گلستان آی تی

عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه ۱۶ مهر محرم ۹۵

دسته بندی: اخبار
299 views
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:9,”cl”:18,”cr”:3,”id”:”vXFSobcv0HOJjM:”,”oh”:300,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950631/82237455/82237455-71031546.jpg”,”ow”:450,”pt”:”مجلس شیرخوارگان ۹۵ – بازتاب ۲۴″,”rh”:”baztab24.com”,”ru”:”http://baztab24.com/search/?q\u003d%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+95″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR3fBC29eKpGJxB79WZkCFAVt-04OeFBl6Y4EmcSsFN8mVogSNUAZl-0ZhB”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:9,”cl”:21,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”5MS71pWNvMJ3XM:”,”oh”:300,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950510/82169422/82169422-70902445.jpg”,”ow”:450,”pt”:”مجلس شیرخوارگان ۹۵ – بازتاب ۲۴″,”rh”:”baztab24.com”,”ru”:”http://baztab24.com/search/?q\u003d%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86+95″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ9PB4dOuDV4dA0NfKernGz-IkT1amMZ2zNsSGoXkDJL3a6PVHIotvilqs”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:6,”cl”:12,”cr”:21,”id”:”hECcxpNNAuqIIM:”,”oh”:400,”ou”:”http://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/3/1870753.jpg?ts\u003d1474088228434″,”ow”:600,”pt”:”همایش شیرخوارگان حسینی در خراسان شمالی برگزار شد – خبرگزاری مهر …”,”rh”:”mehrnews.com”,”ru”:”http://www.mehrnews.com/news/2941894/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS7pDx6dGaJ1X2usMvbxEOIbh96WgO_Jg-Hupq12yZYDrGaTJblyDiSPag”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:9,”cl”:21,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”mkFq9GVrIH20oM:”,”oh”:395,”ou”:”http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/node_singlepic_without_logo/public/content/images/story/94-07/24/farhangnews_153194-443667-1445002901.jpg?itok\u003daonOautJ”,”ow”:600,”pt”:”تصاویر/ همایش شیرخوارگان حسینی در تهران | فرهنگ نیوز”,”rh”:”farhangnews.ir”,”ru”:”http://www.farhangnews.ir/content/150570″,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSAZzdxsGczjmF4Jlphdl2vCGGvW0mFIWicVm7IfAF0cgSB9EYGxbXiKYE”,”tw”:184}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:21,”cl”:12,”cr”:6,”ct”:6,”id”:”AknpC6DgyTGDkM:”,”oh”:314,”ou”:”http://www.dailysun.ir/wp-content/uploads/2014/10/shirkharegan-dailysun.ir-1.jpg”,”ow”:450,”pt”:”عکسهای همایش شیرخوارگان حسینی جمعه ۹ آبان ۹۳″,”rh”:”dailysun.ir”,”ru”:”http://www.dailysun.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-9-%D8%A2%D8%A8.html”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTkefjZJq7g8N7dKSQREQUmHVE5elk4Kt9oVyh4gJ6Hi4UJ5AjE4MdeRcx5″,”tw”:173}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:18,”cl”:18,”cr”:21,”ct”:3,”id”:”Qi947RUpmla0vM:”,”oh”:667,”ou”:”http://media.mehrnews.com/d/2015/10/16/4/1871121.jpg?ts\u003d1474088228434″,”ow”:1000,”pt”:”مراسم شیرخوارگان حسینی در کرج برگزار شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران …”,”rh”:”mehrnews.com”,”ru”:”http://www.mehrnews.com/news/2941807/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSAF6tAdJJWYqWu73QLdu9ShilOP0JmlUkW5f-sKWYujkhFZl5huI_Vfw4″,”tw”:181}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:6,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”Bgr-GusHSiVYMM:”,”oh”:314,”ou”:”http://www.dailysun.ir/wp-content/uploads/2014/10/shirkharegan-dailysun.ir-2.jpg”,”ow”:450,”pt”:”عکسهای همایش شیرخوارگان حسینی جمعه ۹ آبان ۹۳″,”rh”:”dailysun.ir”,”ru”:”http://www.dailysun.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-9-%D8%A2%D8%A8.html”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTPjP_vbYmALVDscmW4tiazshwkE34YYn27vJGIAeTRdX4hzOPAX-hBB_A”,”tw”:172}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cb”:18,”cl”:18,”cr”:21,”id”:”FUKgJCpAgwsdLM:”,”oh”:667,”ou”:”http://www.seratnews.ir/files/fa/news/1394/7/24/222775_457.jpg”,”ow”:1000,”pt”:”تصاویر/ شیرخوارگان حسینی تهران”,”rh”:”seratnews.ir”,”ru”:”http://www.seratnews.ir/fa/news/263380/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTgrhd6A8OkgmuLpss7t01gXionWCZuV-yGN77qAViczCTb-5hQQMiwwsJa”,”tw”:180}
نتیجه تصویری برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه 16 مهر محرم 95

{“cl”:15,”cr”:6,”id”:”5LJhXtPc-UqueM:”,”oh”:467,”ou”:”http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/482113/32062/resized/resized_1278532_674.jpg”,”ow”:700,”pt”:”همايش شيرخوارگان حسينی(ع) در تهران”,”rh”:”forum.roq.ir”,”ru”:”http://forum.roq.ir/t46217″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRvErCKc6fnucKty5BYRZ-GvA317XhrNmJPqr0EOGnb8FcQ92eHBxjRsH8″,”tw”:180}

تصاویر بیشتر برای های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه ۱۶ مهر محرم ۹۵


عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه ۱۶ مهر محرم ۹۵

www.parvanefun.ir/عکسهایهمایششیرخوارگانحسینیکشورجمعه۱۶-…

۱ ساعت پیش – عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه ۱۶ مهر محرم ۹۵/عکس همایش شیرخوارگان محرم ۱۳۹۵/تصاویر مراسم شیرخوارگان کل کشور روز جمعه ۱۶ مهر …

زمان و ساعت مراسم شیرخوارگان تهران ماه محرم ۱۳۹۵

www.parvanefun.ir/زمان-و-ساعت-مراسم-شیرخوارگان-تهران-ماه-محرم-۱۳۹۵….

