سئو و بهینه سازی

عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

دسته بندی: اخبار
144 views
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:12,”id”:”pDmZxhs5uJKfVM:”,”oh”:600,”ou”:”http://fa.abna24.com/upload/image/2016/10/06/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800_307.jpg”,”ow”:900,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:126,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTzGhqnfbYQsxxkQwtTdFjyZ_7vCqvKirnnfTcjDpD3iPRF5i5Mu60caKLa”,”tw”:189}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:12,”cl”:21,”cr”:12,”ct”:3,”id”:”Y40uVpPDaJu3gM:”,”oh”:200,”ou”:”http://fa.abna24.com/cache/image/2016/10/06/d525af5bf705b1271b6cfe04723bc054.jpg”,”ow”:300,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:126,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQ0EgE0FCHyNNxTbZCTlj-4QA6EtpVT9BHfMtXPUYeLu2-85NU6Sku8rKa-“,”tw”:189}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:21,”cl”:6,”cr”:9,”id”:”lJ1uvRpfEk3zMM:”,”oh”:900,”ou”:”http://fa.abna24.com/upload/image/2016/10/06/799bad5a3b514f096e69bbc4a7896cd9_669.jpg”,”ow”:600,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:126,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRMFI39hDHCjE9Bm4V-lKebkYnuJkOSwBpIKd8lrUIq5jEDF0eEnn2u33k”,”tw”:84}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“id”:”N-Up2R2_JGYm5M:”,”oh”:200,”ou”:”http://fa.abna24.com/cache/image/2016/10/06/4bd17721a1979cd4be3d9265b222a96f.jpg”,”ow”:300,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:126,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQwVv4XfQUqkyloYVOsEpQ7lvYqDTDJeypW-xzJb6oppAZdvBlVw_gyufU5″,”tw”:189}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:12,”id”:”pZQkdHkoyGoxoM:”,”oh”:200,”ou”:”http://fa.abna24.com/cache/image/2016/10/06/3f04f12b2004422c02b124af7456d61e.jpg”,”ow”:300,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRyC_MOectIP8JlnbobjHNKXuOQ78WhPb_bA6B3e8KzTz4k50ghXyp1SAXg”,”tw”:177}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cl”:12,”cr”:21,”id”:”t2NKqrLk7rKgnM:”,”oh”:600,”ou”:”http://fa.abna24.com/upload/image/2016/10/06/156005c5baf40ff51a327f1c34f2975b_742.jpg”,”ow”:900,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROx4ThRkiAoZOts9mgrloMvAUg_wUWmuyliHWzXQRqFY2OBQeCPvf1Lr0″,”tw”:177}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:21,”cl”:12,”cr”:12,”ct”:6,”id”:”KeH4r1GP1yRW5M:”,”oh”:200,”ou”:”http://fa.abna24.com/cache/image/2016/10/06/d1642a0512cc4ffd3a5c438408cdb4e8.jpg”,”ow”:300,”pt”:”عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – خبرگزاری اهل …”,”rh”:”fa.abna24.com”,”ru”:”http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/709706/story.html”,”th”:123,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTeA2jBkH8eZ_VzEifo0RisXLk1pDlMAL4SC_38sBYpSvobWixk0-ePi3sT”,”tw”:184}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cl”:9,”id”:”qvXlzL1QuO5LhM:”,”oh”:557,”ou”:”http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/07/19/139407191745216876279304.jpg”,”ow”:800,”pt”:”طشت\u200cگذاری، سنت قدیم الایام عزاداران اردبیلی در عزای عظیم سیدسالار …”,”rh”:”sabalaneh.ir”,”ru”:”http://sabalaneh.ir/news/44912″,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQAyIjzAJlz_0Id8D6A66vE8bB0ehflvZ56zMg62qLZnFh-Pk8MnuTW9F4″,”tw”:169}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:6,”cl”:3,”cr”:15,”id”:”QYoBdqH2ytsq0M:”,”oh”:318,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/9/2/557196_976.jpg”,”ow”:550,”pt”:”آيين عزاداري محّرم در استان اردبيل + عکس”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/4171506/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%91%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”th”:118,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQR0Qiy8qd7s5MIF9-rP24gsMsm2RRQOWvs3XQ3pgP-zj5n1OrCtUhVvwY7″,”tw”:204}
نتیجه تصویری برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

{“cb”:15,”cr”:3,”id”:”Pe4bzUBZmLz_xM:”,”oh”:829,”ou”:”http://namehnews.ir/files/fa/news/1393/8/1/30019_654.jpg”,”ow”:1199,”pt”:”مراسم طشت گذاری اردبیلی\u200cها در آستانه ماه محرم /گزارش تصویری”,”rh”:”namehnews.ir”,”ru”:”http://namehnews.ir/fa/news/183218/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C”,”th”:128,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSyWhm8o4I-AfNc4IL-8mB9AWnPBHkYxL5tYmKW7CnJjVJvgB-OQO-O0M-k”,”tw”:185}

تصاویر بیشتر برای خبری مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها


عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – …

fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/10/06/…/story.html

۱۹ دقیقه پیش – عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا مراسم عزاداری حسینی در ماه محرم در مسجد اردبیلی ها در …

عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها – پایگاه …

tnews.ir/news/41e171851631.html

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا مراسم عزاداری حسینی در ماه محرم در مسجد اردبیلی ها در چهارراه گلوبندک شهر تهران برگزار می شود.

عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها / به …

wwwkhabar.ir/9396299

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا مراسم عزاداری حسینی در ماه محرم در مسجد اردبیلی ها در چهارراه گلوبندک شهر تهران برگزار می شود.

عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها

monitor.shafaqna.com/FA/IR/6532962

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا مراسم عزاداری حسینی در ماه محرم در مسجد اردبیلی ها در چهارراه گلوبندک شهر تهران برگزار می شود. مطلب در سایت اصلی …

خبرگزاری تسنیم – آیین‌های عزاداری در اردبیل+تصاویر

www.tasnimnews.com/fa/news/…/آیین-های-عزاداری-در-اردبیل-تصاویر

۹ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در شهر اردبیل با مراسمی بسیار خاص این تشت ها را قبل از ماه ذیحجه الحرام …. از محلات مختلف و عزاداری در این مساجد و حسینیه ها مجلس آخر در قیصریه و بازار … روز نهم محرم، تاسوعای حسینی، از دسته های عزاداری سینه و زنجیر خبری نیست و …

آداب و رسوم عزاداری سید و سالار شهیدان(ع) در اردبیل+تصاویر

www.tasnimnews.com/…/news/…/آداب-و-رسوم-عزاداری-سید-و-سالار-شهیدا…

۲۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – NEWS .com …. و تقریباً تا پایان ماه صفر این روال عزاداری در اردبیل ادامه می‌یابد. … در طول سال روی جایگاه ویژه‌ای این طشت ها قرار دارد اما تا ۳ روز مانده به آغاز … شب‌های دهه اول ماه محرم الحرام هر شب از زمان‌های بسیار دور تا صبح باز است و خادمین مسجد و …. نوبت بعد نوبت محله سرچشمه می باشد و مجلس اول آن روبروی مسجد جامع و …

خبرگزاری تسنیم – مراسم سنتی طشت‌گذاری در اردبیل/ حال و …

www.tasnimnews.com/…/news/…/مراسم-سنتی-طشت-گذاری-در-اردبیل-حا…

۶ روز پیش – در آستانه فرا رسیدن ماه محرم پرچمها و بیرقهای سیاه در اردبیل به اهتزاز درآمده و … شناسه خبر: ۱۱۹۹۹۷۲ سرویس: استانها … رسمی عزاداری خود را در مساجد، تکایا و حسینیه ‌ها انجام دهند و مردم استان اردبیل از … گریه و زاری در مجالس نباید هدف عزاداری‌های ماه محرم باشد چرا که هدف امام حسین(ع) از …. اجتماعی · استانها · رسانه ها · عکس.

مداحان اردبیل محرم امسال کجا هستند؟ | پایگاه خبری تحلیلی …

arastabar.ir/news/14586

۲۹ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – شرایط و برنامه های عزاداری در اردبیل ایجاب می نماید که مداحان شرایط مناسبی را برای خود فراهم آورند. برخی از آنان از روزهای قبل با شرکت در مجالس، نغمه ها و نوحه های ویژه ای را تنظیم … استقبال از ماه محرم، طشت گذاری ها، اداره دستجات در خیابان ها و محلات، …. حاج علیرضا اسفندیاری محرم امسال در مسجد محله اوج دکان خواهد بود و …

معرفی ۳۶ مجلس عزاداری برای ماه محرم امسال – خبرگزاری میزان

www.mizanonline.ir/fa/news/…/معرفی-۳۶-مجلسعزاداری-برای-ماهمحرم-ام…

معرفی ۳۶ مجلس عزاداری برای ماه محرم امسال … معاون مرکز توسعه ضمن اعلام این خبر افزود: مسئله محوری و توجه ویژه به معضلات و اولویت های فرهنگی و اجتماعی از ویژگی های برنامه های تشکلهای … هیئت مکتب الشهدا اردبیل … بمدت ۱۳ شب از ۲۲ مهر ۹۴ از ساعت ۲۱ در مسجد قبا ارومیه ۴٫ … زمان صبح ها ساعت ۶مکان خ شهرداری حسینیه عاشقان ثارالله

عکس محرم اردبيل – وب ایرونی

www.webiruni.ir/news/105010

۵ روز پیش – آیین استقبال از محرم سه شنبه در مسجد اعظم اردبیل برگزار شد. در این آیین امام جمعه … در ایام شهادت سید و سالار شهیدان هر گوشه ایران مجلس عزای امام حسین(ع) برپاست./عکس: موسی … نگاهی کوتاه به عزاداری اردبیل در ماه محرم – ساوالان خبر … www.cheshmalar.ir/برچسب-ها/طرح-پاکبانان-محرم-در-شهر-اردبیلعکس. ذخیرهشده.

Qafqaz – آیین‌های عزاداری در اردبیل+تصاویر

qafqaz.ir/fa/?p=9518

۱۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در شهر اردبیل با مراسمی بسیار خاص این تشت ها را قبل از ماه ذیحجه الحرام می …. که روز سوم محرم الحرام است نوبت محله دروازه (عالی قاپو) است که مجالس این محله از قرار زیر است: … روز نهم محرم، تاسوعای حسینی، از دسته های عزاداری سینه و زنجیر خبری …. در شب عاشورا هم بعد از اتمام مراسمات عزاداری دهه اول ماه محرم هر محله در مسجد …

آئین سنتی طشت گذاری در مسجد جامع اردبیل +تصاویر – اتحاد خبر

www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/66834

۶ روز پیش – اتحاد خبر:طشت گذاری، مراسم سنتی در عزاداری ایام عاشورا است که در شهرستان اردبیل برگزار می شود. این مراسم از سه روز مانده به محرم در مسجد جامع، مسجد اعظم و سپس در مساجد … طشت ها را بالای سرها می گیرند، مسجد را دور می زنند سپس در داخل آن ها آب … آیین سنتی قرآن خوانی مردم بوشهر در ماه مبارک رمضان /تصاویر [۴ ماه قبل].

عکس محرم اردبیل – سایت عکس و تصویر جدید

picture.3eke.ir/tag/عکسمحرماردبیل/

۲ روز پیش – آیین استقبال از محرم سه شنبه در مسجد اعظم اردبیل برگزار شد. … در ایام شهادت سید و سالار شهیدان هر گوشه ایران مجلس عزای امام حسین(ع) برپاست. … کد خبر: ۱۷۱۳۶۱, صفحه نخست » تازه ها, چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ – ۰۸:۰۰٫ … خبرگزاری مهر: یکی از آئین های سنتی عزاداری ماه محرم در اردبیل مراسم سنتی طشت گذاری است، این …

اردبیل

basijnews.ir/fa/ardebil

قهر متدین ها با فضای مجازی ، فرهنگ و تاریخ مان را به فنا می دهد …. در چهارمین شب ماه محرم دسته های عزاداری در مساجد شهر نیر به سینه زنی و زنجیر زنی پرداختند. … شهردار نیر از خرید یک دستگاه گریدر برای شهرداری نیر به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد. … نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: جاده اردبیل – سرچم امتحان خود را …

خبرهای خبرگزاری مهر | خبر فارسی

khabarfarsi.com/خبرگزاری_مهر

اجرای طرح ختم قرآن در تمام مجالس تاسوعا و عاشورا در استان بوشهر … موسسات قرآنی مردمی استان بوشهر ویژه برنامه های قرآنی را برای ایام ماه محرم تدوین کرده است و با . … شنبه در جلسه ستاد اربعین استان اردبیل با یادآوری ۳۱۳ نفر اکیپ بهداشت و درمان در سال … اظهار داشت: در این مناطق نه تنها در بهسازی بلکه در نگهداری راه ها هم مشکل وجود دارد .

مراسم طشت گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل + تصاویر …

www.ghatreh.com/news/…/مراسم-طشت-گذاری-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ارد

۳ روز پیش – در آستانه فرا رسیدن عزای سالارشهیدان اباعبدالله الحسین(ع) و یاران … طشت های آب را که رمزی از فرات به حساب می آید، در مساجد و حسینیه ها می آورند. … قاسمی بیان کرد: آیین طشت گذاری در استان اردبیل از ریشه دارترین آیین های ماه محرم است که در … برپایی مجالس سوگواری، گریستن و گریاندن برای مصیبت های جانسوز …

اطلاعیه ها – صدا و سیمای اردبیل – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ardabil.irib.ir/حوادث?…

آرشيو عكس · آرشيو ويدئو · آرشيو پادكست · ارسال فیلم، پادکست، عکس · آرشیو کلی … خبر: اطلاعیه ها …. صفحه ویژه محرم در سایت صدا و سیمای مرکز اردبیل راه اندازی شد. … ازعموم اهالی شهیدپرور لاهرود برای شرکت در این مجلس معنوی دعوت شده است. … هیئت الرضای مسجد قدس اردبیل در اطلاعیه ای اعلام کرد، مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم …

آيين عزاداري محّرم در استان اردبيل + عکس – باشگاه خبرنگاران …

www.yjc.ir › فرهنگی هنری › تکیه حسینی

۳ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – مجلس · وزارت کشور · دولت · احزاب و تشکل‌ها · برنامه‌های ویژه خبری …. در اين ماه که اشک روزهاست در گوشه دل بي قراري مي‌کند، رواق شيشه‌اي چشم … برخي مورخان به اين باورند که احداث جايگاه طشت در مساجد اردبيل بعد از …. شايسته است عزداري مي‌کنند، ولي کسي از آن خبر نداشته و حتي نمي‌داند … پربازدید ها; پربحث ترین ها.

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/topnews

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح وزیر علوم در مجلس کلید خورد و … با حضور مقامات لشکری و کشوری در مسجد پیامبر اعظم (ص) شهرک شهید محلاتی برگزار شد. … برخورداری در گفت‌وگو با فارس خبر داد … برنامه مراسم عزاداری دهه اول محرم در حضور رهبر انقلاب+جدول … مشارکت ۶ درصدی اردبیلی‌ها در سرشماری اینترنتی.

عقیق | aghigh.ir

پایگاه اطلاع رسانی هیئت ها و محافل مذهبی. … مراسم عزاداری شب چهارم محرم با سخنرانی دکتر حشمت الله قنبری ، مداحی حاج علی انسانی، حاج محمدرضا طاهری و کربلایی …

عکس خبری/ عزاداری دهه اول محرم در مسجد حضرت جواد الائمه(ع)

firemovie.ir/news/378418

۱ روز پیش – عکس خبری/ عزاداری دهه اول محرم در مسجد حضرت جواد الائمه(ع) … در این مراسم که به مدت ده شب از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۳ برگزار می‌شود استاد سلیم مؤذن زاده اردبیلی، حاج شهروز اردبیلی و کربلایی حامد … آیا ازدواج یا مراسم عقد در دو ماه محرم وصفر اشکال شرعی دارد؟ … داستان و عکس ها و اسامی بازیگران سریال همسایه ها شبکه دو.

ایرنا – عطر محرم با مراسم طشت گذاری در اردبیل پیچید

www8.irna.ir/fa/News/81795010/

۱۹ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – اردبیل – ایرنا – شعر سوزناک (گلمشوک طشت آپاراق سوء توکوب احسان … افغان ایلیه ک) دوباره در مساجد ؛ حسینیه ها و تکایای اردبیل طنین انداز شده است … مراسم سنتی و مخصوص طشت گذاری در این دیار به پیشواز ماه محرم بروند. … برپایی پیش درآمد مراسم ها و مجالس مربوط به عزاداری های محرم در اردبیل …. فیلم و صدا; |; عکس.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3127

افزایش ۱۰ برابری استفاده خانم ها از دخانیات در فیلم های برتر –شبکه خبر — ۱۲ …. درباره نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی به مجلس پیرامون طرح تحول …… شب عزاداری ماه محرم در مساجد و حسینیه های مناطق مختلف جمهوری ترکیه برگزار شد.

عکس نوشته ماه محرم و عزاداری حسینی – بازتاب ۲۴

baztab24.com/news/486374/عکس+نوشته+ماه+محرم+و+عزاداری+حسینی

عکس ماه محرم و عزای حسینی – سری جدید شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده است دوباره هر شب … امام جمعه اردبیل گفت: محلات اردبیل از طوق‌گردانی در ایام عزاداری ماه محرم خودداری کرده و … سیدحسن عاملی شامگاه سه‌شنبه در پانزدهمین مراسم استقبال از محرم که در مسجد. … مجموعه جدیدترین عکس های خبری روز (۱۰۱) · محمود عباس مسئول حمله به راهپیمایان در …

مشرق نیوز | آخرین اخبار ایران و جهان | mashreghnews.ir

www.mashreghnews.ir/

در سایت خبری مشرق نیوز آخرین اخبار حوادث,سیاسی,فرهنگی,اقتصادی,اجتماعی,ورزشی,ایران,جهان و … پربازدیدترین‌ها / پربحث ترین ها ….. بایدها و نبایدهای استفاده از ظروف یکبار مصرف در ماه محرمعکس/ عزاداری محرم در مسجد امام‌علی(ع) هامبورگ … رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سران کشورهایی که برای مذاکره به جمهوری اسلامی ایران …

رويدادهای سال ۱۳۵۷ – شبکه رشد

www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=602

اعلام سياست‌هاي «دولت آشتي ملي» به وسيله‌ي شريف امامي, چاپ عكس حضرت امام … آغاز ماه محرم و تظاهرات شبانه بر فراز بام‌ها, انتشار پيام حضرت امام خميني(ره) به …. و یزد یکسره تعطیل بود و مردم برای شرکت در مجلس سوگواری در مساجد اجتماع کرده بودند. ….. قزوین ، قم ، اردبیل و آبادان نیز در درگیری هایی با نیروهای مسلح ، ده ها شهید دادند .

