنوان «ستاری به روایت همسر شهید» به قلم لعیا … همچنین در انتهای کتاب ۱۰ عکس از شهید ستاری قرار گرفته است.

مراسم گرامیداشت شهید ستاری با عکس – آخرین اخبار ایران و جهان

khabarduni.ir/search/?q=مراسم+گرامیداشت+شهید+ستاری+با+عکس

مراسم گراميداشت بیست و یکمین سالگرد شهادت شهيد ستاري در دانشگاه هوایی شهيد …. تصویری از شهيد منصور ستاري به همراه همسر و فرزندش دکتر سورنا ستاري(معاون …راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


close
کانال تلگرام