۱ روز پیش – همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) … ۲۸/۶/۱۳۹۵٫ … عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ – جدید ۹۵. jadid95.ir › عکس.

عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ – جدید ۹۵

jadid95.ir › عکس

۴ روز پیش – مدل جديد لباس شيرخوارگان حصرت علی اصغر محرم ۹۵ | دانلود مداحی جدید ۹۵ … … Oct 8, 2015 – سال گذشته مراسم مردمی شیرخوارگان حسینی در ۴۰ کشور و ۲۳۰ …. Oct 16, 2015 – عکس های همایش شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ …

دانلود فیلم مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ – دانلود جدید ۹۵

newdownload96.ir › مختلف ( ۹۵ )

۴ روز پیش – منطبق با کلیدواژه: عکس های همایش شیرخوارگان جمعه۹ آبان۹۳ عکس های همایش شیرخوارگان … تصاویر:صفحه اول روزنامه های کشور؛سه شنبه ششم مهرماه ۹۵ … …. همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) جدول برنامه هاي ماه محرم مهديه …

۱۶ مهر همایش شیرخوارگان حسینی در ۴۰۰۰ نقطه ازجهان برگزار …

khabarone.ir/news/4059656

۲ ساعت پیش – داود منافی پورگفت: شروع همایش شیرخوارگان حسینی ساعت ۹ صبح و نذرنامه خوانی … سنـد حقّانیت حضـرت اباعبدالله الحسین(ع) در اولین جمعه محرم فریادی رسـا در هیئتی … و البته این امر در فعالیت های این مجمع کاملا محسوس می باشد. … دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) کشورهای برگزار کننده را بیش از ۴۰ برشمرد و …

همایش شیرخوارگان حسینی در ۴۱ کشور برگزار می‌شود / …

khabarone.ir/news/4059378

۲ ساعت پیش – همایش جهانی شیرخوارگان حسینی که همه ساله در اولین جمعه محرم برگزار می‌شود روز جمعه … البته این امر در فعالیت های این مجمع کاملا محسوس می باشد و امسال که چهاردهمین … ۱۶ مهر همایش شیرخوارگان حسینی در ۴۰۰۰ نقطه ازجهان برگزار می‌شود, مهر … برگزاری چهاردهمین همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در فارس+عکس, صدا و سیما.

زمان و ساعت مراسم شیرخوارگان تهران ماه محرم ۹۵- نیومیهن

newmihan.ir/post/…/زمان-و-ساعت-مراسم-شیرخوارگان-تهران-ماه-محرم۹۵.ht…

۳ روز پیش – همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) . … عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ – جدید ۹۵ …. حسینی از ساعت ۹ صبح دومین روز از ماه محرمکشور … امروز حرمله های زمان، همچون زمان جاهلیت از کشتن کودکان ابایی …

عکس هايي از مراسم شيرخوارگان حسيني محرم ۹۵ یکشنبه ۱۱ …

faloodebastani.rozblog.com/…/عکسهايي-از-مراسم-شيرخوارگانحسيني-…

۳ روز پیش – حسيني محرم ۹۵ ۱ . عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵… … همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) … جدول برنامه هاي ماه … صبح امروز همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در مصلی امام … پیام هایی

مجلس شیرخوارگان ۹۵ – بازتاب ۲۴

baztab24.com/search/?q=مجلس+شیرخوارگان+۹۵

همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزار می شود … حسینی همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با ۱۶ مهر برگزار می شود. … هزینه تحقیق و تفحص ها در مجلس بستگی به حجم آن، رقم های متفاوتی را شامل و معمولا … خارق‌العاده از آبفشان مشهور نخستین پارک ملی جهان/عکس روز نشنال جئوگرافیک …

عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ جمعه ۰۹ مهر ۱۳۹۵

jorvajor98.r98.ir/…/عکسهایی-از-مراسم-شیرخوارگانحسینیمحرم۹۵.ht…

۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نتیجه تصویری برای عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵. {“cb”:15,”cl”:21 ….. صبح امروز همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در مصلی امام … دیدگاه هایهمايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) .

عکسهای همایش شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ – جدید عکس – خانه

jadidax.ir › اخبار ورزشی

۳ روز پیش – ۱ روز پیش – همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) … ۲۸/۶/۱۳۹۵٫ … عکس هایی از مراسم شیرخوارگان حسینی محرم ۹۵ – جدید ۹۵. jadid95.ir › عکس. …. تصاویر/ همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور | اتاق … ….. shabhayetanhayi.com/2015/10/16/شیرخوارگانحسینی-در-تهران-مشهد-و-سایر/. ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.

قسم | سوگواره شیرخوارگان حسینی در مصلی امام خمینی (ره) …

motahari.ghasam.ir/p12059/fa/news-details/331423/

۲۲ ساعت پیش – همزمان با اولین جمعه ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی امام … صفحه اصلی · سامانه آموزش مجازی; گروه های خبری … در اولین جمعه ماه محرم و ۱۶ مهر ماه، سوگواره شیرخوارگان حسینی همزمان با ۲۳۰۰ نقطه ایران و جهان و در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود. همچنین امسال نخستین مسابقه عکس از همایش شیرخوارگان حسینی با …

چهاردهمین همایش شیرخوارگان حسینی در ۳۸۰۰ نقطه جهان برگزار …

www.ghatreh.com/…/چهاردهمین-همایششیرخوارگانحسینی-نقطه-جهان-بر…

۶ روز پیش – وی گفت: همایش شیرخوارگان حسینی طی سال های اخیر با حضور باشکوه مسلمانان شیعه و سنی … قرائت نذرنامه، راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۶ مهر ماه و به شکل سراسری در سطح ایران و جهان خواهد بود. صبوری از پیش بینی مسابقه عکس در حاشیه این برنامه فرهنگی مذهبی خبر داد … دانلود مداحی حاج میثم مطیعی در شب اول محرم ۹۵ …

همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در …

khabarche.ir/…/همایششیرخوارگانحسینی۱۶مهر-همزمان-با-سراسر-کشو

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزار می شود … حسینی همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با ۱۶ مهر برگزار می شود. … اصلی همایش شیرخوارگان حسینی، برنامه هایی از جمله اعطای لباس شیرخوارگان به … عکس دهمین همایش شیرخوارگان حسینی در مصلای خاتم الانبیا زنجان …

صحبت نو – برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در …

www.sohbateno.ir/…/برگزاری-همایش-بزرگ-شیرخوارگانحسینی-لارس…

دبیر یازدهمین همایش شیرخوارگان حسینی از برگزاری گردهمایی بانوان و شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه از ماه محرم در مصلای بزرگ شهر لار خبر داد. … تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۴ … صبح روز جمعه ۱۶ مهرماه ۹۵ مصادف با پنجم محرم‌الحرام از ساعت ۸:۳۰ در مصلای بزرگ شهر لار … دلنوشته دختر یک رفتگر در محرم / عکس.

اخبار مهديه تهران – مهدیه تهران

mahdiehtehran.ir/news.asp?page_ref=news

همايش شيرخوارگان حسيني ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) … جدول برنامه هاي ماه محرم مهديه تهران ۹۵ … مراسم عزاداري شب شهادت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ( جمعه ۸ مرداد) …

همایش شیرخوارگان حسینی در کرمانشاه برگزار می شود – ایسنا …

khabarfarsi.com/n/26097135

۵ ساعت پیش – شیرخوارگان حسینی، جمعه همین هفته (۱۶ مهر) همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه برگزار می شود. … افزود: همایش شیرخوارگان حسینی ساعت ۹ صبح نخستین جمعه ماه محرم که … عباسیان با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی یکی از آئین های … خودرو رقیب “کمری” را وارد بازار می کند (+عکس) · دعای هاشمی در نماز جمعه که …

استان البرز – ایرنا

www.irna.ir/alborz

صدور نزدیک به ۹۹ هزار مجوز تاسیس واحد صنعتی در کشور. … کرج-ایرنا-همایش ۳ساله های حسینی روز چهارشنبه همزمان با سوم محرم در محل هیات انصار رزمندگان کرج برگزار …

مجمع جهانی علی اصغر علیه السلام – صفحه اصلی

www.ali-asghar.com/fa/main-page.html

اخبار مجمع · گالری عکس · فیلم · تماس با ما · کنگره شعر … مراسم امسال ، اولین جمعه محرم ۵ محرم الحرام ۱۴۳۸ هجری قمری _ ۱۶ مهر ۱۳۹۵ هجری … نشست سالانه ی مسئولین برگزاری همایش جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام … و چهار کشور، کار دوخت و بسته بندی لباس های شیرخوارگان حسینی را انجام می دهند. … فایل جدید سن ۹۵ با فرمت jpeg …

همایش ۳ساله های حسینی در کرج برگزار می شود – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/…/همایش+۳ساله+های+حسینی+در+کرج+برگزار+می+ش…

کرج-ایرنا-همایش ۳ساله های حسینی روز چهارشنبه همزمان با سوم محرم در محل هیات انصار … گفت: گرفتن عکس از کودکان حاضر در همایش و تحویل عکس های آنان به خوانواده هایشان در … همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزار می شود … کرج-ایرنا-دبیر اجرایی مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی استان البرز گفت: جمعه …

سایت خبری سروآنلاین

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵,Oct 04 2016. صفحه نخست; |; ویژه … عکس/ بیست و پنجمین یادواره شهدای کوهنجان برگزار شد … ثبت زیبایی های طبیعت در لنز دوربین عکاسان توییتر+۱۰عکس …. اعلام زمان و مکان برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در سروستان. این همایش روز جمعه ۱۶ مهرماه جاری در حسینیه سیدالشهداء(ع) سروستان برگزار می شود.

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی – آکا

www.akairan.com/havades-akhbar/yjc/news201610411573340989.html

۴ ساعت پیش – از برنامه های همایش شیرخوارگان حسینی خواهد بود که عباسیان به آنها اشاره کرد. … لبیک یا حسین” عصر امروز (۱۳ مهر) همزمان با روز دوم محرم خبر داد و افزود: … اله علماء نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد. … آخرین تاریخ بروز رسانی ۱۳ مهر ۹۵ ساعت ۱۱:۰۸ …. عکس های دردناک قبل و بعد از جنگ سوریه.

کانال محرم ۹۵ :: کانال و گروه تلگرام

group-channel.blog.ir/1395/07/04/کانال-محرم۹۵

۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود مداحی جدید ۹۵ محرم ۹۵ – کانال مذهبی تلگرام روز بیداری …. نوشته‌شده بدست AdMin در دسامبر ۱۶, ۲۰۱۵ در عکس های ۹۵ . …. همایش شیرخوارگان حسینی ( جمعه ۱۶ مهر ۵ محرم ۱۴۳۸) جدول برنامه های ماه محرم …. براساس آمار گمرک در پنج ماهه نخست سال ۹۵، حدود ۱۷۲ میلیارد تومان برای واردات محصولات لکسوس به کشور هزینه …

عکس های همایش شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ – پربازدید

reuters.blogsky.com/…/عکسهایهمایششیرخوارگانحسینیجمعه-۲۴-مهر-…

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عکس های همایش شیرخوارگان حسینی جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ … تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۴ – ۱۶:۰۱ – ۱۶ October 2015. … 2 hours ago – همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در مصلی تهران برگزار شد. … نتایج زنده ورزشی (۳۵); امتحانات ۹۴-۹۵ (۲۸); خطرناکترین بیماریها (۵); سیاسی ترین خبرها …

پايگاه جامع اطلاع رساني صداوسيما

pririb.ir/

سه شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۵ -, ۲ محرم ۱۴۳۸- … پخش زنده شبكه های تلویزیونی و رادیویی · پخش زنده شبكه های مراكز استانها · پخش … ویژه برنامه شیرخوارگان حسینی در شبکه جهانی جام جم … مسابقه رادیویی ویژه ایام محرم ….. برنامه ماه محرم شبکه آموزش سیما · پخش بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه محرم … اختتاميه چهاردهمين همايش پير غلامان.

اخبار ثارالله – تی نیوز

tnews.ir/tags/ثارالله

رئیس سازمان صدا و سیما: مداحان با روایت گری حماسه حسینی موجب بصیرت افزایی می … چهاردهمین اجلاس پیرغلامان حسینی پایان یافت/ تحویل پرچم اجلاس به استاندار اصفهان …. حضور فرمانده ناحیه ثارالله در صبحگاه مقاومت و زنگ مهر در مدرسه فتاحی + عکس … دروغ می گویند که علت پیشرفت برخی کشورها جمع آوری سازمان های نظامی آنها بوده …

تصاویر/ همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور | اتاق …

otaghkhabar24.ir/news/19602

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دوازدهمین همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم با حضور میلیون‌ها شیرخوار و مادران‌شان در سراسر ایران و ۴۰ کشور جهان برگزار شد. … شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۵ :: Saturday, 1 October 2016 … همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ …. معرفی جانشین پراید تا پایان سال ۹۵ · تصاویر مرسدس بنز ضد گوله منتشر شد · مروری بر …

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی – اخبار فارسی – Shafaqna

monitor.shafaqna.com/FA/IR/6494659

به گفته مدیرکل اوقاف استان کرمانشاه، همایش شیرخوارگان حسینی، جمعه ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه … آخرین وضعیت شهرک های صنعتی کشور/۲۴۰۰ واحد تعطیل در دولت یازدهم دوباره راه اندازی شد … حاج ابوذر بیوکافی-شب اول محرم -دوباره شده سیاه پوش نوکر تو(زمینه) … همدردی حافظ ناظری با اهوازی ها در اینستاگرام + عکس.

توزیع لباس‌های همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در شهرستان …

shiraze.ir/fa/news/97470

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های امروز کشور … تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ – ۰۹:۰۹ … وی با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی از مسئولان شهرستان‌های استان فارس … نیز همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با ۱۶ مهرماه از ساعت ۸ صبح در … شست‌وشوی اتوماتیک اموات توسط دستگاه‌ های چینی+ عکس …

همایش شیرخوارگان حسینی در ایران و ۴۰ کشور جهان – عصر ایران

www.asriran.com › صفحه نخست › اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۰:۲۱ – ۲۴ مهر ۱۳۹۴ – ۱۶ October 2015 … سیزدهمین همایش شیرخوارگان حسینی امروز همزمان با نخستین جمعه ماه محرم در سراسر … به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هدف از برگزاری این همایش ترویج ارزش ها و آرمان های والای مکتب سید و سالار … احراز هویت جسد کشف شده در دریاچه گهر (+عکس) … تور سن پترزبورگ + مسکو ۲ مهر ۹۵.

خبرگزاری فارس – مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل: همایش …

www.farsnews.com/13950713000742

۹۵/۰۷/۱۳ – ۱۲:۳۰ … همایش شیرخوارگان حسینی در اردبیل برگزار می‌شود … برنامه‌های متنوعی برگزار خواهد شد که ۱۶ مهر ماه همزمان با روز جمعه ۵ محرم همایش شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان … دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری فارس در وب سایت منتشر خواهد شد … پیکر مطهر ۷۸ شهید دوران دفاع مقدس وارد کشور شد.

قزوین امروز

www.qazvin.info/

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۴ درصد بودجه کشور از درآمدهای قزوین …. ارسال شده توسط روابط عمومی پارک علم و فناوری قزوین | عکس های بیشتر | نظر شما …. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید احمدی روز یکشنبه در همایش طلایه داران ….. از ۱۰ هزار لباس سبز کودکانه برای مراسم شیرخوارگان حسینی هستند وهمچنین چادر …

بلاغ مازندران – همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در گلوگاه/تصاویر

www.bloghnews.com/fa/…/عکسهمایششیرخوارگانحسینی-ع-گلوگاه

همايش شيرخوارگان حسيني هم‌زمان با سراسر کشور، امروز جمعه (دوم محرم سال ۱۴۳۷) در مسجد علوی گلوگاه برگزار شد. … تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۰۴.

پایگاه اطلاع رسانی هیات رزمندگان اسلام

صوت · عکس · فیلم · نرم افزار; کتب الهی … دریافت فایل PDF نشریه هیات رزمندگان اسلام شماره ۱۱۴ مهر ۱۳۹۵ … برگزاری مراسم دهه اول محرم سال ۹۵ به همراه مراسم شیرخوارگان حسینی در هیئات … آغاز ثبت نام کلاس های مداحی نوگلان حسینی در هیأت رزمندگان اسلام ….. همایش ها. Close; مدیران هیات ها · همایش پیروان عترت · همایش نوجوانان و جوانان …

عکس/ نشست خبری همایش شیرخوارگان حسینی / داوود منافی …

wwwkhabar.ir/9339203

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی که همه ساله در اولین جمعه محرم برگزار می شود روز جمعه ۱۶ مهرماه در … با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان‌های ۹گانه استان برگزار می‌شود. … همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی(ع) روز جمعه ۱۶ مهرماه جاری در حسینیه … توقف مذاکرات آمریکا و سوریه درباره سوریه؛ سرخط روزنامه های صربستان/۱۳ مهر …

زمان و مکان برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی مینودشت + …

www.minookhabar.ir/…/13025-زمان-و-مکان-برگزاری-همایششیرخوارگان

۲۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سرویس خبری مینوخبر: همایش شیرخوارگان حسینی مینودشت صبح جمعه … صبح جمعه ۲۴ مهرماه، مصادف با دوم ماه محرم الحرام در مصلای محمد رسول ا. … شایان ذکر است؛سال گذشته مراسم مردمی شیرخوارگان حسینی در ۴۰ کشور و ۲۳۰ نقطه جهان برگزار شد و … مراسم شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر ماه برگزار می شود + تصاویر همایش ۹۴ …

اعلام زمان و مکان برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در سروستان

www.dana.ir/…/اعلام-زمان-و-مکان-برگزاری-همایششیرخوارگانحسینی-د…

۱ روز پیش – October 03 2016 – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۲ مهرهمایش بزرگ شیرخوارگان حسینی(ع) روز جمعه ۱۶ مهرماه جاری در حسینیه … محبین اهل بیت پیامبر(ص) روز جمعه شانزدهم مهرماه جاری مطابق با پنجم محرم از ساعت ۹ … کم نظیری در سراسر ایران و بخش های زیادی از کشورهای جهان روبرو شده است. … مسابقات اسب سواری در پیست ممسنی+عکس …

اخبار-همایش شیرخوارگان حسینی در ۳۰۰ نقطه فارس برگزار می شود

taninepasargad.ir/…/همایششیرخوارگانحسینی-در-۳۰۰-نقطه-فارس-بر…

۵ روز پیش – دبیر همایش شیرخوارگان حسینی در استان فارس گفت: امسال چهاردهمین همایش عظیم شیرخوارگان حسینی همزمان با سه هزار و ۸۰۰ نقطه ایران و ۳۰ کشور به صورت همزمان … صبوری ادامه داد: امسال نسبت به سال گذشته بنا به درخواست های مردمی ۵۰ نقطه در … اولین جمعه ماه محرم به نام روز جهانی حضرت علی اصغر(ع) همزمان با ۱۶ مهرماه ۹۵ …

نوای عاشورایی رادیو در ماه محرم – باشگاه خبرنگاران جوان

www.yjc.ir › فرهنگی هنری › تکیه حسینی

۲ روز پیش – شبکه های رادیویی با ندارک ویژه برنامه هایی برای ماه محرم در عزاداری مخاطبانشان … برنامه “هفت كوچه” نیز از ۱۵ تا ۱۹ مهر ساعت ۸:۳۰ به آیین سوگواری امام حسین (ع) در كشور ما می پردازد. …. این برنامه روز جمعه ۱۶ مهر ماه از ساعت ۱۵ پخش می شود. … و آیتم های رادیویی همایش بین المللی شیرخوارگان حسینی پوشش داده خواهد شد.

وبلاگ پوریا مهدوی مقدم – ماه محرم

porya-borujerd.blogfa.com/tag/ماه-محرم

همایش شیرخوارگان حسینی … استادیوم شهید علی بیات جمعه ۱۶ مهر ساعت ۳ بعد از ظهر … بار است که در کشور اجرا می شود و در کنار این بازسازی، عکس ها و فیلم های محرم نیز در …. فقهای بیشماری از اهل مدینه، « سنه الفقهاء » نامیده اند و دیگری سال ۹۵ هجری.

farhad90.ir – وبلاگ شخصی فرهاد داودوندی

farhad90.mihanblog.com/page/2

استادیوم شهید علی بیات جمعه ۱۶ مهر ساعت ۳ بعد از ظهر. طبقه بندی: بروجردی ها، برچسب ها: همایش شیرخوارگان حسینی، شرخوارگان، نوزاد، کودک، بروجردی ها، ….. بار است که در کشور اجرا می شود و در کنار این بازسازی، عکس ها و فیلم های محرم نیز در ….. فرهاد داودوندی تا اسفند ۱۳۹۴، ستون نویس ورزشی هفته نامه شمیم از تیر ۹۵، عضو تیم و …

همایش شیرخوارگان حسینی جمعه اول محرم در کرمانشاه … – …

www.mehrnews.com/…/همایششیرخوارگانحسینیجمعه-اول-محرم-در-کرم…

۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – … بازار · ورزش · سیاست · بین الملل · استانها · عکس · فیلم · مجله مهر · اخبار کوتاه … همایش شیرخوارگان حسینی جمعه اول محرم در کرمانشاه برگزار می شود … بیت کرمانشاه گفت: همایش شیر خوارگان حسینی جمعه هفته جاری همزمان با سراسر کشور در … نشستن طولانی مدت عامل ۴ درصد مرگ های جهانی …. سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ …

مهمترین اخبار ایران و جهان

میراث فرهنگی و گردشگری – تپه چغاچشمه از جمله تپه های مهم و مادر مربوط به پیش از تاریخ … ایران است – مسعود نیلی سال ۹۵ را سال بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران دانست و از … گل به استقبال ویلیامز می رویم/یکسری ها بعد از برد می آیند عکس بگیرند! … «مسکن مهر» خبر داد که تاکنون سیناپس و قصه پنج قسمت آن را طراحی کرده است.

مصلی کرج میزبان شیرخوارگان حسینی می شود – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/…/مصلی+کرج+میزبان+شیرخوارگان+حسینی+می+…

وحید آقاشریفی روز یکشنبه اظهار داشت: همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی، هر سال به همت مجمع جهانی بزرگداشت حضرت علی اصغر (ع) در اولین جمعه ماه محرم برگزار می شود. … را تجمع عزاداران «حسینی ندا لبیک یا حسین (ع)» در بقاع متبرکه و حسینیه های سطح … همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزار می شود.

همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران +عکس – خبرگزاری …

www.mizanonline.ir/fa/…/همایششیرخوارگانحسینی-در-مصلی-تهران-ع

خبرگزاری میزان – تصاویری از همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران را اینجا ببینید. … تاریخ انتشار: ۱۶:۴۷ – ۲۴ مهر ۱۳۹۴ – ۲۰۱۵ October 16 … سال، در نخستین جمعه ماه محرم “روز جهانی علی اصغر”، گردهمایی شیرخوارگان حسینی در ۴۰ کشور برگزار می شود. … طبل های چینی در عزای حسینی/شاه‌پرهای ۱۰۰ هزار تومانی برای تزیین علم …

تصاویر/ همایش شیرخوارگان حسینی در تهران | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/150570

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مایش بزرگ شیرخوارگان حسینی روز جمعه بیست‌و‌چهارم مهرماه هم زمان با اولین جمعه ماه محرم با حضور گسترده مردم در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد …

برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در برازجان …

www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/52203

تاريخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۴ – ۱۶:۵۴ … اتحاد خبر:همایش شیرخوارگان حسینی ،در نخستین جمعه ماه محرم ،۲۴مهرماه با سخنرانی حاج آقا شفقت پور و مداحی … خانه موزه های گرانبهای ایران /تصاویر … افزایش دمای کشور از فردا/ وزش باد شدید و گرد و خاک در ۹ استان … تصاویر اتحاد خبر از مراسم تجلیل برترین های کنکور ۹۵ با حضور استاندار بوشهر.

