سئو و بهینه سازی

رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود

دسته بندی: اخبار
48 views

خلع سلاح هسته‌ای یک اولویت مطلق است/ اسرائیل بدون قید و …

www.ilna.ir/…/403932-خلعسلاحهسته-ای-یک-اولویت-مطلق-است-اسرائی…

۲ ساعت پیش – سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته‌ای را یک … که با خلع سلاح هسته‌ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و …

رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و …

bistnist.com/…/رژیمصهیونیستیباخلعسلاحهسته-ایخودفورا-و-بدو

۳۰ دقیقه پیش – رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود …

رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و …

www.farsnews.com/13950603000564

۳۴ دقیقه پیش – رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود …

خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است/انهدام کامل این سلاح ها

dolat.ir/TextVersion/Detail/?Id=282489&Serv=8

۳۸ دقیقه پیش – سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک اولویت … از طرف جنبش عدم تعهد بر نگرانی این جنبش از وجود سلاح های کشتار جمعی و بویژه … بوده و ضروری است و رژیم های عدم اشاعه و خلع سلاح پا به پای هم به پیش روند . … که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …


نتیجه تصویری برای رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود

{“cb”:18,”cl”:21,”cr”:21,”id”:”fMo91sNTzTBOfM:”,”oh”:150,”ou”:”http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/04/19/13950419000187_PhotoA.jpg”,”ow”:250,”pt”:”خوشرو در شورای امنیت سازمان ملل: رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته\u200cای …”,”rh”:”farsnews.com”,”ru”:”http://www.farsnews.com/newstext.php?nn\u003d13950603000564″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSu_0cfI3tQshs_7kSHlR5AMTbdD2YwxzmgxRUwX0Wjlc8boHNr7Im8kag”,”tw”:150}
نتیجه تصویری برای رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود

{“cb”:12,”cl”:18,”cr”:21,”ct”:9,”id”:”SKZkyGIduKz33M:”,”oh”:322,”ou”:”http://static0.ilna.ir/thumbnail/k0iE3RbtqnkM/TbaZ-65erigz_KuonkQ7j4fGZx6NUybp2e1awigXJ3Ar7nwJ7wnB4Gngr8x7S0KTQV4T10-wBbE,/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88.jpg”,”ow”:450,”pt”:”خلع سلاح هسته\u200cای یک اولویت مطلق است/ اسرائیل بدون قید و شرط به پیمان …”,”rh”:”ilna.ir”,”ru”:”http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/403932-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”th”:92,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT9B9UZZyV3UsIHY4rs5Bu01O0LcW7K0M-wYdzrXzAsdWoQDB97kv53mwQ”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود

{“cb”:15,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:6,”id”:”txaxrdE3yaIfLM:”,”oh”:299,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950603/82200611/82200611-70960504.jpg”,”ow”:450,”pt”:”خلع سلاح هسته\u200cای یک اولویت مطلق است/ اسرائیل بدون قید و شرط به پیمان …”,”rh”:”baztab24.com”,”ru”:”http://baztab24.com/news/279824/%D8%AE%D9%84%D8%B9+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86+%D9%82%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D8%B4%D8%B1%D8%B7+%D8%A8%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D8%AF%D9%85+%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82+%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSePcbL1b4QzlmxbLzokfOxew27BT81ZOnS8K-prt6kkLH2-GQVXgsMuWsd”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود

{“cl”:21,”cr”:12,”id”:”bF2YJReg2Fw6hM:”,”oh”:243,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13950602/82200117/82200117-70959668.jpg”,”ow”:450,”pt”:”خوشرو: خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است/انهدام کامل این سلاح ها”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/264035/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88+%D8%AE%D9%84%D8%B9+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D9%87%D8%A7″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT0k70z7Bc9qY4r5rCRoJKj6quIiZHnH-u98Ur4Gy-A1ZexfHkBPZkoEYQ”,”tw”:167}

تصاویر بیشتر برای رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود


خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است – خبرگزاری مهر | اخبار …

www.mehrnews.com/news/…/خلعسلاحهسته-ای-یک-اولویت-مطلق-است

۳ ساعت پیش – سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک … نگران وجود سلاح های کشتار جمعی؛ بویژه سلاح های هسته ای بوده و خواستار انهدام کامل … رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است؛ می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود؛ فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …

رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و …

www.imannews.ir/…/رژیمصهیونیستیباخلعسلاحهسته‌ایخودفورا-

۲۳ دقیقه پیش – رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود. چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱: …

خلع سلاح هسته‌ای یک اولویت مطلق است – دفاع پرس

www.defapress.ir/Fa/News/97477

۲ ساعت پیش – نماینده کشورمان در سازمان ملل خواستار انهدام کامل سلاح‌های کشتار جمعی و … با خلع سلاح هسته ای خود؛ فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …

آنا | خوشرو : کشورهای عدم تعهد خواستار انهدام کامل سلاح‌های …

www.ana.ir › بین‌الملل › دیپلماسی

۳ ساعت پیش – خوشرو : کشورهای عدم تعهد خواستار انهدام کامل سلاح‌های کشتار جمعی هستند … جمعی اعلام می‌کند و تا زمان تحقق چنین درخواستی از رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ملحق نشده است؛ می‌خواهد که با خلع سلاح هسته‌ای خود؛ فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و تسهیلات هسته‌ای خود را بر …

رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و …

roozedonya.com/post/666864/رژیمصهیونیستیباخلعسلاحهسته‌ای

۱۸ ثانیه پیش – رژیم صهیونیستی با خلع سلاح هسته‌ای خود فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه سلاح کشتار جمعی ملحق شود. ۰٫ ۹۷٫ نماینده دائم جمهوری اسلامی …

ضرورت انهدام کامل این سلاح ها / خلع سلاح هسته ای یک اولویت …

www.tahapakhsh.ir/…/خلعسلاحهسته-اولویت-مطلق-ضرورت-انهدام-کامل-…

۶ ساعت پیش – خوشرو، شورای امنیت، سازمان ملل، خلع سلاح هسته ای ضرورت انهدام کامل این … و پیمان های چند جانبه بین المللی در زمینه مبارزه با سلاح های کشتار جمعی … از رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و …

خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است – خبرگزاری مهر | اخبار …

daneshnews.com/view/FA/41484.aspx

۲ ساعت پیش – >سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک … جنبش عدم تعهد عمیقا نگران وجود سلاح های کشتار جمعی؛ بویژه سلاح های هسته ای … از رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است؛ می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود؛ فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …

خلع سلاح هسته‌ای یک اولویت مطلق است/ اسرائیل بدون قید و …

www.ayineh.com/…خلع%۲۰سلاح%۲۰هسته‌ای%۲۰یک%۲۰اولویت%۲۰مطل…

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته‌ای را یک اولویت مطلق خواند و … که با خلع سلاح هسته‌ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و … برگزاری نشست آزاد شورای امنیت پیرامون عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به …

چند خبر – خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است

www.chandkhabar.ir/News/Detail/308376

۱ ساعت پیش – سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک … نگران وجود سلاح های کشتار جمعی؛ بویژه سلاح های هسته ای بوده و خواستار انهدام کامل … رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است؛ می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود؛ فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …

خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است/ ضرورت انهدام کامل این …

www.akairan.com/havades-akhbar/yjc/news20168246305016440.html

۵ ساعت پیش – سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک اولویت … طرف جنبش عدم تعهد بر نگرانی این جنبش از وجود سلاح های کشتار جمعی و بهرژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …

خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است/ ضرورت انهدام کامل این …

hamco.ir/…/خلعسلاحهسته-ای-یک-اولویت-مطلق-است-ضرورت-انهدام-کام…

۵ ساعت پیش – فیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک اولویت … طرف جنبش عدم تعهد بر نگرانی این جنبش از وجود سلاح های کشتار جمعی و بهرژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و …