اصلاندوزی ها به استقبال ماه محرم می روند – شبکه اطلاع رسانی …

www.dana.ir/news/906640…/اصلاندوزی-ها-به-استقبال-ماهمحرم-می-روند

شبکه اطلاع رسانی راه دانا-اصلاندوزی ها به استقبال ماه محرم می روند : به یاد تشنه لبان دشت کربلا … طشت گذاری با حضور عزاداران مساجد شهر اصلاندوز و روستاهای تابعه برگزار می شود. … ساعت: ۱۱:۳۷ منتشر شده در مورخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ شناسه خبر: ۹۰۶۶۴۰ … است که از آیین ها و آداب عزاداری و تعزیه منسوب به منطقه اصلاندوز استان اردبیل است.

محرم – ایسنا

isna.ir/tag/محرم

با فرا رسیدن ماه محرم، عزاداران حسینی با آماده سازی هیات ها خود را برای برگزاری عزاداری آماده می‌کنند. … مجموعه‌ای از عکس‌های علیرضا شکاری با موضوع محرم و عزاداری امام حسین (ع) در … حسینی، از تشدید بازرسی‌های بهداشتی از مساجد، تکایا و هیات‌های عزاداری خبر داد. … همزمان با دهه اول محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) ۴ مجلس …

اردبیل

www.tabnakardebil.ir/

اخبار استان ها. … افزایش فشار در برپایی مراسم دینی در آستانه ماه محرم در آذربایجان · افزایش فشار … با حضور هزاران نفر از عاشقان و عزاداران اباعبدالله حسین (ع) و حضرت عباس (ع) آئین سنتی طشت گذاری مسجد جامع اردبیل برگزار شد. … کانال خبری تابناک اردبیل در تلگرام راه‌اندازی شد …. سینه زنی آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم عزاداری/عکس …

ابنا – عکس خبری/ عزاداری دهه اول محرم در مسجد حضرت جواد الائمه …

sahebkhabar.ir/news/…/عکسخبریعزاداری-دهه-اول-محرم-در-مسجد-حضرت-…

ماه محرم … چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵ – ۱۵:۲۵ شناسهٔ خبر: ۱۵۶۸۲۶۲۶ – سرویس عکس · نسخه قابل چاپ منبع: ابنا … عکس خبری/ عزاداری دهه اول محرم در مسجد حضرت جواد الائمه(ع).

پایگاه خبری تحلیلی ابصارخبر اردبیل |

www.absarnews.ir/

مجلس شورای اسلامی …. مراسم عزاداری در دانشگاه فرهنگیان اردبیل برگزار شد … دانشجویی جرعه نور و مشکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مسجد این دانشگاه برگزار شد. تداوم اردوهای جهادی این بار در کلاس درس. همزمان با آغاز سالتحصیلی دانشگاه ها صورت گرفت؛ … مراسم سنتی تشت گذاری در آستانه فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت …

طشت‌گذاری، سنت دیرینه عزاداران اردبیلی + تصاویر

www.goftogoonews.com/Pages/News-_-34493.aspx

۳ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – رسانه خبری تحلیلی گفت و گو. … عزاداری ماه محرم در اردبیل از دیرباز توسط محلات ۶ گانه و شاخه های آن انجام می شود و اکنون نیز به همان ترتیب کهن …

آیین عزاداری محّرم در استان اردبیل + عکس – جديدترين اخبار …

www.momtaznews.com/آيين-عزاداري-محّرم-در-استان-اردبيلعکس/

۲۵ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – برخی مورخان بە این باورند کە احداث جایگاه طشت در مساجد اردبیل بعد از روی کار …. عزاداری امروز در مشهد مقدس + عکس این خبر در تاریخ ۰۱م آذر ۱۳۹۱ بە نقل از منبع … همانند تمامی مردم کشور در ماه محرم و روزهای تاسوعا وعاشورا بە شیوه ها و آیین . … نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس، از سفر …

مراسم طشت گذاری اردبیلی‌ها در آستانه ماه محرم /گزارش تصویری …

namehnews.ir/…/news/…/مراسم-طشت-گذاری-اردبیلی‌ها-در-آستانه-ماهمحرم

۱ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم طشت گذاری و استقبال از عزاداری دهه اول محرم چهارشنبه شب در مسجد جامع اردبیل برگزار شد. … کد خبر: ۱۸۳۲۱۸ … مراسم طشت گذاری اردبیلی‌ها در آستانه ماه محرم /گزارش تصویری. مراسم طشت … ظریف در کنار نماینده جنجالی مجلس/عکس.

اخبار خلخال – خلخالیم

www.khalkhalim.com/index.php?option=com_content…id…

مراسم “شاخسی” خلخال در شب چهارم محرم + عکس, فرستادن به ایمیل … عمرانی استاندار اردبیل از رفع مشکل آب آشامیدنی شهر هشجین شهرستان خلخال خبر داد. … نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: این دو شهرستان جنوبی استان اردبیل از یک … به گزارش خلخالیم، در دومین روز از ماه محرم، دسته عزاداری مسجد جامع خلخال برگزار شد.

طشت گذاری؛ آئین پرسوز مردم اردبیل در ایام محرم – خبرگزاری …

www.mehrnews.com/news/…/طشت-گذاری-آئین-پرسوز-مردم-اردبیل-در-ا…

اردبیل – «طشت گذاری» یا «طشت گردانی»با بیش از ۶۰۰ سال قدمت از آئین‌های مختص اردبیل است. … شناسهٔ خبر: ۳۷۸۲۸۷۱ – جمعه ۹ مهر ۱۳۹۵ – ۰۹:۳۹ … ذیحجه و از سه روز مانده به محرم در تمام مساجد، محلات، امازاده ها، حسینیه ها و برخی منازل اردبیل با آداب خاص … عزاداری ایام ماه محرم در اردبیل با مراسم طشت گذاری آغاز و هر روز در دو محله شهر مراسم طشت …

مراسم عزاداری با حضور مسئولان شهرستان قدس – خبرگزاری برنا

www.bornanews.ir/…ها…/۳۳۱۶۶۳-مراسم-عزاداری-با-حضور-مسئولان-شهرس…

۲۸ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش خبر گزاری برنا از غرب تهران به مناسبت فرارسیدن ایّام … وی افزود،عزاداری ماه محرم و عاشورا بر اساس محکمات اسلامی شکل می‌گیرد و … شده تا خیل عظیم عزاداران حسینی با حضور در مجالس عزاداری و حسینیه هاخبر و عکس: کیایی ،طهماسبی …. اردبیلی ها پیشگام در اهدای خون/نوبت‌دهی به اهداکنندگان خون در اردبیل …

شمع گرداني در اردبيل، نمادي از عشق به علمدار کربلا – سایت …

www.tabnak.ir › اجتماعی › داخلی

رتبه: ۸۴% – ‏۳٬۹۶۳ نقد

۲۴ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – آغاز آيين عزاداري ماه محرم در استان اردبيل، بويژه مرکز استان، همزمان با ۲۷ ذيحجه و با مراسم … سنت ديرين به ترتيب با حضور در بازار تاريخي مسجد جامع اردبيل عزاداري مي کنند. … در دل اين تربيت يوميه و نيز مراسمات مختلف عزاداري، برخي از آيين ها نيز وجود دارند که …. عکس زیبای سایت فیفا از سوپرگل ایران به روسیه.

سازمان بسیج دانشجویی – صفحه اصلی

دانشجویان همزمان با آغاز ماه محرم دانشگاه را سیاه پوش می کنند. گروه های خبری …. به فرد اقدام کننده تذکر جدی داده شود. مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان خبر داد؛.

پايگاه خبري تحليلي کوثرخبر |

kosarkhabar.ir/

اقدام عجیب دانشگاه صنعتی شریف/انتشار عکس دشمن شماره یک ایران! … ژنرال عارف عزلت‌نشین مجلس دهم شناخته شد … نباید بدعت ها جای عزاداری های حسینی را بگیرد … برنامه ریزی ۴۰ جلسه سخنرانی در مساجد کوثر همزمان با در دهه اول محرم …. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: جاده اردبیل – سرچم امتحان خود را پس داده و به …

نگاهی کوتاه به عزاداری اردبیل در ماه محرم – ساوالان خبر

www.savalankhabar.ir/68627/نگاهی-کوتاه-به-عزاداریاردبیل-در-ماه-مح/

۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – یکی از زیباترین آداب عزاداری ترک ها در ایام محرم احترام دسته های عزاداری … مراسم طشت گذاری مسجد جامع اردبیل با شکوه هر چه تمام تر با حضور محلات …

پایگاه خبری تحلیلی هشدارنیوز

www.hoshdarnews.ir/

پایگاه خبری تحلیلی هشدار نیوز – آخرین اخبار سیاسی اجتماعی ایران و جهان. … نکته بسیار عجیب این است که نمایندگان مجلس در این مدت علی‌رغم مراجعات … و موضع گیری آنها در هیات مذهبی و مساجد جلوگیری کنند این حرکت همان ادامه جریان سکولاری است. …. که از ساعت ۱۰:۲۵ آغاز خواهد شد، حجت‌الاسلام تقوی به مناسبت ماه محرم سخنرانی می‌کند.

معرفی ۳۶ مجلس عزاداری برای محرم امسال/ هیئت روضه الزهرا اهواز …

www.khouznews.ir/…/news/…/معرفی-۳۶-مجلسعزاداری-برای-محرم-امسال-…

۲۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – معرفی ۳۶ مجلس عزاداری برای محرم امسال/ هیئت روضه الزهرا اهواز میزبان عزاداران حسینی … شاخص جبهه فرهنگی انقلاب در دهه اول ماه محرم سال جاری در سراسر کشور خبر داد. … هیئت مکتب الشهدا اردبیل … بمدت ۱۳ شب از ۲۲ مهر ۹۴ از ساعت ۲۱ در مسجد قبا ارومیه ۴. … زمان صبح ها ساعت ۶مکان خ شهرداری حسینیه عاشقان ثارالله ۱۶.

پایگاه اطلاع رسانی آناج

اجرای طرح بصیرت عاشورایی در بقاع متبرکه استان/ تجدید بنای مسجد آقاعلی کاملا اصولی است … نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از تغییر پی‌درپی‌ فرمانداران … همزمان با اعتراضات مردم نسبت به ممنوعیت عزاداری‌ در ماه محرم؛ …. http://www.anaj.ir/News/60831/مجموعه‌ی-عکس-کربلا-با-کیفیت-HD/?id=60831 …

دیدار هیات امنای مساجد شهر و روستا ها با بخشدار و امام جمعه …

bkhaslandooz.gov.ir/دیدار-هیات-امنای-مساجد-شهر-و-روستا-ها-با/

۳ روز پیش – دیدار هیات امنای مساجد شهر و روستا ها با بخشدار و امام جمعه اصلاندوز … امام جمعه اصلاندوز در پایان خواستار رعایت شئونات ماه محرم برای جلوگیری از گناه و معصیت در مجالس عزاداری از … کلمات کلیدی: خبر ، دیدار با امام جمعه اصلاندوز ، هیات امنا ، بخشداری … استانداري اردبيل; سازمان شهرداری و دهیاری های کشور; سایت خبری ارس …

آداب و رسوم عزاداری سید و سالار شهیدان(ع) در اردبیل+تصاویر – …

www.sedayeqazvin.ir/Pages/OthersNews-604262.aspx

۲۶ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آیین عزاداری سید و سالار شهیدان(ع) و یاران باوفایش در اردبیل، از شب عید … NEWS .com …. ابن عقیل سفیر قهرمان حضرت سید الشهدا (ع) هانی بن عروه را اردبیلی‌ها بیش …. اول ماه محرم الحرام هر شب از زمان‌های بسیار دور تا صبح باز است و خادمین مسجد …. نوبت بعد نوبت محله سرچشمه می باشد و مجلس اول آن روبروی مسجد جامع و …

سایت خبری تحلیلی شفاف

www.shafaf.ir/

برنامه عزاداری دهه اول محرم در حضور رهبر انقلاب+جدول … دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل با بیان اینکه چرایی لغو دیدار از قبل تنظیم شده لاریجانی با گابریل …

يادداشت هاي يك خبرنگار از عزاداري محرم در باکو | پایگاه خبری …

aranmoghan.ir/article/21278

۲۹ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – با شروع ماه محرم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان حال و هوای دیگری به خود گرفته و شور … در داخل شهر باکو و حسینیه ها و مساجد شاهد ازدحام عزاداران حسینی می باشیم. … کنیم و بسیاری ها در بیرون و در حیاط ایستاده سخنرانی حجه السلام اردبیلی و … غرفه هایی که عکس و بروشور شهدای کربلا و کتابهاي مذهبی را توزیع مي كردند …

خبرگزاری رسا:ضرورت پرهیز از نمایشی شدن مجالس عزای …

www.rasanews.ir/detail/News/453603/96

حجت الاسلام روحانی با اشاره به این نکته که باید از نمایشی شدن مجالس عزای … بابل، حجت الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل امشب در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در مسجد … مسؤول شورای فرهنگ عمومی شهرستان بابل از آسیب های مهم عزاداری در ماه محرم را عدم … دقیق از جدیدترین و بهترین روش ها برای انتقال پیام سیدالشهدا(ع) بهره می بردند، این …

فوتبالی‌ها به کدام هیات‌ها می‌روند؟ +تصاویر – صراط

www.seratnews.ir › ورزش › ورزشی

۱۳ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – صراط: همانطور که برگزاری مراسم سوگواری در دهه اول محرم و حتی پس از … ماجرای حق پخش تلویزیونی خبری از نود و مداحی اهالی فوتبال در آن نبود. … هیات هرساله مراسم عزاداری در مسجد قائم خیابان فرشته برگزار می کنند. … باید بدانید در هیات اردبیلی ها علامت، طبل و زنجیر وجود ندارد. …. اظهارات نصرالله در اولین شب ماه محرم.

آداب و رسوم مردم شهرهاي مختلف ايران در ماه محرم – سایت خبری …

news.police.ir/News/fullStory.do?Id=259349…شهرهاي…ماه_محرم_

۲ روز پیش – گروه استان ها-مرکزي-محرم و عاشورا در فرهنگ مذهبي شيعه‌ها همواره جايگاه خاص و … عزاداري شهرهاي آذربايجان و اردبيل با دو رسم خاص «طشت گذاري» و … به ماه محرم، شب‌ها در حسينيه‌ها و مساجد تشکيل شده و با حضور عزاداران، در … يثربي در مسجد حبيب ابن موسي (ع) مي‌گذرد و مجلس روضه‌خواني در مسجد …. چند رسانه ای : سرویس عکس …

آئین تشت گذاری در مسجد جامع اردبیل – خبرگزاری صدا و سیما

iribnews.ir/fa/news/1316154

۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم تشت گذاری و عزاداری در آستانه ماه محرم از عصر امروز در مسجد جامع … در آن تشت‌های آب را که رمزی از فرات می‌باشد در مساجد و حسینیه ها می‌آورند و این …

آداب و رسوم مردم شهرهای مختلف ایران در ماه محرم – پایگاه خبری …

www.avajam.ir/…/mainnews/…news/3008-آداب-و-رسوم-مردم-شهرهای-مختل…

۱۵ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – یادداشت ها; جم شناسی … عزاداری شهرهای آذربایجان و اردبیل با دو رسم خاص«طشت گذاری» و … چند روز مانده به ماه محرم، شب‌ها در حسینیه‌ها و مساجد تشکیل شده و با حضور عزاداران، در … یثربی در مسجد حبیب ابن موسی (ع) می‌گذرد و مجلس روضه‌خوانی در مسجد …. اعزام سافت بال بانوان جم به تورنمنت مالزی+عکس · مدیر آموزش و پرورش …

پایگاه خبری تحلیلی نیریمیز | انعکاس اخبار سیاسی، …

www.nirimiz.ir/index/15

پرهیز از خرافه پردازی و بدعت گذاری در مجالس عزاداری امام حسین (ع) … در سومین شب ماه محرم دسته های عزاداری در مساجد شهر نیر به سینه زنی و زنجیر زنی پرداختند. … با حضور فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل یادواره شهیدان والامقام شهرستان نیر برگزار شد. … نیریمیز: جشن عاطفه ها در مدرسه خیری دکتر عزیز وثوقی نیری با حضور …

اخبار اردبیل – عزاداری اردبیل

artawilnews.blogfa.com/tag/عزاداریاردبیل

گزارش تصویری/ مراسم طشت گذاری مسجد جامع اردبیل محرم ۹۲ … آئین تاریخی طشت گذاری در آستانه ماه محرم شنبه شب یازدهم آبان ماه در محل مسجد جامع اردبیل … پس از آن، ریش سفیدان با دور زدن مسجد، طشت ها را در جای مخصوص خود قرار می‌دهند، آنگاه … و اجراي مراسم ويژه نوحه و عزاداري در اين ايام رونق خاصي به مجالس عزاداري امام حسين (ع) مي بخشد.

صفحه اول | پایگاه خبری تحلیلی ازناو خلخال

جاده اردبیل – سرچم به قتلگاه رانندگان تبدیل شده است … شعار محوری عزاداری محرم استان” وامری لامرکم متبع” است. … مراسم شام غریبان حضرت آیت الله یکتایی در مسجد قائمیه خلخال … نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس: … ازناو: همزمان با ماه محرم ۵۰ نفر از خواهران بسیجی عضو حوزه بسیج خواهران ام البنین عازم مشهد … کاریکاتور یارانه ها.

آداب و رسوم مردم اردبیل – بیتوته

www.beytoote.com/art/city-country/manners-ardebil.html

مراسم عزاداری مردم ایلام در ماه محرم در ایام محرم بیشتر مردها در سوگواری سالار شهیدان امام … خوانندگان و نوازندگان زن در اين مجلس دعوت مى‌شدند و پذيرائى گرمى صورت مى‌گرفت . … يک ماه پيش از فرا رسيدن ماه محرم با تشکيل دسته‌هاى شاه‌حسيني، که در محل … يکى از مراسم سوگوارى در اردبيل طشت‌گذارى در مساجد و تکايا است، که سه روز به آغاز …

حاج محمود کریمی:برای مداحی پول نمیگیرم! – بولتن نیوز

www.bultannews.com › صفحه نخست › سیاسی

۲۵ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – *با این حساب در ازای مداحی ها، صله های دریافت نمی کنید؟ ….. کسانی که در مورد مداحان این گونه قضاوت میکنن به نظر میرسه برای عزاداری نمیرن میرن جاسوسی … ماه محرم امسال حاج محمود مسجد الهادی نبود و من مجالس زیادی رو چرخیدم که یه مداح … کلام حاج محمود واقعا نافذ و اثر گذار هست و این از درونش خبر میده …. +عکس (۱۳ نظر) …

آیین طشت گذاری اردبیلی ها در مسجد امام زمان (عج) برگزار می …

shabestan.ir/detail/News/492653

۱۸ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تازه ترین، مهمترین و داغ ترین اخبار، گزارش های خبری و تصویری ایران و جهان … خبرگزاری شبستان: آیین طشت گذاری اردبیلی ها در آستانه ایام … به مدیحه سرایی و مرثیه سرایی در عزای حضرت اباعبدالله علیه السلام و خاندان و یارانش می پردازند. … دارترین آیین های محرم است که در روزهای پایان ماه ذی الحجه برگزار می‌شود و …

نقطه آغاز عزاداری به صورت جدی در ایران را باید از عصر صفوی …

qudsonline.ir/news/…/نقطه-آغاز-عزاداری-به-صورت-جدی-در-ایران-را-باید-ا…

۴ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – پایگاه خبری تحلیل قدس انلاین_مصطفی لعل شاطری: سوگواري و مرثيه سرايي … از شيوه هاي عزاداري، به ويژه تعزيه خواني ها، بعد از ائمه(ع) به وجود آمده است. … الله دانه» کارشناس مسائل تاریخ به واکاوی مراسم سوگواری ماه محرم و ویژگی های آن … و تکاپو دست برنداشتند و همواره با برگزاری مجالس عزاداری و وعظ و خطابه سعی …

حکم اعدام نرگس محمدی بازیگر+فیلم – پایگاه خبری در سیاهکل

www.darsiahkal.ir/25368/حکم-اعدام-نرگس-محمدی-بازیگرفیلم/

۱ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – سازمان عفو بین الملل در اشتباهی فاحش، به جای عکس سکینه محمدی آشتیانی، عکس و نام نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش را در بیلبورد تبلیغاتی که برای آزادی … درسته اینا به عمد این کار ها رو میکنن . … پس از ۱۵ ماه/ … فرمایش رهبری جای چون و چرا ندارد/ تأکید بر حضور روحانی در مجالس عزاداری+گزارش تصویری …

آیین مذهبی طشت گذاری در اردبیل برگزار شد + عکس – …

www.shahrekhabar.com/cultural/147522378096761

در آستانه ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین‌(ع) اردبیلی‌ها با برگزاری رسم دیرین طشت‌گذاری در مسجد جامع اردبیل به استقبال عزای حسینی رفتند. – خبرگزاری میزان. … کد خبر: ۲۲۶۸۱۸٫ تاریخ انتشار: ۱۱:۵۲ – ۰۹ مهر ۱۳۹۵ – ۲۰۱۶ September …. نماینده سابق مجلس: قدمت امارات حتی از برخی شهرهای ایران کمتر است (۴ نظر) …

آنا | بیرق عزای سرور و سالار شهیدان در واحدهای دانشگاه آزاد …

ana.ir › واحدهای دانشگاه آزاد › فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد

۳ روز پیش – واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در روز اول ماه محرم به یاد سالار شهیدان حسین بن علی و … این مراسم معنوی هر روز صبح از ابتدای محرم در مسجد فاطمه الزهرا (س) و با حضور … محمد راهوار افزود: «یکی از این شاخصه ها اهتمام به دغدغه امام است و آن دغدغه نماز است و … با ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در این واحد دانشگاهی خبر داد.

پایگاه خبری صبح مغان: صفحه اول

sobhemoghan.ir/

سیر در دنیای شبکه های مجازی؛سکوتی مرگبار بر فضای عاطفی خانواده هاعکس/ عیادت نمایندگان استان از محقق و فعال فرهنگی بیله سوار … «مالک جاوید» کاندیدای دوره دهم مجلس حوزه انتخابيه بیله سوار و پارس آباد، درگذشت …. در آستانه آغاز ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آیین مذهبی طشت‌گذاری در …

برخورد سر نوزاد با پنکه سقفی در بندرعباس + تصاویر – …

www.persianv.com/entekhab/176879.php

۲۰ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – این حادثه درحالی اتفاق افتاد که در روز ۱۱ آذر ماه سال جاری در مراسم سوگواری محرم و شیرخوارگان حسینی در مسجد امام حسین بندر عباس، یک مداح، محمد …

محرم در باکو | پایگاه خبری تحلیلی مغانه

moghaneh.ir/محرم-در-باکو/

۲۸ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – با شروع ماه محرم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان حال و هوای دیگری به خود گرفته … بلکه در داخل شهر باکو و حسینیه ها و مساجد شاهد ازدحام عزاداران حسینی میباشیم … کنیم و بسیاری ها در بیرون و در حیاط ایستاده سخنرانی حجه السلام اردبیلی و … و غرفه هایی که عکس و بروشور شهدای کربلا و کتابهاب مذهبی را توزیع مینودند …

صفحه اول | پایگاه خبری تحلیلی شکوه فرهنگ نمین

www.sh-farhang.ir/

چشمه‌ای پر رمز و راز در دل روستایی در استان اردبیل که با آب آن، چای عزاداران امام حسین(ع) تهیه می‌شود. … هم‌زمان با دههاول ماه محرم الحرام و دهه امربه‌معروف و نهی از منکر، زنگ آن در مدارس … همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه ها با حضور مسئولان و دانش آموزان در مدارس … نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی طی پیامی قهرمانی …

«طشت‌گذاری» آیین ویژه روستا‌های اردبیل +عکس – بینانیوز

www.binanews.ir › متفرقه

رتبه: ۵ – ‏۳ رأی

به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، اهالی روستای … و هر شب در مسجد روستا گرد هم می‌آیند و از مصایبی که بر خاندان نبوت و طهارت رفته، عزاداری می‌کنند. … غالباً در ماه محرم اهالی روستای شام‌اسبی مرثیه‌خوانی نیز از شهر می‌آورند. …. ديدني ها. داغترين ها. پاره‌کردن‌ بنر‌های خوش‌آمدگویی‌ رئیس جمهور در شهر ری/ …

پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام عزاداری – …

farsi.khamenei.ir/news-content?id=27907

۲۳ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ۲- عده ای دو ماه محرم و صفر را سیاه می پوشند، نظر شما در مورد این مسئله چیست؟ ۳- آیا ذکر مداوم …. حکم برهنه شدن در مجلس عزای امام حسین(ع) چیست؟

برنامه هیئت های تهران در روزهای ماه محرم – خبرآنلاین

www.khabaronline.ir/detail/382156/culture/religion

۳ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – روزهای محرم از راه رسید و هیات های عزاداری در کوچه پس کوچه های شهر برای گفتن … مرکز تهران. مسجد ارک. حجت الاسلام سیدحسین مومنی. حاج منصور ارضی … حسینیه همدانی ها … آقا مهران ننویسید سلیم بنویسید فخرالذاکرین سلیم موذن زاده اردبیلی اینایی … Copyright © ۲۰۱۶ khabaronline News Agancy, All rights reserved.

حوزه نیوز :قم در سوگ سرور و سالار شهیدان می گرید/ گزارشی از …

hawzahnews.com/detail/News/395534

۲ روز پیش – حوزه/ شهر کریمه اهل بیت(ع) با فرا رسیدن محرم حسینی غرق عزا و ماتم شده است. … به گزارش خبرگزاری «حوزه»، شهر مقدس قم با رسیدن ماه عزا و ماتم … ویژه برنامه های دهه نخست محرم در مساجد، تکایا، حسینیه ها، بقاع متبرکه و … مجالس سخنرانی و عزاداری حرم مطهر حضرت معصومه(س) در نوبت صبح با … نمايشگاه عكس محرم در قم.

مراسم طشت گذاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد …

www.iscanews.ir/news/…/مراسم-طشت-گذاری-در-دانشگاه-آزاد-اسلامی-واحد-ا

۳ روز پیش – درآستانه فرارسیدن عزای سالارشهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه … می باشد و به روایتی آن حضرت در ۲۷ ذی الحجه آب مشک ها را در طشت ها ریخته و تمام … اکبر قاسمی ادامه داد: در دهه اول ماه محرم قرائت زیارت عاشورا، نوحه خوانی، … و مشکات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در مسجد این دانشگاه برگزار شد. … کد خبر: ۶۸۳۲۹۶ ۰ ۰٫

طشت گذاری آیینی ۶۰۰ سال در اردبیل/ استقبال از محرم با یاد …

haraznews.com › معارف

۱۱ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – در آستانه ماه محرم و همزمان با ۲۷ ذی الحجه، مساجد اردبیل به یاد سقای … در ماه محرم است که از آیین ها و آداب عزاداری و تعزیه منسوب به منطقه اردبیل بوده و از …

عزاداری شب‌های محرم در مرکز اسلامی انگلیس + عکس – IQNA

iqna.ir/fa/news/…/عزاداری-شب‌های-محرم-در-مرکز-اسلامی-انگلیس-عکس

۳ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – کد خبر: ۳۳۹۳۲۴۰ … همچنین مراسم عزاداری ویژه انگلیسی‌زبانان از سوی مرکز اسلامی انگلیس با سخنرانی … از اول ماه محرم به مدت ۱۰ شب در محل مدرسه جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد. … سخنان خطیب مجلس عزای حسینی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمنیر الخباز در مورد … زیرزمینی‌شدن اسلام در ایتالیا با قوانین «ضد مسجد».

با عزاداران اردبیل در آیین طشت‌گذاری/ در عزای تو آب می‌شویم | …

khabarone.ir/news/4072715

۲ روز پیش – طشت‌گذاری ۶ – ۵ روز مانده به محرم در ۵ محله قدیمی اردبیل برگزار می‌شود. … عکس/ حال و هوای حرم حضرت ابوالفضل (ع) در سومین روز محرم دارای ۲ خبر مرتبط … عزاداران همنوا و اشک ریزان نوحه می‌خوانند و طشت‌ بزرگ را در صحن مسجد به حرکت در می‌آورند. … برای شرکت در این مراسم به اردبیل می‌آیند از یک ماه قبل پیش‌بینی‌های لازم …

ایران خبر – تصاویر/ عزاداری محرم در عصر قاجار – تصاوير بزرگ

www.irankhabar.ir/fa/doc/gallery/…/تصاویر-عزاداریمحرم-عصر-قاجار

۲۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مراسم‌های عزاداری در محرم یکی از سنت‌های مورد توجه شاهان قاجار به شمار می رفت و آنها … به گزارش ایران خبر در عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان ها و کوچه و شهر به … دولت از روز اول محرم و با حضور ده‌ها روضه‌خوان که برای گرم کردن مجلس یکی پس … مراسم عزاداری در مسجد جامع تهران … تصاویر/ مراسم آئینی تشت گذاری در اردبیل.

بازار اردبیل جلوه گاه عشق اباعبدالله الحسین (ع) – تفسیر نیوز

www.tafsir-news.ir/news/…/بازار+اردبیل+جلوه+گاه+عشق+اباعبدالله+الح…

اردبیل – ایرنا – بازارها بطور معمول از مظاهر رونق شهرها هستند و رونق این مکان ها نیز به وجود … پیشینه این مراسم که در آن دسته های عزاداری محله ها و مساجد مختلف واقع در محدوده شهر و … از دومین روز ماه محرم در اردبیل آغاز می شود که به حرکت دسته های عزاداری محله اونچی …. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پرچم گنبد حرم مطهر حضرت امام …راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند
دیدگاه‌ها برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها بسته هستند
sadra

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

دیدگاه‌ها برای عکس خبری/ مجلس عزاداری ماه محرم در مسجد اردبیلی ها بسته هستندنظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اندclose
کانال تلگرام