هرلحظه، همایش شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در …

harlahze.com/…/همایششیرخوارگانحسینی-همزمان-با-سراسر-کشور-در-ا…

۱۲ مهر ۱۳۹۵ – ۱۲:۴۹. همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر ایران (۳) … شیرخوارشان روز جمعه ۱۶ مهرماه( پنجم محرم الحرام) در تمامی شهرهای استان مرکزی برگزار می‌شود. … دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری تسنیم در وب منتشر خواهد شد. …. خانواده‌ها و فرزندان شیرخوارشان روز جمعه ۱۶ مهرماه( پنجم محرم الحرام) در تمامی شهرهای …

راديو معارف صداي فضيلت و فطرت

radiomaaref.ir/

دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵, ۱ محرم ۱۴۳۸ … ۱۷:۴۷:۱۶, غروب خورشید. ۱۸:۰۴:۲۰, اذان مغرب …. راديو معارف در برنامه “گفتگوي “۲۱ به بررسي همايش شيرخوارگان حسيني مي پردازد …

صفحه اصلی – صدا و سیمای اردبیل – صدا و سیمای جمهوری …

ardabil.irib.ir/

سه‌شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۵. صفحه اصلی … اوشاقلار آی اوشاقلار ۱۶:۰۹ … این برنامه حاوی نمایش های جذاب و طنز و آیتم های متنوع مثل ایری اوتوراق دوزدانیشاق،نه وار نه. … مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: همایش شیرخوارگان حسینی جمعه این هفته در امامزاده … محرم. ۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه. آئین بازار مراسمی(مراسم بازار). محرم. ۶ دقیقه و ۴۹ ثانیه.

مصلی کرج میزبان شیرخوارگان حسینی می شود | دمادم

damadam.ir › اخبار › تابناک › دسته‌بندی نشده

۲ روز پیش – دبیر اجرایی مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی استان البرز گفت: جمعه هفته جاری … این همایش اظهار داشت: این همایش مصادف با ۱۶ مهر ماه جاری و پنجم محرم، ساعت ۸:۳۰ … برنامه های پیش بینی شده برای این همایش می باشد و از همه همشهریان کرجی دعوت به … فرهنگ ترافیکی/آمادگی ناجا برای انتقال تجربیات به کشورهای متقاضی …

توزیع لباس‌های همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در … – …

www.radicalkhabar.ir/…/توزیع+لباس+های+همایش+عظیم+شیرخوارگان+ح

توزیع لباس‌های همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در شهرستان‌های فارس … بود گفت: امسال نیز همایش عظیم شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم مصادف با ۱۶ مهرماه از … همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در. … آخرین جستجو های سایت … عکس های جام حذفی فولاد تراکتورسازی · سفر پروفسور مجید سمیعی به ساری …

وبلاگ پوریا مهدوی مقدم – همایش شیرخوارگان حسینی

porya-borujerd.ir/post/1144

۳ روز پیش – استادیوم شهید علی بیات جمعه ۱۶ مهر ساعت ۳ بعد از ظهر. موضوع: اطلاعیه مذهبی برچسب‌ها: همایش شیرخوارگان حسینی , شیرخوارگان حسینی , ماه محرم …

تصاویر/ شیرخوارگان حسینی تهران – صراط

www.seratnews.ir/fa/news/263380/تصاویر-شیرخوارگانحسینی-تهران

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – همایش شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در مصلی تهران برگزار شد.

برخورد سر نوزاد با پنکه سقفی در بندرعباس + تصاویر – …

www.persianv.com/entekhab/176879.php

۲۰ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – برخورد سر نوزاد دو ماهه با پنکه سقفی در مراسم شیرخوارگان حسینیpg … در روز ۱۱ آذر ماه سال جاری در مراسم سوگواری محرم و شیرخوارگان حسینی در مسجد امام …. بهترین متن های تسلیت محرم ۹۵ …. عکس و قسمت چهرم سفرنامه بانمک مهراب قاسمخانی در کشور چین / این … حدیثه تهرانی و همسرش در همایش شعر و موسیقی +تصاویر.

طنین نوای همایش شیرخوارگان حسینی در کرج نواخته می شود – …

www.khabaronline.ir/detail/467624/provinces/Alborz

همگام با هزاران شهر در ایران و جهان، طنین همایش شیرخوارگان حسینی در کرج … + A – سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ – ۱۶:۰۹:۲۴ چاپ … در سال ۱۳۹۰ این همایش در بسیاری از روستاها، ۸۰۰ شهر ایران و کشورهای دیگر گسترش یافت. … آقا شریفی یادآور شد: همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی استان البرز، جمعه هفته آینده مصادف با ۲۴ مهر ماه و دوم محرم ساعت ۸ …

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در نقاط مختلف استان …

khabarpu.com/k.php?u…2KfbjNix2YbYpw==

۲۱ ساعت پیش – برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در نقاط مختلف استان البرز – ایرنا | خبرپو. … ورود به سایت سرشماری ۹۵ www.sarshomari95.ir, سرشماری اینترنتی سال ۹۵ … واکنش کاپیتان پرسپولیسی قشقایی به خوشحالی استقلالی‌ها+عکس … ۱۲ مهر ۱۳۹۵ … در روز جمعه ۱۶ مهرماه مصادف با پنجمین روز از ماه محرم برگزار می شود.