اخبار خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری >> سیاسی >> خلع سلاح …

feed.tpanel.ir/…/خلعسلاحهسته-ای-یک-اولویت-مطلق-است-ضرورت-انهدام-…

۴ ساعت پیش – خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است/ ضرورت انهدام کامل این سلاح ها … از وجود سلاح های کشتار جمعی و به ویژه سلاح های هسته ای تاکید کرد و خواستار … از رژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و …

خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق است/ ضرورت انهدام کامل این …

jooya.net/…/خلعسلاحهسته-ای-یک-اولویت-مطلق-است-ضرورت-انهدام-کام…

۶ ساعت پیش – سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک اولویت … طرف جنبش عدم تعهد بر نگرانی این جنبش از وجود سلاح های کشتار جمعی و بهرژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده است می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود …

تاکید نماینده دائم ایران در سازمان ملل بر نابودی کامل سلاح های …

www.humanrights-iran.ir/news-31229.aspx

۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. – علاوه بر آن رژیم صهیونیستی و برنامه های هسته ای آن به عنوان مهمترین تهدید … فرآیند بازنگری را تقویت اجرای همه مفاد معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای مخصوصا ماده … و بر خلع سلاح هسته ای به عنوان مهمترین اولویت خود در این زمینه تاکید کردند و … آمیز بدون تبعیض و در انطباق با بندهای اول و دوم این پیمان تاکید می کنند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی ؛ (زمینه ها، ساختارها و عملکردها)

www.hawzah.net/…/آژانس-بین-المللی-انرژی-اتمی-(زمینه-ها-ساختارها-و-ع…

ایران هم با انتقاد از قطعنامه که بدون رأی گیری و بر پایه پیش نویس کشورهای ژاپن، … آژانس بین المللی اتمی مطابق اساس نامه خود با سازمان های تخصصی ملل متحد و … دارنده سلاح های هسته ای در آن زمان، به منظور محدود کردن اشاعه این سلاح ها در سایر کشورهای ….. شده که این رژیم خود هیچ یک از پیمان ها و اسناد بین المللی در عرصه عدم اشاعه سلاح های …

ظریف در اجلاس بازنگری ان.پی.تی چه گفت؟/متن کامل سخنرانی …

www.khabaronline.ir/detail/412022/World/diplomacy

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تی به نیویورک رفته بود، ساعتی پیش سخنرانی خود را ارائه کرد. … ما اعضای عدم تعهد بر نقش معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به عنوان مبنای اساسی رژیم بین المللی خلع سلاح هسته‌ای عدم اشاعه و ارتقای استفاده صلح آمیز … کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای هنوز تضمینی بی قید و شرط و به لحاظ حقوقی الزام آور مبنی بر …

خلع سلاح هسته ای یک اولویت مطلق هست/ ضرورت انهدام کامل این …

rsslinker.com/72004/خلعسلاحهسته-ای-یک-اولویت-مطلق-هست-ضرو/

۵ ساعت پیش – سفیر و نماینده دائم میهن در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته ای را یک اولویت … طرف جنبش عدم تعهد بر نگرانی این جنبش از وجود سلاح های کشتار جمعی و بهرژیم صهیونیستی که هنوز به پیمان عدم اشاعه سلاح های هسته ی ملحق نشده هست می خواهد که با خلع سلاح هسته ای خود، فورا و بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود و …

بازگویه

bazgou.blogfa.com/8902.aspx?p=6

مهناز افشار در خصوص شباهتش به یک بازیگر زمان طاغوت با طعنه ای به خود در خصوص ….. تدریس جمعی باحالی‌های خودش را دارد، به من خوش می‌گذرد، معلمی را دوست دارم. …… مسابقه تسلیحاتی، خلع سلاح، عدم اشاعه و دسترسی بدون قید و شرط اعضاء استفاده صلح …. گفتني است رژيم صهيونيستي که تاکنون معاهده ان پي تي را نپذيرفته است با …

International Law حقوق بین الملل – یادداشت ها و تحلیل مسائل …

www.internationallawof.blogfa.com/cat-5.aspx

پاکستان با عدم رضایت از گفتگوها خواستار تشکیل دیوان داوری مذکور شده است. … دیوان بینالمللی دادگستری امروز رای خود را در پرونده احمدو سادیو دیالو (جمهوری گینه ….. در بازداشت قطری ها به سر می برند بدون آنکه مکان نگهداری و وضعیت رسیدگی به …… موجود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای به …

کد تماس با ما – موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده

hoghooghkadeh.blogfa.com/9009.aspx?p=19

۲) دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است :که با توجه به حالت … است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی به خصوص قتل میشود. ….. در مورد خاورمیانه خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای … شد، فرمودند: “به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌های کشتار جمعی، …

shahidanekhuda – امیر هاشمی نژاد

shahidanekhuda.blogfa.com/?p=2

emam naghi در وب خود قرار دهند تا از ادامه این حرکت زشت جلوگیری شود. … استفاده از سلاح های کشتار جمعی اعم از «شیمیایی، میکروبی و هسته ای» عکس العمل …. ۱۳۴۵: ۴۷) به کارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ ها بدون قید و شرط ممنوع اعلام شده است. … ارتباط دادن مسئله جنگ با کاربرد سلاح های شیمیایی ، قصور دیگری از جانب شورا در …

آثار توافق هسته اي ايران و ۵+۱ [بایگانی] – صفحه ۶۹ – سایت و …

forums.boursy.com/archive/index.php/t-1597-p-69.html

۳ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نماينده رژيم صهيونيستي در آژانس :اگر ايران اسرائيل را به رسميت بشناسد …… ۵- مباحث مرتبط با میزان دانش ایران در ساخت سلاح هسته ای که شامل بررسی …. ۶-همکاری در عاری سازی خاورمیانه از سلاحهای کشتارجمعی همراه با خلع سلاح اتمی اسراییل. … عدم اعتماد ایران به مساله هسته ای محدود نمی شود و لذا بعد از توافق هسته ای …

روز شمار تاریخ [آرشیو] – سایت علمی دانشجویان ایران

www.daneshju.ir/forum/sitemap/t-14938.html

۱۱ خرداد ۱۳۸۶ ه‍.ش. – انتقاد از « سيا » پس از اين كه در عراق اسلحه كشتار جمعي به دست نيامد افزايش …. ای مطبوعاتی، انگلیسیها را – در صورت خلع ید نکردن خودبه اعلام جهاد تهدید کرد. *** … رژیم صهیونیستی، به بهانه ترور نافرجام سفیرش در لندن، شهر بیروت را …. وی بعد ها تصمیم گرفت که با ایجاد یک پایگاه نظامی و تهیه سلاح گرم شمال …

مهر ۹۲ – سرباز سبز امام خامنه ای

fadaeiagha.parsiblog.com/Archive/مهر+۹۲/

۳۰ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – حملات نظامی واشنگتن به سایر کشورها همواره به کشتار انسان‌های بیگناه و … فوق حامل هیچگونه سلاح و نیروی نظامی نبوده است، وزیر خارجه وی در واکنش به این دروغ … ویلسون با این دروغ که به اروپا ملحق شویم تا جهانی امن برای دموکراسی بسازیم و ….. و با عدم مخالفت خود با این حمله به نوعى به آن چراغ سبز نیز نشان داده است.

مقاله ای کامل در مورد سلاح های شیمیایی – زمزیران

zmziran.persianblog.ir/post/245/

۲ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – در این مقاله سعی بر این است تا به این سئوالات نیز پاسخ داده شود. …. ۱۳۴۵: ۴۷) به کارگیری سلاح های شیمیایی در جنگ ها بدون قید و شرط ممنوع اعلام شده است. … با توجه به تبدیل شدن تروریسم و سلاح های کشتار جمعی به ابزار اصلی تهدید … دلیل ایالات متحده خود را ملزم به جلوگیری از اشاعه سلاح های کشتار جمعی می داند تا …

منظور شما از ترک چیست؟ > وب سایت خبری تحلیلی – …

www.ainanews.com/Default.aspx?tabid=1298&articleType…

ترک زبانی یا ترک نژادی؛ مسئله این است. … از سلاح در آذربایجان مقدسم ذکر نشده اما در بین ملتهای فوق به وفور یافت می شود آیا به …… حزب داشناکسیون و ارمنی های دنباله روی آن بدون قید و شرط به روسیه وابسته بوده و آلت دست روسیه تزاری بودند. …… هرکجا ابهامی در مورد اقوام باستان بوده پانتورکان فورا سر رسیده و آن را به نام خود مصادره …

مذاکرات هسته ای با ۱+۵ [بایگانی] – آدان تحلیل

www.adantahlil.com/archive/index.php?t-169.html

مدیركل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود افزود: بدون شك پیشرفتهایی در …… حتي با عقب نشيني بي قيد و شرط ما از موضوع هسته اي داستان خاتمه نخواهد يافت. ….. ایشان گفته اوباما نظر خود را مبنی بر جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته ای … خارجه سابق رژیم صهیونیستی، مذاکرات آلماتی را چراغ سبزی برای تداوم برنامه هسته‌ای …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/…/fa/fa_50K.txt

عدم ۴۶۰۸۸٫ مربوط ۴۵۹۹۱٫ آزاد ۴۵۹۳۱٫ بيش ۴۵۹۳۰٫ پاسخ ۴۵۸۷۶٫ جلسه ۴۵۸۳۹ ….. سلاح ۱۳۶۶۱ ….. هست ۸۳۰۶٫ ايلام ۸۳۰۶٫ نشود ۸۳۰۳٫ آرام ۸۳۰۲٫ طولانی ۸۳۰۰٫ معنی ۸۲۹۹ … شرط ۷۶۵۳٫ موسسات ۷۶۴۲٫ معمولا ۷۶۳۷٫ پیرامون ۷۶۲۲٫ هویت ۷۶۲۲٫ نقشه ۷۶۱۹ ….. خلع ۴۰۰۵٫ همراهي ۴۰۰۳٫ صحت ۴۰۰۲٫ بنگاه ۴۰۰۱٫ قابلیت ۴۰۰۰٫ تصرف ۳۹۹۹٫

۱۳٩۱/۱/۱٩ – جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی (علی فتحی وکیل …

alifathilawyer.persianblog.ir/1391/1/19/

۲۴ فروردین ۱۳۹۱ ه‍.ش. – در جریان دادرسی با توجه به اظهارات طرفین مبنی بر عدم تفاهم و بذل مهریه از … به خواسته اعسار از پرداخت و تقسیط مهریه بدون مطالبه آن از سوی زوجه یا …… و قتل های خیابانی با سلاح گرم حتی در دل اروپا خود میتواند به لطف خدا …. شود مثلا ازدواج به این شرط که زوج مدعی است من مهندس یا تحصیلات فلان دارم و مدیر اداره فلان و .

عدم کاهش اعتماد مردم به جامعه پزشکی پس از «در حاشیه – آخرین خبر

endnews.ir/component/content/archive?year=2015&month=4

ظریف: ایران هیچگاه با رژیم صهیونیستی گفت‌وگو نخواهد کرد …… وفاداری بی قید و شرط قصی به پدرش، باعث شد کم کم در مقام خود ارتقا پیدا کند … عمده استفاده از سلاح های کشتار جمعی از سوی رژیم بعثی عراق بوده است (لحظات حضور وی در دادگاه ۲۰۰۶) …… شود که بر سر این مساله که کدام یک از تحریم های مربوط به موضوع عدم اشاعه است و …

پايگاه خبری تحليلی خاورميانه – آخرين عناوين :: rss_full …

menanews.wikirss.ir/

وی در جریان بازدید خود از این مناطق هم مرز با جنبش مقاومت اسلامی حزب الله لبنان مدعی … در این بازدید که “گادی آیزنکات” رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی ….. به مسائلی چون حمایت بی قید و شرط آمریکا از اسرائیل، نقض قوانین بین المللی و …… نهادهای بین المللی علیه ایران و با ادعایی چون حقوق بشر،‌تروریسم و سلاح هسته ای …

تاریخ جهان و ایران – مطالب فروردین ۱۳۹۱

allthatyouwant.mihanblog.com/post/archive/1391/1/page/2

۱۷ فروردین ۱۳۹۱ ه‍.ش. – اتحادیه اروپا یک قدرت مصنوعی است، اما برزیل و اتحادی از لاتین های قاره آمریکا ممکن … با این وجود لشکر اولین نبرد خود را در اوکراین در آوریل ۱۹۴۴تجربه کرد. ….. که به وسیله آن تمام نیروهای مقاومت را وادار به تسلیم بدون قید و شرط کنند. ….. شد که برای خلع سلاح نیروهای ایتالیایی تسلیم شده به متفقین [بعداز سقوط …

آبان ٩۱ – پورتال ( پرتال ) حقوق – پرشین بلاگ

thelawportal.persianblog.ir/1391/8/

«ثالث» از جمله واژه هایی است که در عالم حقوق معنای خاص خود را دارد. ….. که با تلاش برای‌ کسب سلاح‌های کشتارجمعی از اعمال تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند. ….. تجسسی بدون سرنشین که به‌ تازگی در خاک رژیم صهیونیستی سرنگون شده، در ایران ساخته …… (unctad)، آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه، آشنایی با انجمن …

تیر ٩٤ – خبرنامه ایران

khabarnamehiran.persianblog.ir/1394/4/

۳۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مصمم است که تصمیمات خود را با تصویب تمهیدات مقتضی جهت متقاعد کردن ایران … و فروش سلاح، صراحتا خارج از توافق و تنها جزیی از قطعنامه است که عدم اجرای آن، ….. اسلامی ایران و در رسانه ها رژیم صهیونیستی به خوبی نشان دهنده تثبیت و تحکیم … جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و ایجاد …

شهریور ۸٩ – خبرنامه ایران

khabarnamehiran.persianblog.ir/1389/6/

۱ مهر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – پاسخ رئیس جمهور چنین بود: ما رژیم صهیونیستی را به دلیل آنکه یک ….. از نظر جمهوری اسلامی ایران امنیت این منطقه یک امنیت دسته جمعی است با … عدالت است و بدون عدالت، صلح معنا ندارد و صلح با جنگ به دست نخواهد آمد. ….. آمریکا ایران را متهم می‌کند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است.

فروردین ۸٩ – از هر دری سخنی

jonamlol.persianblog.ir/1389/1/

۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش. – وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مصاحبه ای گفت که ایران تهدیدی فوری برای ….. کنفرانس تهران با تاکید بر «خلع سلاح هسته ای در جهان» در حالی به پایان رسید …… ایران سلاح‌های کشتار جمعی را ضد انسانی می‌داند به همین دلیل پیشنهاد دادیم که ….. که در آن قید شده بود بابت هر انفجار علیه این مرکز باید غرامت پرداخت شود!

خبرافلاك – خبرافلاک

www.khabaraflak.ir/fa/search.php?str_search=دود

نظرسنجی درباره رابطه با آمریکا دهن‌کجی به امام است/ دولت باید خودِ نظرسنجی را هم به نظرسنجی بگذارد …… رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران هیچ گاه سلاح کشتار جمعی را جزو منافع ملی خود نمی …. درآمد مالیات بدون افزایش نرخ و با وصول از بخش‌های مغفول محقق شود ….. خلع سلاح رژیم صهیونیستی شرط ایران برای ادامه مذاکرات باشد.

شبکه خبری تحلیلی حزب الله – آخرين عناوين بین الملل …

hezbollahnews-beinolmelal.nazfeed.ir/

به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،«بمب کثیف» نوعی سلاح انفجاری است که ….. این در حالی است که رژیم صهیونیستی رسماً مخالفت خود با طرح فرانسه را اعلام …… جمهور سوسیالیست است، شرایط استخدام را به شرط حذف بسیاری از قید و بندهایی که …… به عنوان یکی از عوامل مهم ثبات در روابط بین‌الملل و یکی از ابزار رژیم عدم اشاعه …

خبرگزاری تقریب – آخرين عناوين :: نسخه کاملآرشیو سایت های …

taghribnews-home.wikifeed.ir/

خبر دیگر این که نیروهای متجاوز عربستان با تشدید حملات خود به مواضع نیروهای ….. و استفاده از سلاح هاي کشتارجمعي که از نظر بين المللي استفاده هاي آن سلاح ها ممنوع است، ….. وی به نمایندگان کشورهای غربی گفت:غیر معقول است که رژیم صهیونیستی …… مجمع عمومی سازمان ملل متحد دارای ۶ کمیتۀ کاری خلع سلاح و امنیت بین‌المللی، امور …

گلچين – گلچین

www.majid14.blogfa.com/author-majid14.aspx?p=14

وی رژیم اشغالگر و آپارتاید صهیونیستی را مظهر امید، آزادی و خوداتکایی می‌خواند. … چگونه لابی حامی سلاح از قدرت خود برای جلوگیری از محدودیت سلاح در آمریکا و سایر نقاط جهان …… تولید سلاح هسته‌ای و شیمیایی می‌شود و پایبندی خود به “ان‌پی‌تی” و معاهده عدم اشاعه سلاح‌های …. تا شاید برای مدعیان رابطه بی قید و شرط با آمریکا جوابی باشد.

پایگاه خبری الف – آخرين عناوين سیاسی :: نسخه کاملآرشیو …

alef-siasi.azilaz.ir/

میزان فروش سلاح درسطح جهان درسال ۲۰۱۵ به بالاترین سطح خود در دهه گذشته رسید. …. این عبارت یک شرط ضمنی را با خود داشت و آن این که فلسطینی ها اسرائیل را به عنوان یک … گفته می شود، فدریکا موگرینی بر این باور است که بدون یک تلاش جدی ….. علاوه بر آن ایالات متحده می‌تواند قابلیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی را افزایش دهد تا …

آخرين عناوين :: rss_full_editionآرشیو سایتهای ایران: رسانه ايران

rasanehiran-home.arniz.ir/

ضمنا” در زمان ماموریت ایشان در اسرائیل که با کشتار بیش از ۱۵۰۰ فلسطینی و شخم زدن …. در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در مورد دادگاه قضایی بین‌المللی آمده است: …… از طرف دیگر همین فردی که با استفاده از سلاح گرم، امنیت جامعه را به خطر انداخته، نه …… اوسلو با ظریف دیدار کرده بود به شرط عدم افشای نام گفت: «چیزی که ظریف ظاهراً …

دست – پایگاه اطلاع رسانی بازتاب بروجرد

borujerdbaztab.ir/fa/search.php?str_search=دست

نظام اسلامی رونق اقتصادی بدون عدالت اجتماعی را قبول ندارد/ اقتصاد مقاومتی …. یک نشریه آمریکایی با اشاره به فضاسازی رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران ….. تیم فوتسال شهید فرجی قزوین با برد فولاد بروجرد پنجمین پیروزی متوالی خود را بدست آورد …. همراهی ۸۰ کشور جهان با ایران در ژنو/ ضرورت محو سلاح های هسته ای در سطح جهان.

سازمان بسیج دانشجویی – صوت/کنایه های حسن عباسی به …

www.bso.ir/اخبار/صوت-حسن-عباسی-در-دانشگاه-خلیج-فارس-بوشهر

حجی که در آن بت استکبار آمریکا شکسته شود حج واقعی است/هیچ چیزی بدون ولایت معنا ندارد …. واکنش «حزب‌الله» به تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به حاکمیت لبنان …. مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد سمنان با اشاره به عدم دعوت بسیج دانشجویی در …… زندگی خود را با سلاح طنز وقف مبارزه با نفرت و نژادپرستی علیه اسلام کرده است.

ادعای ناکامی کشور در سال اول جنگ باطل است. – ۱

weblog24.link/blog/gohariman

درحالی که روزها و ماه ها از حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی گناه و غیرنظیامیان ساکن در …… برای صدور سلاح است، در مدت زمان آینده در راستای کاهش اعتماد خود به واشنگتن در …… این مراسم بدون حضور دولتی ها و با حضور سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده …… در دوران غیبت حضرت مهدی علیه السلام به دلیل عدم دسترسی مردم به امام معصوم …

صدای اندیمشک وبلاگ ۲۴ – ۱

weblog24.link/blog/andimeshksda

دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن خدمتگزاران صدیق انقلاب و یاران باوفای ….. که بر روي آن ستاره داوود که نشانه و آرم رژيم اشغالگر صهيونيستي است، حک شده است. … می شود، بهترین وقت تلویزیون را در بین سریال ها به خود اختصاص داده است، اما …… کردن فلسطین تا تلاش دولت خاتمی برای خلع سلاح مقاومت/ بازخوانی نامه ۲۰۰ ‘ به …

موسسه مطالعات راهبردی رويکرد – آخرين عناوين بین الملل :: …

rooykard-beinolmelal.sotiba.ir/

رئیس جمهور سوریه در سخنرانی روز سه شنبه خود با حالتی از اعتماد به نفس به دلیل بازپس …. اقدام اخیر سازمان ملل در نسبت دادن حمله بیمارستان پزشکان بدون مرز «قندوز» به …… به گزارش ” رویکرد ” سری جدیدی از نیروهای ارتش عراق که مجهز به سلاح های …… تراشی رژیم صهیونیستی و عدم پایبندی این رژیم در مرحله عمل شکست خورده است.

رسانه الکترونيکی تابش کوثر – آخرين عناوين :: نسخه …

tabeshekosar.sabafeed.ir/

آمریکا بزرگترین بسته کمک نظامی تاریخ را به رژیم‌صهیونیستی می‌دهد … که از طریق رسانه جمعی رادیو و تلویزیون حساب های آنها اعلام می شود و از واریز این وجوهات به …… استان به جهت حفظ سهمیه ی خود شرط عدم استفاده از چادر یا جایگزینی را مطرح نموده است. …… آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی منجر …

سیاست روز – آخرين عناوين جهان :: rss_full_editionآرشیو سایت …

siasatrooz-jahan.bazfeed.ir/

سخنان موگرینی که می‌گوید برجام می‌تواند موجب حل بحران سوریه شود خود نشانه‌ای … به مردم اروپاست که این روزها کمپین تحریم رژیم صهیونیستی به راه انداخته‌اند. … در این میان اردوغان همچنان بدون درس گرفتن از شکست‌های داخلی و بیرونی و عدم اقبال مردمی به ….. آزاد بودن حمل سلاح در آمریکا روزانه به بروز خشونت‌های مرتبط با تیراندازی منجر …

بانک جامع مناسبت ها – قائمیه

download.ghbook.ir/…/2959-f-13900701-bank-jame-monasebatha.htm

ایشان با شجاعت خاص خود به افرادی که مردم را با سلاح تقیه به سکوت فرا می خواندند به فریاد و …. هرچند امضای این پیمان با مخالفت های شدیدی در ایران مواجه گردید ولی دولت به ….. خود را رها نکرد تا اینکه موفق به خلع قاجار و به دست گرفتن قدرت در ایران شد. …… دهنده سلاح های شیمیایی رژیم بعثی بودند، به بهانه تولید سلاح های کشتار جمعی …

ديدگاه ها: April 2015 Archives

www.azadi-b.com/G/2015/04/

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عدم موفقیت طبقه کارگر در این معضل نهفته است که این مطالبات به جزء ….. امضا، به رسمیت شناختن حق انعقاد پیمان های جمعی کار بین کارگران و ….. ما همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه ی کارگران زندانی ازجمله: …… تعریف های بی اساس و غیرواقعی، آدم با وجدان و متفکر را به فکر می اندازد، نه خلع سلاح اش می کند …

Iran Interlink.exposing Mojahedin Khalq,Rajavi cult …

iran-interlink.org/index.php?mod=search&phrase=ملي

از مدت ها پیش تاکید داشتم مجاهدین با خلع سلاح شدن در سال ