گلستان آی تی

عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

دسته بندی: اخبار
379 views
تصاویر برای های عروسی دختر قالیباف شهردار تهرانگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“id”:”0s3SHFJWoTXysM:”,”oh”:385,”ou”:”http://www.sefidak.com/images/pic-all/fa/7/33.jpg”,”ow”:479,”pt”:”حاشیه های عروسی دختر قالیباف در لویزان جنجالی شد + عکس”,”rh”:”sefidak.com”,”ru”:”http://www.sefidak.com/entertainment/visual/hot-post/wedding-son-ghalibaf”,”th”:128,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTfS0qRveWL09cfzxe2auojttF-5g-llvoGFn2lpWbubt9UERvjhi2Gkk71″,”tw”:159}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“id”:”LtzXJa03xjuT9M:”,”oh”:799,”ou”:”http://uc.niksalehi.com/up3/images/pcksu84wj7y4zjrsryjw.jpg”,”ow”:624,”pt”:”جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس”,”rh”:”niksalehi.com”,”ru”:”http://www.niksalehi.com/newspaper/view/096489.php”,”th”:128,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTw7um7Duw0VPb7tXleuvfXBR1-LkMRdnUzmVt8WvWBnphgHirEijSWj3Yk”,”tw”:100}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cb”:9,”cl”:3,”cr”:21,”id”:”9U_ylrgCvM8CFM:”,”oh”:492,”ou”:”http://biafun.com/wp-content/uploads/2016/07/Ghalibaf-Biafun.com-.jpg”,”ow”:508,”pt”:”Ghalibaf-Biafun.com-.jpg”,”rh”:”biafun.com”,”ru”:”http://biafun.com/wedding-video-park-lavizan-girl-tehran/”,”th”:139,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRF8oQYZ2B1ZwFkOsJ7xQM71uSy5e-gXpmQGMBN0b7N0ldgNWCqkhQqY84y”,”tw”:144}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cr”:21,”id”:”35WOkXKujUyv5M:”,”oh”:625,”ou”:”http://saten.ir/wp-content/uploads/2016/07/ghali.jpg”,”ow”:500,”pt”:”ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان چیست؟ +عکس | ساتین”,”rh”:”saten.ir”,”ru”:”http://saten.ir/111838/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2/”,”th”:129,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR9dQraZjbCljcuQeDtEUmb4R_C3VDaLo5uoXHayjSAxzS8IZdzABuzSc4″,”tw”:103}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cl”:9,”cr”:9,”ct”:21,”id”:”-HlrkD8Q_RNQ6M:”,”oh”:323,”ou”:”http://www.sefidak.com/images/pic-all/fa/7/36.jpg”,”ow”:416,”pt”:”حاشیه های عروسی دختر قالیباف در لویزان جنجالی شد + عکس”,”rh”:”sefidak.com”,”ru”:”http://www.sefidak.com/entertainment/visual/hot-post/wedding-son-ghalibaf”,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR-MUr91eatq8SjyI_DDqU34LNFFHcnVYIj1Tg8h2gH4RxFZEDBRTMUo-U”,”tw”:149}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“id”:”v0QwVekKORZeDM:”,”oh”:832,”ou”:”http://www.memarinews.com/images/docs/000030/030998/images/-4.jpg”,”ow”:624,”pt”:”قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر قالیباف!/عکس”,”rh”:”hodhodnews.ir”,”ru”:”http://www.hodhodnews.ir/news/372462/%D9%82%D8%B1%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRoFSijczNW7m2QgYE3q8J6OyWwdLRNm54ZMej1VVnw3AyhWizGbuGzUwg”,”tw”:87}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cb”:18,”cl”:21,”cr”:9,”ct”:21,”id”:”2l11HnU3-Joj7M:”,”oh”:557,”ou”:”http://delbaraneh.com/wp-content/uploads/2016/07/3601975_881-3.jpg”,”ow”:800,”pt”:”عروسی دختر قالیباف در پارک جنگلی لویزان – دلبرانه”,”rh”:”delbaraneh.com”,”ru”:”http://delbaraneh.com/news/aroosi-dokhtare-ghalibaf/”,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRxYCOadoQGdYc3svkrabwoBXx61nNdHsEZEH4Zasv63nNBvk5Vt_4sDVX2″,”tw”:167}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cb”:6,”cr”:21,”id”:”U6Hl0bAQnWiaCM:”,”oh”:391,”ou”:”http://uc.niksalehi.com/up3/images/bmloxelxt5948814a1e.jpg”,”ow”:600,”pt”:”همسر و نوه\u200cهای قالیباف شهردار تهران+عکس”,”rh”:”niksalehi.com”,”ru”:”http://www.niksalehi.com/archive-farhang/237258.php”,”th”:116,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRRrEMHqTkn-JN1_Zrkp8PznbrYIqaBhdQ8y0TTzUe8vFT4AWI3qZnyIUF1″,”tw”:178}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“id”:”pIHPbwtDO_JaXM:”,”oh”:672,”ou”:”http://www.entekhab.ir/files/fa/news/1395/4/19/164276_155.jpg”,”ow”:672,”pt”:”ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ + تصویر”,”rh”:”entekhab.ir”,”ru”:”http://www.entekhab.ir/fa/news/279820/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1″,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTgq-X4odyElugarH_3MukFTEmK9P4qkAaK0oCkoOPvlra4oQQhFDqcPg”,”tw”:118}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“id”:”4SIwhYMOb3881M:”,”oh”:740,”ou”:”http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1395/4/19/105280_423.jpg”,”ow”:624,”pt”:”جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان +عکس – صبحانه آنلاین …”,”rh”:”sobhanehonline.com”,”ru”:”http://sobhanehonline.com/fa/news/100450/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRmixc-fCe9HskoSXGaOlNGi75MbH9cAkbPWbL541AXrmUPqzOoSO5LOg”,”tw”:100}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cb”:9,”cl”:15,”cr”:6,”id”:”_-MdbheLbESYQM:”,”oh”:341,”ou”:”http://drghalibaf.persiangig.com/image/dabir/dabir07.jpg”,”ow”:512,”pt”:”عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران”,”rh”:”75download.com”,”ru”:”http://75download.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html”,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcReE9QF-BeJLV6LiaX1jNLWCF7S8JqSf_B124JEYYVb1PfcEGDEvv5vAwQ”,”tw”:177}
نتیجه تصویری برای عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