همایش شیرخوارگان حسینی در چهارمحال و بختیاری برگزار می …

www.nashrnews.org/…/همایش+شیرخوارگان+حسینی+در+چهارمحال+و+بخت…

مسئول هیئت یا زهرا(س) چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همایش شیرخوارگان حسینی یکی از … عراق، عربستان، ترکیه و افغانستان همه‌ ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می‌‌شود. … همایش شیرخوارگان حسینی ۱۶ مهر همزمان با سراسر کشور در زنجان برگزار می شود …. تمامی اخبار از خبرگزاری ها و روزنامه های بزرگ ایران با ذکر نام جمع آوری شده اند.

اخبار روابط عمومی دفترامام جمعه شاهین شهر – دفتر امام جمعه …

www.shahinshahr.ir/Post.aspx?S=55

همایش بزرگ امربه معروف و هم اندیشی برنامه های محرم و صفر در مصلای نماز جمعه شاهین شهر …. اخبار روابط عمومی دفترامام جمعه شاهین شهر, ۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ … آیین کلنگ زنی مسجد امام محمد باقر(علیه السلام) مسکن مهر شاهین شهر, شاهین شهر …… تصاویر شیرخوارگان و کودکان حسینی حاضر در مراسم روز دوم محرم در مصلای نماز جمعه شاهین شهر

نوای عاشورایی رادیو در ماه محرم

www.tahapakhsh.ir/news/نوای-عاشورایی-رادیو-ماه-محرم.html

۲ روز پیش – ماه محرم، شبکه های رادیویی، محرم ۹۵، نوای عاشورایی رادیو معارف در ماه محرم، … برنامه “هفت کوچه” نیز از ۱۵ تا ۱۹ مهر ساعت ۸:۳۰ به آیین سوگواری امام حسین (ع) در کشور ما می پردازد. …. این برنامه روز جمعه ۱۶ مهر ماه از ساعت ۱۵ پخش می شود. … متفاوت و آیتم های رادیویی همایش بین المللی شیرخوارگان حسینی پوشش داده خواهد شد.

برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر امام رضا …

fa.abna24.com/service/states/archive/2015/10/13/693829/story.html

۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر امام رضا(ع) همایش بزرگ … رضا(ع) همزمان با ۳۱۰۰ نقطه ایران و جهان در اولین جمعه از ماه محرم الحرام برگزار می‌شود. … دست لباس با عنوان لباس سبز علوی تولید و در استان های کشور تقسیم شد. … ۱۶ مهر ۱۳۹۴ – ۱۱:۲۰ … عکس خبری/ جشن عید ولایت در نیجریه. ۷ مهر ۹۵ ۰۰:۳۳ …

گزارش تصویری از همایش شیرخوارگان حسینی در جویبار – …

www.jouybaran.ir/…/گزارش-تصویری-از-همایششیرخوارگانحسینی-در…

۱۷ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – گزارش تصویری از همایش شیرخوارگان حسینی در جویبار. … امروز دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ … همایش شیرخوارگان حسینی صبح امروز در نخستین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در شهرستان جویبار برگزار شد. … امام جمعه جدید جویبار معرفی شد · تشریح برنامه ها و همایش های انتخاباتی آیت الله معلمی در سراسر مازندران · حضور …

#سوگ Instagram hashtag • Instagram photos and videos – …

https://webgram.co/tag/سوگ

صبوري با بيان اينكه همايش شيرخوارگان حسيني، به همت مركز فرهنگي مذهبي خادمين … صبوري زمان آغاز مراسم را ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۶ مهرماه مصادف با ۵ محرم اعلام و … راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۶ مهر ماه و به شكل سراسري در سطح ايران و جهان خواهد بود. …. ما ترجمان مرگیم از جنس خون و آتش با ناله های خاموش در سوگ هر سیاوش ما در سکوت …

برپایی مراسم شیرخوارگان حسینی و شام غریبان – اخبار ایران …

newsshare.ir/search/?q=برپایی+مراسم+شیرخوارگان+حسینی+و+شام…

طنین صدای شیرخوارگان حسینی در ۳۸۰۰ نقطه جهان/ محدودیت در برخی کشورهاهمایش عظیم شيرخوارگان حسيني استان فارس با یادآوری اینکه جمعه اول ماه محرم به نام … هادی نوروزی + عکس مراسم سالگرد کاپیتان مرحوم پرسپولیس از حالت همایش هایعکس های تسنیم،فارس، مهر و ایسنا را در ادامه مشاهده می کنید. … ۱۶-۳-۲۰۱۶ گوناگون تسنیم ۳۲٫

ثبت نام خادمان همایش شیرخوارگان حسینی – پایگاه خبری …

stnn.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=642&pageid=73373…503540

۴ روز پیش – هیئت فاطمه الزهرا ثبت نام خادمان حاضر در همایش شیرخوارگان حسینی را آغاز … با آغاز ماه محرم و برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی ثبت نام دانشجویی … همایش شیرخوارگان حسینی در تاریخ جمعه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۵ ساعت ۸ صبح … برگزاری کرسی های علمی پژوهشی تا پایان مهر و حمایت مالی از … دو قطبی برای کشور مضرّ است.

مراسم شیرخوارگان حسینی برگزار شد | خبرگزاری ایلنا

www.ilna.ir/بخش…۳/۳۱۳۸۴۲-مراسم-شیرخوارگانحسینی-برگزار-شد

۲۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم‌ همزمان در بیش … مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) با اشاره به اینکه همایش شیرخوارگان از سال …

گالری تصاویر – ثارالله مراغه

sarallah-m.ir/category/pic-galery/

عکس های تلاوت نورانی دکتر حاج حامد واحدی کرج آباد در شب های قدر. تیر ۵, ۱۳۹۵ ۹۵, رمضان, گالری تصاویر ۰ … به گزارش وب سایت ثارالله مراغه ،همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی مراغه روز جمعه ۲۴ مهر ۹۴ مصادف با ۲ محرم ۱۴۳۷ به صورت همزمان با سراسر کشور و جهان و با حضور صدها نفر از خواهران و مادران به همراه …. photo_2015-08-28_16-09-40 …

اطلاعیه همایش شیرخواره‌های حسینی در فرخی + بنر – فروی نیوز

farvinews.com/post/4603

۵ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – همایش شیرخوارگان حسینی یکی از مناسک مذهبی بزرگداشت عاشورا است که به … به گزارش فروی نیوز روز جمعه همزمان با دو هزار نقطه از ایران و خارج از کشور همایش شیرخوارگانعکس های یادگاری دانش آموزان فرخی ( یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ ) … معبود خویش در قنوت نماز عید فطر +۶۹ عکس ( چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵ ) … محرم ۹۵ (۳)

همایش شیرخوارگان حسینی در چرام برگزار می شود | پایگاه …

choram.ir/news/…/همایششیرخوارگانحسینی-در-چرام-برگزار-می-شود

۱ روز پیش – مراسم شیرخوارگان حسینی هر ساله در اولین جمعه ماه محرم، برگزار می شود و … مهر ۱۳۹۵ – ۱۲:۳۴ … همزمان با سراسر کشور مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلای چرام برگزار می شود . … شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم در نقاط مختلف شهرستان های … امسال نیز این مراسم روز جمعه ششمین روز ماه محرم(۱۶مهرماه) برگزار می شود.

گزارش تصویری غبار روبی گلزار شهدای صالح شهر به مناسب …

www.salehshahrpublication.loxblog.ir/…/بخش%۲۰اجتماعی%۲۰صالح%۲۰…

محرم در صالح شهر همیشه حال و هوای خاصی دارد و هیئت های مذهبی ، حسینیه ها و تکیه ها از روزهای … و خود را برای بزرگترین مراسم عزاداری کشور اماده می کنند. … همایش شیرخوارگان حسینی در صالح شهر برگزار میگردد … زمان برگزاری همایش : جمعه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۵ … به گزارش “ورزش سه”، بعد از صعود تیم ملی نوجوانان به جام جهانی عکس های زیادی به …

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان کارون +عکس …

www.karoonnews.com/…/برگزاری-همایششیرخوارگانحسینی-در-شهر

شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ | Saturday, 1 October, 2016 … تاریخ : ۹ , آبان, ۱۳۹۳ ساعت :۱۶:۵۲ … کارون نیوز:همایش شیرخوارگان حسینی صبح امروز جمعه در مصلی امام علی (ع) … روز از ماه محرم همایش شیرخوارگان حسینی روز جمعه همزمان با سراسر کشور در مصلی نماز جمعه … طفل شش ماهه امام حسین (علیه السلام) و رنج‌ های فرزندان سید الشهدا (علیه السلام)به …

سایت خبری یزدفردا

www.yazdfarda.com/

آخرین بروز رسانی : ۱۳ مهر ۱۳۹۵ – ۰۰:۵۹ ….. پیام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام خون و … به سال ۱۳۹۲ اتصال سوئیچ کارت های بانکی به کشورهای همجوار برنامه بانک مرکزی است … نخستین همایش حقوق مالکیت فکری استان یزد برگزار شد … دوخت لباس شیرخوارگان حسینی توسط بانوان بافقی.

میلاد لارستان

www.miladelarestan.ir/

علت عقب ماندگی مسلمانان، فاصله گرفتن از داشته های اصیل اسلامی است. میلاد لارستان: امام جمعه لارستان، گفت: اگر امروز یک ونیم میلیارد مسلمان با … رشد۱۷درصدی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای لارستان; ۹۸۹ شماره۹۸۹ … صوت و ویدیو : سینه زنی لاری- شب اول محرم ۱۳۹۵-حجت الاسلام حاج علی روشن ضمیر · dsc_2020 …

اخبار-تلویزیون چه برنامه‌هایی برای محرم ۹۵ دارد؟ – نخل بیدار

nakhlebidar.ir/news/show/…/تلویزیون-چه-برنامه‌هایی-برای-محرم۹۵-دارد؟…

۲ روز پیش – همچنین در تعامل با مخاطبان برنامه، از بینندگان خواسته می شود تا عکس ها و فیلم … در آستانه فرارسیدن ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی بسیاری از برنامه … یادآور می شود؛ همچون سال های گذشته مراسم شیرخوارگان حسینی مصادف با ٥ محرم …. این مجموعه در ۱۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای از یکشنبه ۱۱ مهر ماه هر روز بجز جمعه ها ساعت …

مسجد امام سجاد علیه السلام آمل – عکس محـــرم و صفــر

www.sojoodamol.blogfa.com/category/7

مسجد امام سجاد علیه السلام آمل – عکس محـــرم و صفــر, وابسته به مسجد امام سجاد (ع), این حرم با چهار گنبدش می شود : بـیــــت الحـــسن (ع) (ان شــــاالله) … مراسم شیرخوارگان حسینی (ویژه خواهران) : … جمعه ۱۶/ ۰۷/ ۹۵ – ساعت ۹ صبح – مسجد سجادیه آمل …. مهربان کاش زهیری بغلم میکردی ، من به آغوش پُر از مِهر شما محتاجم …. (همایش سه ساله های حسینی ).

طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه زنجان … – بهترین های …

www.bestofday.ir/notification/text/201610021747343039

۲ روز پیش – محمدی در ادامه به برنامه های اجرایی اوقاف در ایام محرم نیز اشاره کرد و گفت: … در این ایام همایش شیرخوارگان حسینی است که روز جمعه ۱۶مهر ماه برگزار می …

وبلاگ شخصی فرهاد داودوندی – مطالب ابر همایش شیرخوارگان …

farhad90.ir/post/tag/همایش%۲۰شیرخوارگان%۲۰حسینی

استادیوم شهید علی بیات جمعه ۱۶ مهر ساعت ۳ بعد از ظهر. طبقه بندی: بروجردی ها، برچسب ها: همایش شیرخوارگان حسینی، شرخوارگان، نوزاد، کودک، بروجردی ها،. نوشته شده …راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند
دیدگاه‌ها برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه ۱۶ مهر محرم ۹۵ بسته هستند
sadra

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه‌ها برای عکس های همایش شیرخوارگان حسینی کشور جمعه ۱۶ مهر محرم ۹۵ بسته هستندنظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند