سئو و بهینه سازی

عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

دسته بندی: اخبار
105 views
تصاویر برای خبری مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسدگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:6,”cl”:6,”cr”:9,”id”:”Le7l1ELeL8ykKM:”,”oh”:600,”ou”:”http://fa.abna24.com/upload/image/2016/10/07/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800_709.jpg”,”ow”:900,”pt”:”عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد – خبرگزاری اهل بیت …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/07/709732/story.html”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR7DaRY56qJNth6aRtbZ9lQGTN4U5Fg9it9k4eWc7ur9QlI21Unfw7YpGOY”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:12,”id”:”z7Bot7Z5BRwVYM:”,”oh”:600,”ou”:”http://fa.abna24.com/upload/image/2016/10/07/d0096ec6c83575373e3a21d129ff8fef_387.jpg”,”ow”:900,”pt”:”عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد – خبرگزاری اهل بیت …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/07/709732/story.html”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRxNG0pikG1hStwWRobx5zEAqUSYBy7mnINy27SlVKckNci5pPKa2yKrNA”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:3,”cl”:18,”cr”:21,”id”:”dVWxIt_QanJw1M:”,”oh”:200,”ou”:”http://fa.abna24.com/cache/image/2016/10/07/618db97b1e4993905d02439ce3ca23d9.jpg”,”ow”:300,”pt”:”عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد – خبرگزاری اهل بیت …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/07/709732/story.html”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTvTQkh47X53lFOfl8AVyaWSi4A0N69qSWFuP4pLjgLoJ1hMzi2wqNhu2zJ”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“id”:”DhsD883sgAJBBM:”,”oh”:200,”ou”:”http://fa.abna24.com/cache/image/2016/10/07/57bac0f2c6e0786da36f71ba6df69996.jpg”,”ow”:300,”pt”:”عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد – خبرگزاری اهل بیت …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/07/709732/story.html”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQvvWapy0I_SGzr20Ng83vCVCjq7jOD13vk-IU7B4yLO0s7rmdWa0HXGy1w”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cl”:12,”cr”:15,”id”:”vIsT31xcuB9KFM:”,”oh”:164,”ou”:”http://images.khabaronline.ir/images/2016/10/position50/15-12-21-13758download.jpg”,”ow”:263,”pt”:”ناگفته\u200cهای اوضاع حلب از زبان بشار اسد”,”rh”:”khabaronline.ir”,”ru”:”http://www.khabaronline.ir/detail/587633/World/middle-east”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR7cY42ltgwtc3l57cU6JUCEJakMmsNJuc0rnHjPALMfn97hefPBaNSgQo2″,”tw”:194}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:18,”cl”:15,”cr”:21,”id”:”nG9KxRR6lwxU3M:”,”oh”:210,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/7/15/5254746_703.jpg”,”ow”:300,”pt”:”بشار اسد: من سوپرمن نیستم”,”rh”:”nashrnews.org”,”ru”:”http://www.nashrnews.org/news/813354/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85″,”th”:130,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ6ZM-mGyrEJby-rxWVIXdVfOAGwD8uUYUJxPsk1rtliDcFOv10BH_4egq46g”,”tw”:186}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:21,”cl”:18,”cr”:21,”ct”:15,”id”:”iXyPH4FqWdbf3M:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1395/04/24/139504241211168298132434.jpg”,”ow”:800,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – بشار اسد: گفتار و رفتار آمریکایی\u200cها با هم تناقض …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/25/1130365/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85″,”th”:125,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTf_yr1ENjt-mrsPY562-sOGk92vUe8BY09RT_blnEEQXx1JxcTx5c-WLU”,”tw”:180}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:9,”cl”:21,”cr”:15,”ct”:3,”id”:”42XEo273H9RX5M:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1395/04/24/139504241245471008132794.jpg”,”ow”:800,”pt”:”خبرگزاری تسنیم – بشار اسد: گفتار و رفتار آمریکایی\u200cها با هم تناقض …”,”rh”:”tasnimnews.com”,”ru”:”http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/25/1130365/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRKyWkkSI6RYIzz47jpoO5tf0qxFsq62awM9Alimp4_hUISHOOi_Z6j7dx-“,”tw”:172}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد

{“cb”:9,”cr”:3,”id”:”bg8eckvVOBwCtM:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1393/03/18/139303181654084272947854.jpg”,”ow”:800,”pt”:”بشار اسد: من سوپرمن نیستم”,”rh”:”khabar-24.com”,”ru”:”http://www.khabar-24.com/news/1036595/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTyc-TJ–tPxXD9YrOng6XAH9W_JBABIWoCubMQ58khvJMU0UMSl7VcbHU”,”tw”:172}

تصاویر بیشتر برای خبری مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد


عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد – خبرگزاری …

fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/07/…/story.html

۷ دقیقه پیش – عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا خبرنگار شبکه دو تلویزیون دانمارک با «بشار اسد» …

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم – عصر ایران

www.asriran.com › صفحه نخست › بین الملل

۱ روز پیش – کد خبر: ۴۹۸۱۳۸ … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارکاسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. … سپاه: کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری مسلحانه مرز کرمانشاه (+عکس).

بشار اسد در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک: من … – خبر …

khabarfarsi.com/n/26222157

۲۳ ساعت پیش – بشار اسد در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک: من سوپرمن نیستم اگر تایید … خلاصه خبربشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم; تابناک … هیجان عجیب ازبک ها برای بازی ایران · انتشار عکس مریم رجوی در هفته نامه …

بشار اسد در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک: من … – خبر …

khabarfarsi.com/ext/26222157

۲۳ ساعت پیش – شوک بزرگ به کارلوس کی روش پیش از بازی حساس امروز + عکسبشار اسد در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک: من سوپرمن نیستم اگر تایید و …

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم

www.entekhab.ir/…/news/…/بشاراسدسوپر-من-نیستم-اما-حمایت-مردم-سو…

۱ روز پیش – پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. …. عکس / تیپ جدید خواننده معروف زن در هفته مد پاریس …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم | پایگاه خبری ریشه

rishe.ir/news/29654

۱ روز پیش – بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها … وقتی “بشار اسد” ستوان یکم بود + عکس.

بشار اسد: من سوپرمن نیستم – صفحه نخست

khordadnews.ir/fa/news/183010/بشاراسد-من-سوپرمن-نیستم

۱ روز پیش – اسد در گفت‌وگو با شبکه دو دانمارک صریح کرد که در هر جنگی ممکن است اشتباهی رخ داهد، ولی اینکه گفته شود دولت سوریه هدفش بمباران مدارس و …

بشار اسد: وجود «معارضان میانه‌رو» خرافات است

www.fardanews.com/…/news/…/بشاراسد-وجود-معارضان-میانه‌رو-خرافات-…

۲۱ ساعت پیش – کد خبر: ۵۷۵۳۰۸ … خبرگزاری فارس: «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه ۲ … رئیس‌جمهور سوریه درباره اتهام بمباران بیمارستان‌ها به شبکه ۲ دانمارک گفت: ما به … داد و قبل از دو ماه نیز دولت سوریه چنین پیشنهادی را داده بود و به آن پایبند است. …. تبریک اینستاگرامی گوچی بعد از برد شیرین ایران+عکس …

برچسب ها – بشار اسد – فرارو

fararu.com/fa/tag/1/بشار%۲۰اسد

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو. … دولت آمریکا می پردازد اسد گفت دانمارک کورکورانه از سیاست. … کد خبر: ۲۹۱۵۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵.

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم – …

tnews.ir/news/4b3b71838111.html

۱ روز پیش – بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می … [ مشاهده متن کامل خبر بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم در پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ] … حذف عکس سهراب سپهری از روی سنگ قبر تازه اش+عکس حذف عکس …

شیعه نیوز Shia News Agency

www.shia-news.com/

آیت الله شبیری زنجانی توصیه هایی را درباره عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام داشته اند. … رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک.

بشار اسد: من سوپرمن نیستم – مجله خبری فور خبر

۴khabar.ir/news/266424

۱۴ ساعت پیش – بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تل. … کد خبر: ۴۰۰۷۹۷ … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها …. سیدحسن خمینی و برادرش در مراسم عزای امام حسین(ع) عکس …

بشار اسد: سوپر من نیستم – همه جو

hamejoo.ir › اخبار

۱ روز پیش – «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که سوریه از آغاز جنگ علیه این کشور در … اسد در گفت‌وگو با شبکه دو دانمارک صریح کرد که در هر جنگی ممکن است اشتباهی … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک … پایگاه خبری ریشه : سارا شاهی با نام اصلی آهو جهانسوز شاهی از پدری ایرانی و …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم – ای پاتوق

www.epatogh.net › مجله خبری › فرهنگی و هنری

۱ روز پیش – خانه » مجله خبری » فرهنگی و هنری » بشار اسد: من سوپرمن نیستم … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. …. لیلا اوتادی عکس های مراسم عقد خواهرش را منتشر کرد.

خبرگزاری رسا: اروپا مقلد آمریکاست

www.rasanews.ir/detail/news/453998/23

به گزارش خبرگزاری رسا، ‘بشار اسد‘ رییس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور به حمایت کورکورانه از سیاست های دولت آمریکا …

ناگفته‌های اوضاع حلب از زبان بشار اسد – خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/587633/World/middle-east

۵ ساعت پیش – ناگفته‌های اوضاع حلب از زبان بشار اسد. بین الملل > خاورمیانه – رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک گفته است که توافق …

بشاراسد: اروپا مقلد بی‌چون و چرای آمریکاست | خبرنامه …

iusnews.ir/fa/news…/بشاراسد:-اروپا-مقلد-بی‌چون-و-چرای-آمریکاست/

۱ روز پیش – کد خبر: ۲۱۲۰۹۷٫ بشاراسد: اروپا مقلد بی‌چون و چرای آمریکاست … با این حال وزیر امور خارجه دانمارک در مصاحبه با شبکه دو دانمارک در واکنش به اظهارات …. تجمع دانشجویان سنواتی در پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی +عکس · طراحی …

آنا | بشار اسد: اگر مورد تأیید مردم نبودم رئیس‌جمهوری سوریه …

www.ana.ir › بین‌الملل › خاور میانه و آفریقا

۱ روز پیش – حذف عکس سهراب سپهری از روی سنگ قبر تازه‌اش … بشار اسد: اگر مورد تأیید مردم نبودم رئیس‌جمهوری سوریه نمی‌ماندم … رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: … کد خبر: ۱۴۷۴۸۵٫

بشار اسد: من سوپرمن نیستم – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1110285

۱ روز پیش – به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ “بشار اسد“، رئیس‌جمهور سوریه، در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک، در پاسخ به این سوال که آیا شما واقعیت …

مصاحبه با تی وی ۲ در تاریخ۲۳ دی ۹۲ – سفارت جمهوری اسلامی …

copenhagen.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=73&pageid=26497

متن مصاحبه شبکه خبری تلویزیون تی وی ۲ دانمارک با … موضوع بسیار حساسی است، چون که کشور شما از بشار اسد حمایت کرده و حالا وضعیت و خونریزی اسفناکی در …

مدال پارالمپیک در کرمانشاه به سرقت رفت – ۹۵ – دبلیوخبر

wwwkhabar.ir/key/95/مدال-پارالمپیک-در-کرمانشاه-به-سرقت-رفت

دبلیو خبر …. و عاشورای حسینی در سرکنسولگری ایران در استانبول + پوستر · ◇ عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد · ◇ پروژه تغییر‌ چشم‌انداز تجارت …

خبرگزاری جمهوری عربی سوریه – Syrian Arab News Agency

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد در مصاحبه با شبکه «تی وی ۲» دانمارک: وجود “معارضان میانه‌رو” … به دستور رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد، سپهبد فهد جاسم الفريج و سپهبد على عبد الله أيوب … سوریه و توقف عملیات نظامی و مبارزه با تروریسم وجود ندارد،و در عین حال دو گروهک تروریستی “داعش …. نمایشگاه بازسازی سوریه – عکس ها.

خبرگزاری تسنیم – فرانسه اعتبار خود را از دست داده/ هیچ نظامی …

www.tasnimnews.com/…/news/…/فرانسه-اعتبار-خود-را-از-دست-داده-هیچ-…

بشار اسد در مصاحبه شبکه دو فرانسه: … شناسه خبر: ۷۱۷۲۲۳ سرویس: بین الملل … بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با شبکه دو فرانسه تأکید کرد، کشورهای غربی در مبارزه با تروریست در سطح منطقه …. از بالگردها حرف نمی‌زنم بلکه حرف من از این دو عکس است، چگونه می‌توانید این دو را به هم ربط دهید؟ ….. (۰٫۱۹%) ۱, ۵۲۳, کرون دانمارک.

مهمترین اخبار ایران و جهان

ویستا – سریعترین موتور جستجوگر خبر فارسی – اخبار لحظه به لحظه از معتبرترین خبرگزاری های فارسی زبان. … ناگفته‌های اوضاع حلب از زبان بشار اسد – خاورمیانه – رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک گفته است که توافق آمریکا با روسیه بی نتیجه است زیرا بخش اصلی …. ایران; جهان; روزنامه; عکس; فیلم.

بشار اسد: اگر مورد تأیید مردم نبودم رئیس‌جمهوری سوریه نمی …

tasna.ir/…/بشاراسد-اگر-مورد-تأیید-مردم-نبودم-رئیس‌جمهوری-سوریه-نم…

نمی‌ماندم بشار سوریه اسد رئیس‌جمهوری رئیس نبودم جمهوری مردم سوریه تأیید سوریه … (سانا)، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک … دیروز – اخبار روز – خبر از خبرگزاری آنا …. فروش عکسهای موبایلی روی سایت ادوبی

خبرگزاری آریا – بشار اسد:سوپر من نيستم اما حمايت مردم …

www.aryanews.com/NewsFeed/…/بشاراسدسوپر-من-نيستم-اما-حمايت-مر…

۱ روز پیش – خبرگزاری آريا, اتاق خبر خبرگزاری آریا, روزنامه خوان خبرگزاری آریا, اخبار روزنامه … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند … سپاه: کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری مسلحانه مرز کرمانشاه (+عکس).

اجتماعی » بشار اسد: من سوپرمن نیستم – اخبار – قالب وبلاگ

www.khabar.pichak.net/اجتماعی/بشار_اسد_من_سوپرمن_نیستم

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور به حمایت کورکورانه … همکاری با ادیسون، بسیاری از اطلاعات محرمانه کاری او را در اختیار واتینگهاوس گذاشت. … روسیه از تعلیق توافق اتمی با آمریکا خبر داد۳۳ دقیقه پیش … سایت ازبک ترکیب تیم ملی این کشور را مقابل ایران لو داد + عکس.

ازدواج شرم‌آور زنی با پسر ۲۳ ساله‌اش/ ثروت واقعي “بابک …

www.yjc.ir › سیاسی › سایر حوزه‌ها

از جمله اخبار جذاب بسته خبري از ۲۴ دی تا ۵ بهمن ۹۲ است. … علاوه بر این قیمت قبور در قطعات فاز دوم با ظرفیت ۹۰ تا ۱۰۰ درصد معادل ۴ میلیون تومان تعیین شد. ….. نمانده و بی‌شک سرنگونی خاندان آل سعود اولی‌تر از کناره‌گیری بشار اسد از قدرت است. ….. نخست‌وزیر اسرائیل در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی مدعی شد که خاورمیانه درحال …

اسد: ارتش سوریه بیمارستان ها و مدارس را بمباران نمی کند …

www.mizanonline.ir/…/news/…/اسد-ارتش-سوریه-بیمارستان‎ها-و-مدارس-را…

کد خبر: ۲۲۹۳۸۷ … اسد: ارتش سوریه بیمارستان ها و مدارس را بمباران نمی کند … به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛بشار اسد در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون دانمارک ضمن رد این ادعای غرب که ارتش سوریه در پس حمله به … حرکت پرسرعت خودروها در مسیر تهران_مشهد+عکس … برای خرید خودرو دست دوم چقدر باید هزینه کرد+جدول قیمت …

عطوان: درگیری حلب رو به پایان است – سایت خبری تحلیلی …

www.tabnak.ir/fa/news/629789/عطوان-درگیری-حلب-رو-به-پایان-است

رتبه: ۸۴% – ‏۷۱ نقد

شاید بر پایه همین التزام بالای روسیه به حمایت از بشار اسد باشد که او روز گذشته در مصاحبه با شبکه ۲ دانمارک تأکید کرد که نه فقط حلب بلکه تمامی خاک سوریه در مدت …

عطوان: درگیری حلب رو به پایان است – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/13950716000368

۴ ساعت پیش – … به بشار اسد پیشنهاد کرده است که عناصر جبهه‌النصره را با امنیت کامل از حلب … به حمایت از بشار اسد باشد که او روز گذشته در مصاحبه با شبکه ۲ دانمارک تأکید … دی مستورا حتی فراتر از این نیز رفته و حملات هوایی روسیه در دو هفته … پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم

irannewsagency.ir/1395/07/…/بشاراسدسوپر-من-نیستم-اما-حمایت-مردم-…

۱ روز پیش – کد خبر: ۴۹۸۱۳۸ … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارکاسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. … سپاه: کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری مسلحانه مرز کرمانشاه (+عکس).

بشار اسد:سوپر من نیستم | تابناک – خبر پو, پویش آخرین …

khabarpu.com/k.php?u…dGFibmFrLmlyL2ZhL25ld3MvNjI5NTc3…

به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور به حمایت کورکورانه از سیاست‌های دولت آمریکا می‌پردازد.

پایگاه اطلاع رسانی مثلث | اسد: اروپا مقلد بی‌چون و چرای …

www.mosalas.ir/fa/home/details/1609200625

۱ روز پیش – اعدام کودک ۱۳ ساله توسط جندالاقصی+عکس ستاره‌ای که از سردار ایرانی حساب می‌برد …. جهانی است زمان انتشار : پنجشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۵:۲۷:۳۴ | کد خبر : ۱۶۰۹۲۰۰۶۲۵ | … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارکاسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم | اخبار امروز ایران و جهان – پایگاه …

elim.ir/fa/news/1466727/بشاراسد-من-سوپرمن-نیستم/

۹ ساعت پیش – رئیس‌جمهوری سوریه با رد تمامی اتهام‌زنی‌ها گفت: چطور می‌شود من رئیس … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی … قاسمی خبر روزنامه سعودی الوطن درباره سفر معاون وزیر خارجه ایران به صنعا را تکذیب کرد … آخرین عکس ها.

اسد:سوپر من نیستم، ولی از حمایت مردم برخوردارم – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/news/…/اسد+سوپر+من+نیستم+ولی+از+حمایت+مردم+…

فارس: «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که سوریه از آغاز جنگ علیه این کشور در معرض تبلیغات دروغین قرار گرفته است. اسد در گفت‌وگو با شبکه دو دانمارک …

مصاحبه اختصاصی شبکه خبر با رئیس جمهور عراق

www.irinn.ir/news/…/مصاحبه-اختصاصی-شبکهخبربا-رئیس-جمهور-عرا…

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رئیس جمهور عراق درسفر خودبه تهران، علاوه بر دیدار با رهبر معظم انقلاب … عکس خبری … آقای رئیس جمهورازاینکه دعوت شبکه خبر را برای انجام این مصاحبه … روابط بین دو کشور ایران و عراق موضوع جدیدی نیست وبه قرنهای های گذشته بازمی گردد. …. بر ضد عراق دسیسه کرده اند جوری صحبت میکنه که انگار بشار اسد رو هم …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم – نشر اخبار

www.nashrnews.org/news/813354/بشار+اسد+من+سوپرمن+نیستم

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت … برای نمایش تمام اخبار مرتبط با عنوان «بشار اسد: من سوپرمن نیستم» اینجا کلیک کنید. … امتیاز خبر: ۹۶ از ۱۰۰ تعداد رای دهندگان ۳۵۲ خبرگزاری فارس: در حالی که … بونوچی گران قیمت ترین مدافع جهان می شود · چالش راست‌ گرایی آلمان · عکس زنهای که …

آخرین اخبار رسانه های – بازدید – صفحه نخست اینترنت شما

https://buzdid.ir/tag/رسانه-های

فرمانده این رزمایش اعلام کرده که این تمرین نظامی با هدف افزایش آمادگی نیروهای … خبرگزاری فارس: «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در گفت و گو با شبکه ۲ دانمارک، گفت: … بازتاب پیروزی ایران و پاس گل شجاعی در رسانه های یونانی + عکس …. به گزارش جام نیوز ، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک …

اسد: اروپا مقلد بی‌چون و چرای آمریکاست/به خاطر حمایت مردم است …

www.parset.com/FaNews/…/abeh_khatr_hamait_mardam_ast_keh_hasta…

۷ ساعت پیش – آفتاب‌‌نیوز : بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه … پس از درگیری حزبی در پارلمان اروپا+عکس آفتاب نیوز ۳۱ دقیقه پیش … به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، پلیس رژیم صهیونیستی یک جوان ۳۵ …

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم | ایراتو

irato.ir/fa/news/…/بشاراسدسوپر-من-نیستم-اما-حمایت-مردم-سوریه-را-دارم…

۱ روز پیش – کد خبر: ۴۹۸۱۳۸ … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارکاسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. … سپاه: کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری مسلحانه مرز کرمانشاه (+عکس).

بشار اسد: وجود «معارضان میانه‌رو» خرافات است – دولت بهار

www.dolatebahar.com/…/بشاراسد:-وجود-«معارضان-میانه‌رو»-خرافات-اس…

۱۹ ساعت پیش – به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه ۲ دانمارک، … به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) بشار اسد درباره چرایی شکست این … تازه ها: خنثی سازی بمب ۱۰۰ کیلویی تروریست‌ها در ترکیه +عکس …. از دو ماه نیز دولت سوریه چنین پیشنهادی را داده بود و به آن پایبند است.

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد در مصاحبه با شبکه «تی …

۱۰۷٫۶٫۱۸۲٫۲۷/fa/?p=85362

۲۰ ساعت پیش – رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد در مصاحبه با شبکه «تی وی ۲» … که از اوضاع کنونی حلب را شروع کنیم، طی هفته های نه چندان دور عکس های مخوف از …

اظهارنظرهای جنجالی محمود احمدی‌نژاد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/اظهارنظرهای_جنجالی_محمود_احمدی‌نژاد

یا دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری خبرگزاری ایرنا در اسفند ماه سال ۸۷ اعلام کرده ….. وی سپس از من درخواست کرد با من عکس یادگاری بگیرد و گرفت و سپس معاونش هم همین‌طور. ….. آقای احمدی‌نژاد در سفری به سوریه و در مصاحبه مطبوعاتی با حضور بشار اسد در …. محمود احمدی‌نژاد در مراسم افتتاح دو شبکه تلویزیونی تماشا و سلامت برای اولین …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم | اولین ها

news.avalinha.com/post/662190.html

رئیس‌جمهوری سوریه با رد تمامی اتهام‌زنی‌ها گفت: چطور می‌شود من رئیس جمهور باشم … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت:‌ … بشار اسد و همسرش با پاسخ مثبت به شور و اشتیاق شهروندان، با آنها عکس سلفی گرفتند. … عیادت همسر بشار اسد از تعدادی از زخمی‌های جنگ این کشور در حومه “سویداء” خبر داد.

واکنش بشار اسد به اتهامات/ سوپرمن نیستم – دیار خبر

diarekhabar.ir/shownews?id=691483&title=واکنش-بشاراسد-به…

۲۱ ساعت پیش – به گزارش جام نیوز، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور به حمایت کورکورانه از سیاست‌های …

مجله خبری روز – پارس ناز

www.parsnaz.ir/news_cats_5.html

مجله خبری روز,اخبار جالب,اخبار روز,رابطه جنسی,مجله خبر,اخبار جذاب,اخبار سیاسی,تجاوز جنسی,اخبار,برهنه,تیتر خبر,عریان,اخبار کنکور و دانشگاه,اخبار … مصاحبه جالب با ملاله یوسف زی … دو زن بخاطر لخت نبودن در ساحل نیس اخراج شدند … مجریان همجنس باز شبکه من و تو را بشناسید … تیپ جذاب پرنسس دانمارکی در المپیک +عکس.

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم – خبر زنده

khabarezendeh.com/اخبار…/بشاراسد-سوپر-من-نیستم-اما-حمایت-مردم-س…

۲۳ ساعت پیش – به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند … سپاه: کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری مسلحانه مرز کرمانشاه (+عکس).

واشنگتن: روس‌ها با بشار اسد عقد اخوت نبسته‌اند/خودداری از …

mazandmajles.ir/…/واشنگتن:-روس‌ها-بابشاراسد-عقد-اخوت-نبسته‌اند-خوددا…

۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پایگاه خبری مجلس مازندران مازندمجلس, واشنگتن: روس‌ها با بشار اسد عقد اخوت … عکس، فیلم و داده‌نما … این کنفرانس خبری با تکرار اظهارات جان کری، وزیر خارجه در مصاحبه با شبکه خبری … خانواده و فرهنگ شبکه دو منصوب شد · هزینه نگهداری هر مددجو ماهیانه ۲ میلیون تومان … خواندنی هایی درباره دانمارکـــــــ / کشور “هات داگ”!

پایگاه خبری راه نو – بشار اسد: وجود «معارضان میانه‌رو» خرافات است

rahenonews.com/fa/doc/news/…/بشاراسد-وجود-معارضان-میانه-رو-خرافات

۱۹ ساعت پیش – خبرگزاری فارس: «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه ۲ دانمارک، گفت: … کلید واژه ها : بشار اسد ، رئیس جمهور ، سوریه ، معارضان سوری ، مصاحبه شبکه ۲ دانمارک … موتورسواری ستاره زن سینما با مربی خصوصی +عکس.

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم – kodoom …

news.kodoom.com/iran-politics/بشاراسد-سوپر-من…اما…/۵۹۹۹۹۵۲/

۳ روز پیش – خبر. آخرین خبر‌ها‌ی سیاست. مهم‌ترین خبر‌ها‌ی سیاست. مهم‌ترین خبرهای سایت … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک … فردا نیوز: اسد:سوپر من نیستم، ولی از حمایت مردم برخوردارم (دو ساعت پیش) ….. اعدام، بخشیده شد، دوستش را در پارک با ضربه چاقو به قتل رساند +عکس.

بشار اسد: من سوپرمن نیستم – آخرین اخبار وبسایت های خبری

www.ayineh.com/item-940332-بشار%۲۰اسد:%۲۰من%۲۰سوپرمن%۲۰نی…

۱ روز پیش – رئیس‌جمهوری سوریه با رد تمامی اتهام‌زنی‌ها گفت: چطور می‌شود من رئیس جمهور باشم و ارتش … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه … انتخاب فرزند «هادی نوروزی» به عنوان بازیگر +عکس.

ناگفته‌های اوضاع حلب از زبان بشار اسد – Shia News – Shafaqna

shia.shafaqna.com/FA/IR/703722

ناگفته‌های اوضاع حلب از زبان بشار اسد. … رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک گفته است که توافق آمریکا با روسیه بی نتیجه است زیرا …

بشار اسد:سوپر من نیستم اما حمایت مردم سوریه را دارم – عصر …

www.sarkhat.com/fa/news/141864966/

۲۳ ساعت پیش – کد خبر: ۴۹۸۱۳۸ … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارکاسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. … سپاه: کشته شدن ۱۲ تروریست در درگیری مسلحانه مرز کرمانشاه (+عکس).

واکنش بشار اسد به اتهامات/ سوپرمن نیستم – روجانیوز

news.rooja.org/fa/content/795688.html

۲۱ ساعت پیش – آر اس اس خبرنامه ارسال خبر نسخه متنی آرشیو … به گزارش جام نیوز، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … با این حال وزیر امور خارجه دانمارک در مصاحبه با شبکه دو دانمارک در واکنش به اظهارات اسد مدعی شد که این اظهارات تماما تحریف واقعیت است. …. عکس/ سنگ مزار اسطوره استقلال ترمیم شد.

اسد: اروپا مقلد بی‌چون و چرای آمریکاست – جویا – آخرین اخبار …

jooya.net/category/…/اسد-اروپا-مقلد-بی‌چون-و-چرای-آمریکاست-۲۰۵۲۶۰۳

۱ روز پیش – رئیس‌جمهوری سوریه با رد تمامی اتهام‌زنی‌ها گفت که همواره تلاشش در راستای حمایت از … پنجشنبه / ۱۵ مهر ۱۳۹۵ / ۱۲:۴۶; دسته‌بندی: آسیا،خاورمیانه; کد خبر: … به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دواسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی …. عکس · مستند · خبری …

خبر قبلی: بشار اسد: من سوپرمن نیستم – لیست اخبار

newslist.ir › اخبار › سیاسی › برترین ها

۱ روز پیش – عیادت همسر بشار اسد از زخمی‌های جنگ سوریه+ عکس …. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور …

بشار اسد: وجود «معارضان میانه‌رو» خرافات است – کد موزیک

codmusic.ir/news/107111

۱۷ ساعت پیش – n کد خبر: ۴۰۰۹۴۷ \n\n ۱۲۲ بازدید \n\n\nخبرگزاری فارس: «بشار اسد» رئیس‌جمهور … خبرگزاری فارس: «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه ۲ … رئیس‌جمهور سوریه درباره اتهام بمباران بیمارستان‌ها به شبکه ۲ دانمارک گفت: ما به … برای ما وجود ندارد/هدفمند… عیادت همسر بشار اسد از زخمی‌های جنگ سوریه! + عکس.

اسد: اروپا مقلد بی چون و چرای آمریکاست/به خاطر حمایت مردم …

www.akairan.com/havades…/aftabnews/news20161079135945186.html

۸ ساعت پیش – بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند. …. آفتاب نیوز : به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شرکت … فصل دوم «شهرزاد» کلید خورد+عکس.

اول خبر – اروپا مقلد آمریکاست

avvalkhabar.ir/article/show/6637823/اروپا_مقلد_آمریکاست

۲۱ ساعت پیش – به گزارش خبرگزاری رسا، ‘بشار اسد‘ رییس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: دولت این کشور به حمایت کورکورانه از …

اسد: سوپر من نيستم، ولي از حمايت مردم سوريه برخوردارم – ۵۹۸

www.598.ir/…/news/…/اسد-سوپر-من-نيستم-ولي-از-حمايت-مردم-سوريه-…

۱ روز پیش – به گزارش پایگاه ۵۹۸ به نقل از فارس، «بشار اسد» رئيس جمهور سوريه تأكيد … اسد در گفت‌وگو با شبكه دو دانمارك صريح كرد كه در هر جنگي ممكن است …

اسد: ارتش سوریه بیمارستان ها و مدارس را بمباران نمی کند | خبر ۵

khabar5.com/News/1275684/b

کد خبر: ۲۲۹۳۸۷ … اسد: ارتش سوریه بیمارستان ها و مدارس را بمباران نمی کند … به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛بشار اسد در مصاحبه با شبکه ۲ تلویزیون دانمارک ضمن رد این ادعای غرب که ارتش سوریه در پس حمله به … برای خرید خودرو دست دوم چقدر باید هزینه کرد+جدول قیمت … حرکت پرسرعت خودروها در مسیر تهران_مشهد+عکس …

فیلم مصاحبه علی پورصائب با شبکه خبر – خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=فیلم+مصاحبه+علی+پورصائب+با+شبکه+خبر

عصرایران – شبکه مستند سیما که دو روز است پشت صحنه فيلم‌های سینمایی سی‌وچهارمین جشنواره فيلم فجر را پخش می کند امشب به سراغ فيلم … ابنا/ مصاحبه بشار اسد با شبکه آلماني با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد منبع: ابنا … عکس: مصاحبه شبکه خبر با محمدرضا شاه! … قطعی نبودن اکران فیلم محمد (ص) در دانمارک و ایتالیا.

بشار اسد: وجود «معارضان میانه‌رو» خرافات است ** رئیس‌جمهور …

www.linkjoo.ir/?page=matn&code=linkjoo2060681040927495

۲۰ ساعت پیش – خبر های پیشنهادی لینکجو … بازتاب پیروزی ایران و پاس گل شجاعی در رسانه‌های یونانی +عکس … خبرگزاری فارس: «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در گفت‌و‌گو با شبکه ۲ دانمارک، گفت: … رئیس‌جمهور سوریه درباره اتهام بمباران بیمارستان‌ها به شبکه ۲ دانمارک گفت: ما به … تصمیم خنده‌دار دو راننده برای پارک ماشین +عکس …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم/بدون حمایت مردمی نمی‌توانستم … – …

m78.ir › بین‌الملل › خاورمیانه

۲۳ ساعت پیش – به گزارش گروه بین‌الملل سپید نیوز؛ “بشار اسد”، رئیس‌جمهور سوریه، در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک، در پاسخ به این سوال که آیا شما …

خانم سونیا پوریامین مصاحبه رئیس جمهور با صدا و سیما – …

sobbekheir.com/…/خانم-سونیا-پوریامین-مصاحبه-رئیس-جمهور-با-صدا-و-…

اخبار سیاسی – پاسخ مدیر شبکه یک درباره تاخیر در پخش مصاحبه روحانی مدیر … با اعلام این خبر گفت: این مصاحبه در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما و پس از بخش خبری . … محمود احمدی نژاد در دیدار با بشار اسد در سوریه از در راه بودن خاورمیانه یی جدید خبر داد و … اواین قدم خانم رئیس جمهور برای مقابله با کمبود بودجه +عکس …

اسد: اروپا مقلد بی‌چون و چرای آمریکاست/به خاطر حمایت مردم است …

beroztarin.com/post/65565.html

بشار اسد با بیان اینکه ملت‌های اروپایی دشمن سوریه نیستند و بین ملت‌ها و سیاست‌ … با این حال وزیر امور خارجه دانمارک در مصاحبه با شبکه دو دانمارک در واکنش به اظهارات اسدعکس خارق‌العاده دشت‌ لوت که آژانس فضایی اروپا منتشر کرد … وزیر خارجه انگلیس در سخنانی از حمایت لندن از آنکارا در فرایند پیوستن به اتحادیه اروپا خبر داد.

اسد: وجود «معارضان میانه‌رو» خرافات است – آرمان پرس

armanpress.ir/fa/news/46318/اسد-وجود-معارضان-میانه‌رو-خرافات-است

۱۵ ساعت پیش – رئیس‌جمهور سوریه درباره اتهام بمباران بیمارستان‌ها به شبکه ۲ دانمارک گفت: ما به عنوان دولت … روز پیش داد و قبل از دو ماه نیز دولت سوریه چنین پیشنهادی را داده بود و به آن پایبند است. … بشار اسد ادامه داد: «بخشی از این توافق مربوط به مقابله با “جبهه النصره” بود که در لیست …. آخرین خبر عطاران از نهنگ عنبر۲ + عکس …

بشار اسد: اگر مورد تأیید مردم نبودم رئیس‌جمهوری سوریه نمی …

shababpress.ir/Cyberspace/بشاراسد-اگر-مورد-تأیید-مردم-نبودم-رئیس/

۱ روز پیش – بشار اسد: اگر مورد تأیید مردم نبودم رئیس‌جمهوری سوریه نمی‌ماندم … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون دانمارک گفت: «دولت این … نشراین خبرلزوما نشانده تایید خبر توسط خبرگزاری شباب نمی باشد … تلویزیون شخصیت‌ها شهری صفحه اصلی صنعت ، کشاورزی و تجارت عکس علم علم و فناوری …

بشار اسد من سوپرمن نیستم-برترینها|ایران ان پی – جدیدترین …

irannp.com/…/in_bartarinha.irr5.lfar5.lnewsr5.l400797r5.lبشاراسد-من-…

۱ روز پیش – +عکس; » قيمت نفت خام و طلا در بازارهاي آسيايي; » پپسي و کوکاکولا …. امتیاز خبر: ۹۶ از ۱۰۰ تعداد رای دهندگان ۲۰۴ … بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون … اسد گفت: دانمارک کورکورانه از سیاست آمریکا در قبال سوریه پیروی می‌کند البته علاوه بر آنها تمام اروپا پیرو ایالات متحده هستند.