{“cb”:12,”cl”:9,”cr”:3,”ct”:6,”id”:”rQ5qXG4t4YlJ9M:”,”oh”:400,”ou”:”http://media.jamnews.ir/medium1/1395/01/05/JamNewsImage18013251.jpg”,”ow”:600,”pt”:”جام نیوز :: JamNews – ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟”,”rh”:”jamnews.ir”,”ru”:”http://www.jamnews.ir/detail/News/686023″,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRjSBDSgI4KY4w64rPdjeePltz4rZ_0-CHOfPC9HRCgSfjpnC1ZK_ZAoGo”,”tw”:177}

تصاویر بیشتر برای های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران


ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ – خبرگزاری مهر | اخبار …

www.mehrnews.com/news/3707863/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. … و ورودی جنگل لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به روی مردم بسته شد تا عموم … برترین تصاویر جهان ۲۴ شهریور ۹۵ …

حاشیه های عروسی دختر قالیباف در لویزان جنجالی شد + عکس

www.sefidak.com/entertainment/visual/hot-post/wedding-son-ghalibaf

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عروسی دختر قالیباف در پاک جنگل لویزان , دردسرهای یک عروسی برای شهردار تهران , جنگ رسانه ها بر علیه عروسی دختر قالیباف , واکنش قالیباف.

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ + تصویر

www.entekhab.ir/fa/news/…/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود-تصویر

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های … معماری نیوز عکس های قرق کردن( همراه با جوابیه ) پارک را انتشار داده است .

فیلم/ ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان؟ – مشرق

www.mashreghnews.ir/…/فیلم-ماجرای-عروسیدخترقالیباف-در-پارک-…

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در پی انتشار شایعه قرق کردن پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر شهردار تهران، بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند، که این شایعه از اساس کذب …

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک جنگلی لویزان + فیلم – …

tehrannews.ir/ماجرای-قرق-پارک-جنگلی-لویزان-عروس/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش تهران نیوز ، به نقل از باشگاه خبرنگاران؛‌درحالی شایعه شده بود امروز پارک جنگلی لویزان را برای عروسی دختر شهردار تهران قرق کرده‌اند، که …

ماجرای مراسم عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان – ساعت۲۴

www.saat24.com/…/ماجرای-مراسم-عروسیدخترقالیباف-در-پارک-لویزان

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ساعت ۲۴- عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بداخلاقی های فضای مجازی گفت: برای ازدواج دختر شهردار پارک قرق نشده بود، در حالی که افراد با درجه بالای امنیتی در این مراسم حضور … تصاویر:مدلی که عروس خانواده سلطنتی سوئد شد …

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان چیست؟ +عکس | …

saten.ir › جالب و خواندنی

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. … از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به …

اختصاصی فارس/ جزئیات عروسی دختر شهردار تهران در «شیان»

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950419000389

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … برخی شبکه های اجتماعی از روز گذشته با انتشار اخبار ساختگی و …

ماجرای عروسی دختر قالی‌باف چه بود؟ – صراط

www.seratnews.ir/fa/news/309355/ماجرای-عروسیدخترقالی‌باف-چه-بود

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالی باف شهردار تهران برگزار شود. هر چند این موضوعی کاملا … گزارشی از غول‌ والیبال ایران +تصاویر …

عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران – اخبار روز ایران و …

۷۵news.rozblog.com/…/عکسهایعروسیدخترقالیبافشهردارتهران.ht…

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تصاویر برای های عروسی دختر قالیباف شهردار تهرانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را …

عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران – دانلود فیلم …

۷۵download.com/عکسهایعروسیدخترقالیبافشهردارتهران.html

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – X عکس های عروسی دختر قالیباف X عکس های عروسی دختر شهردار تهران X عکسهای عروسی دختر قالیباف شهردار تهران X عکس عروسی دختر قالیباف …

ماجرای عروسی دختر قالیباف شهردار تهران و قرق کردن پارک …

bazigarnama.com › اخبار مهم و داغ روز

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در خبرها آمده بود که به دلیل برگزاری عروسی دختر قالیباف شهردار تهران در … عکس های میریدیث میکلسون(meredith mickelson) دوست دختر ۱۶ ساله …

قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر قالیباف!/عکس

www.hodhodnews.ir/…/قرق-پارک-جنگلی-لویزان-برای-عروسیدخترقا

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش معماری نیوز به نقل از یک منبع آگاه، امشب قرار است عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار …

ماجرای قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر شهردار …

www.yjc.ir › فیلم و صوت › فیلم و صوت

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ماجرای قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر شهردار تهران + فیلم …. با سلام اقای قالیباف جوابگو حادثه شهران باشد نه عروسی تو شیان بگیرد …

برای عروسی دختر قالیباف جایی قرق نشد

www.fardanews.com/fa/…/برای-عروسیدخترقالیباف-جایی-قرق-نشد

۲۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عضو شورای شهر تهران گفت: عروسی دختر آقای قالیباف، نسبت به خیلی از مراسم های دیگر ساده … وی افزود: من با لغو اختیارات شهرداری مخالفم و فقط خواستار بررسی آن در صحن شورا بودم. … شاکری در پایان ضمن اشاره به ماجرای اخیر فیش های حقوقی اعضاء شورا شهر گفت: اعضاء شورا اصولاً … عکس های دیده نشده از فاجعه منا.

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ + عکس

shooshan.ir/fa/news/41178/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود-عکس

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های … از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به …

۱۸ تیر و قرق پارک جنگلی لویزان بخاطر عروسی دختر قالیباف!

memarinews.com/…/18-تیر-قرق-پارک-جنگلی-لویزان-بخاطر-عروسید

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار است مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. … کامل اعلام شده و ورودی جنگل لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به روی مردم بسته … خبر دروغ عکس های دروغ و جعلی !

حاشیه خواندنی از عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان – رکنا

www.rokna.ir/…/حاشیه-خواندنی-از-عروسیدخترقالیباف-در-پارک-لویز…

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رکنا: عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بداخلاقی های فضای مجازی گفت: برای … برای ازدواج دختر شهردار پارک قرق نشده بود/ اخلاق را به تکنیک های رسانه ای … ناگفته ای سوختن برج ۱۸ طبقه سلیمان / جزئیات+فیلم و عکس

عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران-عکس های ازدواج – …

download57.blogsky.com/…/عکسهایعروسیدخترقالیبافشهردارته

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بالاخره. دختر قالیباف هم. رفت خونه ی بخت. ما هم تونستیم عکس های عروسی ایشون رو جم آوری بکنیم. بذاریم واسه علاقمندان. خب دختر قالیباف ازدواجش …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان +عکس | دمادم

damadam.ir › اخبار › صبحانه آنلاین › گوناگون

۲ روز پیش – شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … برخی از شبکه های اجتماعی از روز گذشته با انتشار اخبار ساختگی و …

عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران

javuni.ir/news/106533

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تصاویر برای های عروسی دختر قالیباف شهردار تهرانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان عکس – مجله خبری …

۴khabar.ir/search/?q=جزییات+عروسی+دختر+شهردار+تهران+در…عکس

قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار شود. در همین رابطه به مدت چهار روز است که در شهرداری منطقه ۴ آماده باش …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس – ایران مارکت

iranmc.in/search/?q…عروسی+دختر+شهردار+تهران+در+شیان%۲Bعکس

ماجرای قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر شهردار تهران + فیلم. ۳ روز پیش اخبار … امشب قرار بود عروسي دختر قالیباف ، شهردار تهران در یکی از رستوران های.

عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان+فیلم | پایگاه تحلیلی …

www.aftabejonoob.ir/news/…/عروسیدخترقالیباف-در-پارک-لویزانف

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش آفتاب جنوب،در پی انتشار شایعه قرق کردن پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر شهردار تهران، بدین وسیله به اطلاع عموم می رساند، که.

اقدام علیه قالیباف؛ خبر عروسی دختر شهردار تهران در پا …

https://www.youtube.com/watch?v=-soyTkq6URc
۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بارگذاری توسطTVof IRANIAN

در روزی که گذشت اخباری مبنی بر برگزاری مراسم عروسی دختر شهردار تهران منتشر شد … قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک … عروسی هم جنس …

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ + تصویر – روزپلاس

roozplus.com/fa/news/1129/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود-تصویر

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی … «ملکه سرخ» برای هر ۲ روز یک پنت هاوس‌ می‌خرد+تصاویر …

عروسی دختر قالیباف در پارک جنگلی لویزان – دلبرانه

delbaraneh.com/news/aroosi-dokhtare-ghalibaf/

امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی … عکس های تماشاگران زن در بازی های یورو ۲۰۱۶ نتیجه دیدار ایرلند و لهستان در …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس – خبر ۲۴

www.khabar-24.com/…/جزییات+عروسی+دختر+شهردار+تهران+در+شیان+…

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مطالب مرتبط: همسر و نوه‌های قالیباف شهردار تهران+عکس. عکس: دختر قالیباف. پیشنهاد مجری زن تلویزیون به قالیباف+عکس. عروس و نوه های قالیباف / …

قرق پارک لویزان برای عروسی “دختر قالیباف”؛ شایعه یا …

www.ghatreh.com/…/قرق-پارک-لویزان-برای-عروسیدخترقالیباف-شا…

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – جزییات عروسی دختر شهردار تهران در «شیان» … در این خبر اشاره شده که بخشی از ورودی های اصلی پارک لویزان به خاطر برگزاری عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران … خبر و عکس های معماری نیوز مربوط به صبح ۱۸ تیر ماه است و این فیلم …

قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر قالیباف!/عکس – …

roozno.com/…/قرق-پارک-جنگلی-لویزان-برای-عروسیدخترقالیبافع

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش معماری نیوز به نقل از یک منبع آگاه، امشب قرار است عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار …

جام نیوز :: JamNews – ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟

www.jamnews.ir/detail/News/686023

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در روزی که گذشت اخباری مبنی بر برگزاری مراسم عروسی شهردار تهران منتشر شد … قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک … به خانه پسر جوان رفتند +عکس · ماجرای تلخ مردی که زنی بی بندوبار داشت …

عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران – دین و اندیشه

dinoandishe.mobile.1klik.ir/عکسهایعروسیدخترقالیبافشهردارتهرا

۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دختر شهردار تهران , عروسی دختر قالیباف , دختر قالیباف , … عروس و نوه های قالیباف /عکس.

برای عروسی دختر قالیباف جایی قرق نشد – بازتاب ۲۴

baztab24.com/search/?q=برای+عروسی+دختر+قالیباف+جایی+قرق…

عضو شورای شهر تهران گفت: عروسی دختر آقای قالیباف، نسبت به خیلی از مراسم های دیگر … امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک … و ضرغامی تا غیبت احمدی‌نژاد و مشایی در مراسم عروسی دختر رحیمی +تصاویر.

:::Noandish.com::: قرق پارك لويزان براي عروسي دختر …

noandish.com/…/قرق-پارك-لويزان-براي-عروسيدخترقاليباف-شايعه-…

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – قرق پارك لويزان براي عروسي دختر قاليباف؛ شايعه يا واقعيت؟ … اصلي پارک لويزان به خاطر برگزاري عروسي دختر قاليباف، شهردار تهران قرق شده است. … آن که خبر و عکس هاي معماري نيوز مربوط به صبح ۱۸ تير ماه است و اين فيلم نمي …

جزئیات مراسم عروسی تک دختر شهردار تهران در شیان! + عکس – …

www.persianv.com/preview/344777.php

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عروسی ، قالیباف ، شهردار تهران ، شیان ، شبکه های اجتماعی ، عروسی دختر قالیباف ، مراسم عروسی دختر قالیباف ,جزئیات مراسم عروسی تک دختر …

عروسی دختر قالیباف شهردار تهران در شیان | مجله اینترنتی …

tozibae.ir/tag/عروسیدخترقالیبافشهردارتهران-در-شیا/

عروسی دختر قالیباف شهردار تهران شب گذشته همزمان با عید سعید فطر مراسم عروسی … عزای عمومی در پاکستان به خاطر فوت ثروتمندترین فقیر دنیا+تصاویر · واردات خودروهای … داعش برای اسیر کردن این پرسپولیسی،میلیون ها دلار جایزه گذاشت +عکس …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس – دنیای خبر

donyaekhabar.com/…/جزییات+عروسی+دختر+شهردار+تهران+در+شیان+ع

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مطالب مرتبط: همسر و نوه‌های قالیباف شهردار تهران+عکس. عکس: دختر قالیباف. پیشنهاد مجری زن تلویزیون به قالیباف+عکس. عروس و نوه های قالیباف / …

جزئیات مراسم عروسی تک دختر شهردار تهران در شیان! + عکس – …

telegramy.club/search/?q…عروسی+تک+دختر+شهردار+تهرانعکس

امشب قرار بود عروسي دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار شود. در همین رابطه به مدت چهار روز است که در شهرداری منطقه ۴ آماده …

آبشارنیوز » ماجرای ازدواج فرزند قالیباف در پارک لویزان چه …

abshar-news.ir/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-در-پارک-لوی/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک … لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به روی مردم … شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ | بویر نیوز – خبر

boyernews.com/196985/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود؟/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک … شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس

tabnakbato.ir/fa/news/…/جزییات-عروسیدخترشهردارتهران-در-شیانعک

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس … مچنین عبداللهی و گودرزی از معاونین شهردار و تعداد زیادی از شهرداری مناطق در عروسی دختر قالیباف شرکت کردند. … برخی از شبکه های اجتماعی از روز گذشته با انتشار اخبار ساختگی و …

هفت صبح | دو روایت از عروسی دختر شهردار تهران در شیان

۷sobh.com/content/107390/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – برای نمایش تصاویر کلیک کنید. ۳ عکس. عروسی دختر قالیباف در … امشب قرار است عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک …

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان – کاماند نیوز

kamandnews.ir › آخرین اخبار

۲۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. … همچنین خیابان های ورودی به پارک بصورت جهادی لکه گیری آسفالت و خط کشی شده است … Next افشای رانت حدود ۱۰۰۰ میلیاردی پژوهشی در دولت احمدی‌نژاد+عکس …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در شیان+عکس – پورتال سیحو

seiho.ir/news/147030/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مطالب مرتبط: همسر و نوه‌های قالیباف شهردار تهران+عکس. عکس: دختر قالیباف. پیشنهاد مجری زن تلویزیون به قالیباف+عکس. عروس و نوه های قالیباف / …

آپارات – عکس عروسی دختر قالیباف دختر قالیباف شهردار …

www.aparat.com/…/عکس_عروسی_دختر_قالیباف_دختر_قالیباف_شهرد

عکس عروسی دختر قالیباف دختر قالیباف شهردار تهران ازدواج دختر قالیباف عکس دختر قالیباف عکس های عروسی دختر قالیباف عکسهای عروسی دختر قالیباف عروسی …

اقدام غیراخلاقی علیه قالیباف؛ خبر عروسی دختر شهردار تهران …

www.shahrekhabar.com/video/1468059000788260

قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی … فیلم منتشر شده از نوزادی جناب خان؛ ترفند ستاره خندوانه برای ازدواج عمو پورنگ.

جزئیات مراسم عروسی تک دختر شهردار تهران در شیان! + عکس – …

khabarrooz.xyz/news/106065

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – n شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. \n \n عروسیعکس: قالیباف در کنار پلیس های زن. Share Tweet Pin …

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک جنگلی لویزان – همه جو

hamejoo.ir › گوناگون

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. هر چند این موضوعی … ترین پارک جنگلی گیسوم استان گیلان (تصاویر).

جزئیات عروسی دختر شهردار تهران در «شیان»

javanonline.ir/fa/news/…/جزئیات-عروسیدخترشهردارتهران-در-شیان

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … برخی از شبکه های اجتماعی از روز گذشته با انتشار اخبار ساختگی و جعلی شایعه کرده بودند پارک جنگلی لویزان را … قدیمی‌ترین عکس موجود از کعبه.

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان – وبگردی – پرداد

webgardi.pardad.ir/browse.php?lid=1811

امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار شود. … دوست دختر و شریک زندگی خودت را پیدا کن+عکس

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان | سایت تفریحی …

www.publiciteledroit.com/ماجرای-عروسیدخترقالیباف-در-پارک-لویز/

۲۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سایت تفریحی|دانلود اهنگ و فیلم|عکس جدید. جستجو … امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. هر چند این … همچنین خیابان های ورودی به پارک بصورت جهادی لکه گیری آسفالت و خط کشی شده است!

قرق پارک جنگلی لویزان برای عروسی دختر سردار قالیباف …

tanahayat.blog.ir/post/-عروسیدختر-سردار-قالیباف

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – در این گزارش مشاهده می کنید که خانواده های تهرانی و شهرستانی براحتی در … لینک دانلود فیلم … حقایقی در مورد عروسی دختر شهردار تهران در باغ لویزان.

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ – سایت خبری تحلیلی …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › اجتماعي

رتبه: ۹۱% – ‏۵۴٬۵۳۴ نقد

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. … اساس کذب محض بوده و در ادامه تخریب های غیر اخلاقی شهردار تهران از سوی …

ماجرای پرحاشیه ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ – خبر نورآباد

noorabad.com/fa/news/…/ماجرای-پرحاشیه-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کرامت میرفردی قبل و بعد از مجروح شدن در درگیری کازرون+عکس …. امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک … لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به روی …

روایت عضو شورای شهر تهران از مراسم عروسی دختر قالیباف! – …

www.khabar24.tk/…/روایت+عضو+شورای+شهر+تهران+از+مراسم+عروسی+د

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بداخلاقی های فضای مجازی گفت: برای ازدواج … جزئیات مراسم عروسی تک دختر شهردار تهران در شیان! + عکس.

انصاف نیوز | ماجای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ انصاف نیوز

www.ensafnews.com/33252/ماجای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود؟/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – «امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران … همچنین خیابان های ورودی به پارک بصورت جهادی لکه گیری آسفالت و خط کشی شده …

ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان سایت تفریحی و …

bahar.run › سرگرمی

۲۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عکس های دیده نشده لیلا اوتادی و خانوادش + بیوگرافی کامل. ۷ دقیقه قبل … امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود.

دانلود ۵۷ – عکس های عروسی دختر قالیباف شهردار تهران – صفحه …

download57.mihanblog.com/post/67

۱۸ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – کلمات کلیدی ماشینی. عکس های عروسیدختر قالیبافشهردار تهرانعروسی دختر قالیباف شهردار تهران. امروز مشغول سرچ کردن توی اینترنت بودم- …

ماجرای جنجالی عروسی دختر شهردار تهران در شیان! +عکس – ایران

www.iranstyle.ir/ماجرای-جنجالی-عروسیدخترشهردارتهران/

+عکس شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … برخی از شبکه های اجتماعی از روز گذشته با انتشار اخبار ساختگی و جعلی سعی …

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ + تصویر – صفحه نخست

tadbirno.ir/fa/news/19789/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود-تصویر

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های … شهروندان خارجی با چشمان بسته در نمایشگاه پلیس شیراز (+عکس) … همچنین خیابان های ورودی به پارک بصورت جهادی لکه گیری آسفالت و خط کشی شده است!»

آیا پارک لویزان محل عروسی دختر شهردار بوده است؟

www.payamsalam.ir/آیا-پارک-لویزان-محل-عروسیدخترشهردار-ب/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. … شده و ورودی جنگل لویزان از چند روز پیش چراغانی شده و از ظهر امروز درب های اصلی پارک جنگلی به … عکس, نرم افزار هوشمندی که بهتون میگه چه قدر زیبا هستید

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/294257/ماجرای-ازدواج-دخترقالیباف-چه-بود

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امروز ۱۸ تیر قرار بود مراسم عروسی دختر قالیباف شهردار تهران برگزار شود. هر چند این موضوعی … ذخیره های آخرت در شانه “حاج داوود” + عکس · انتخاب نام …

فیلم/ ماجرای عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان؟ – اخبار …

newsshare.ir/search/?q=فیلم%۲F+ماجرای+عروسی+دختر+قالیباف+در…

امشب قرار بود عروسي دختر قاليباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار شود.در همین رابطه به مدت چهار روز است که در شهرداری منطقه ۴ آماده …

عروسی دختر قالیباف در قرق شایعه پارک لویزان! – اقتصاد

newsfa.ir/news/277408

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عروسی دختر قالیباف در قرق شایعه پارک لویزان! … تهران می رساند، که این شایعه از اساس کذب محض بوده و در ادامه تخریب های غیر اخلاقی شهردار تهران از سوی یک سایت دروغ پرداز در فضای مجازی منتشر شده است. … عکس های اینستاگرامی.

دانلود کامل فیلم کلیپ عروسی دختر قالیباف ! – سایت …

www.yeknice.ir/دانلود-کامل-فیلم-کلیپ-عروسیدخترقالیباف-/

فیلم شب عروسی دختر قالیباف/کلیپ عروسی قالیباف/ماجرای دختر قالیباف/قضیه عروسی دختر قالیباف … لویزان را برای عروسی دختر شهردار تهران قرق کرده‌اند،.

روزنامه ایران_ قرق پارک لویزان برای عروسی دختر قالیباف؛ …

www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/140184

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – قرق پارک لویزان برای عروسی دختر قالیباف؛ شایعه یا واقعیت؟ … اصلی پارک لویزان به خاطر برگزاری عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران قرق شده است. … خبر و عکس‌های معماری‌نیوز مربوط به صبح ۱۸ تیر ماه است و این فیلم نمی‌تواند …

جزئیات عروسی دختر قالیباف در تهران – عكس ازدواج دختر …

wwwkhabar.ir/7391455

عروسی دختر شهردار تهران در «شیان» شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردارفیلم «ساحل امن» که موضوع انتخابات سال ۹۲ را محور خود قرار داده در بخشی از …

ماجرای ازدواج دختر قالیباف چه بود؟ + تصویر | شکوفه های زیتون

sh-zeitoun.ir/fa/?p=15789

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شکوفه های زیتون- در خبر سايت مذكور كه به سرعت در فضاي مجازي بازتاب … امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های …

روایت قالیباف از ماجرای یک بخشش +عکس – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/news/…/روایت+قالیباف+از+ماجرای+یک+بخشش+عک

امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک جنگلی لویزان برگزار شود… در روزی که گذشت اخباری مبنی بر برگزاری مراسم عروسی …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در «شیان» | پارس نیوز

khabarpu.com/k.php?u…/Yrtiq2LEg2LTZh9ix2K/…

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … برخی از شبکه های اجتماعی از روز گذشته با انتشار اخبار ساختگی و جعلی … “خاله لیلا”،سلطان شیشه جنوب تهران دستگیر شد +عکس ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۱۱:۴۹ …

جزییات عروسی دختر شهردار تهران در «شیان» | وب سایت خبری …

asreabadan.ir/جزییات-عروسیدخترشهردارتهران-در-شیا/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … ۰. افتتاح پروژه توسط فرزند نوازد شهید مدافع حرم+تصاویر.

دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در آرایشگاه زنانه – فراناز

www.faranaz.com/doctor-of-tehran-mohammad-bagher-ghalibaf.html

دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران در آرایشگاه زنانهعکسی را که در ادامه می بینید دکتر … خطرناک ترین جای جهان برای زنان و دختران کجاست؟ دانستنی های جالب و مفید که تا بحال نشنیده اید!! مجسمه‌های اسکلتی مرموزی که در باد راه می‌روند! (عکس) · جالب ترین لوستر بزرگ جهان به … صحنه های دلخراش و فجیع شلاق زدن زنان فاحشه (عکس ۱۸+).

جزئیات عروسی دختر قالیباف – پایگاه خبری تحلیلی ماسال | …

masalnews.ir/33789/جزئیات-عروسیدخترقالیباف/

۱۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شب گذشته همزمان با عید سعید فطر مراسم عروسی تک دختر شهردار تهران در … شد/ درخواست پلیس فرانسه از مردم برای عدم انتشار تصاویر حمله کامیون …

ماجرای جنجالی عروسی دختر شهردار تهران در شیان! +عکس | …

beroztarin.com/post/42679.html

+عکس شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. … امشب قرار بود عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران در یکی از رستوران های پارک …

محمدباقر قالیباف

ghalibaf.ir/

شهردار تهران: اگر مرد کار نیستید، چوب لای چرخ دیگران نگذارید · شهردار تهران: اگر مرد کار نیستید، چوب لای چرخ …. ایسنا | روایت حبیب کاشانی از مراسم عروسی دختر دکتر قالیباف … باشگاه خبرنگاران | تصاویر دکتر قالیباف درجمع کارتن‌خواب‌ها …

جزئیات مراسم عروسی تک دختر شهردار تهران در شیان! + عکس …

www.akairan.com/havades-akhbar/…/news20167151114879522.html

۲۵ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عروسی دختر قالیباف شهردار تهران … آکاایران سخنگوی شورای نگهبان از ادامه بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه در جلسه امروز این شورا خبر داد.

قرق پارک لویزان برای عروسی دختر قالیباف؛ شایعه یا واقعیت؟

www.ion.ir/News/118303.html

۲۰ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ایران آنلاین-قرق پارک لویزان برای عروسی دختر قالیباف؛ شایعه یا واقعیت؟ … پارک لویزان به خاطر برگزاری عروسی دختر قالیباف، شهردار تهران قرق شده است. … عکس‌های معماری‌نیوز مربوط به صبح ۱۸ تیر ماه است و این فیلم نمی‌تواند …راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

۱ نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنیدارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.