عصر امروز – آرشيو خبر

https://www.asremrooz.ir/vtpgarvqpak9.4qarmyr.gjx3.html

نمايش خبر در تاريخ روز : … پایگاه خبری العهد لبنان مدعی شد که مسعود بارزانی با شبکه دو تلویزیون رژیم … مصاحبه کرده و در این مصاحبه از تمایل خود به برقراری روابط دوستانه با اسرائیل سخن گفته است. … «ولایتی» با «بشار اسد» دیدار کرد /عکس … دست کم ۳۲ شهروند دانمارکی که مبلغ ۵۷ هزار دلار را به عنوان حقوق بیکاری دریافت …

برای تبلیغ حجاب بهتر است درباره‌اش حرف نزنیم! – …

www.mehrnews.com/news/…/برای-تبلیغ-حجاب-بهتر-است-درباره-اش-ح…

گفتگو با «هاشم تفکری بافقی» سازنده «از لاک جیغ تا خدا»: … شناسهٔ خبر: ۳۷۱۰۳۵۱ – سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵ – ۱۲:۵۳ … یکی دو سال اخیر برنامه‌ای با عنوان «از لاک جیغ تا خدا» از شبکه دوم سیما روی ….. خانم دانمارکی که برای مصاحبه با او رفتیم به من گفت که انشا الله دفعه دیگر با چادر ببینمت. …. رابرت فورد: بشار اسد رفتنی نیست …

بشار اسد: من سوپرمن نیستم/بدون حمایت مردمی نمی‌توانستم …

blog.solhkhabar.ir/بشاراسد-من-سوپرمن-نیستمبدون-حمایت-مرد/

۲۱ ساعت پیش – بشار اسد: من سوپرمن نیستم/بدون حمایت مردمی نمی‌توانستم مقاومت کنم … اسد“، رئیس‌جمهور سوریه، در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک، در پاسخ …. سفیر عراق خبر احضار خود به وزارت خارجه ترکیه را تکذیب کرد … فضای مجازی · فرهنگی هنری · علمی پزشکی · فیلم و صوت · عکس · استان ها · شهروند خبرنگار · وب‌گردی.

حمله خمپاره‌ای به حلب سوریه | News File

newsfile.ir/news/حمله+خمپاره‌ای+به+حلب+سوریه

رییس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک: آمریکا از جبهه النصره در … ویستا – ۲ هفته پیش; عکس خبری حمله خمپاره ای به شهر حمص سوریه ابنا. … تعمدی بوده است مشاور ارشد بشار اسد حمله آمریکا به نیروهای ارتش سوریه را تعمدی خواند.

فتوای رهبر معظم انقلاب در مورد فیس‌بوک/ سرباز سابق ارتش …

boyernews.com/97617/فتوای-رهبر-معظم-انقلاب-در-مورد-فیس‌بو-۲/

۱۰ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش. – شبکه راشاتودی (RT) در برنامه خود به موضوع استفاده از سلاح شیمایی در سوریه …. یک دوست مشترکش برای تماس با بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، برای جلوگیری …. دانمارک تلفن همراه دوربین‌دار خود را برای گرفتن یک عکس از خود در دست دارد و … وب‌سایت خبری “بازفید” آمریکا در تیتر این عکس نوشت: آیا این مهمترین …

مطالب جدیدتر – زهر دشمن

zahredoshman.blogfa.com/?p=10

۱۴ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – بسیاری از افرادی که به جرم حمایت از بشار اسد علنا و با اعلام رسمی گروههای … او در حال حاضر آزاد شده اما به زودی در هر دو کشور هلند و دانمارک محاکمه خواهد شد. … پریسا سحرخیز پیشتر در اقدامی جداگانه با انتشار عکس هایی از روشنا (یکی از … بعد از نمایش گزارشی در “شبکه خبر” سیما که حاکی از استفاده شبکه BBC از لفظ …

نسیم آنلاین | بشار اسد: سیاستمداران آمریکایی بی تجربه …

nasimonline.ir/…/بشاراسد-سیاستمداران-آمریکایی-بی-تجربه-هستند

۲۴ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – بشار اسد: سیاستمداران آمریکایی بی تجربه هستند … آنلاین»، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در حال گفت‌وگو با شبکۀ خبری ان. … گفت تمایز زیادی میان این دو نامزد قائل نیست. … قرار است مشروح این مصاحبه روز پنج‌شنبه (۲۴ تیر) از این شبکه پخش شود. …. صفحه اصلی سرویس · عکس خبری · فیلم · صدا · کاریکاتور …راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند
دیدگاه‌ها برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد بسته هستند
sadra

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه‌ها برای عکس خبری/ مصاحبه شبکه دو دانمارک با بشار اسد بسته هستندنظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اندclose
کانال تلگرام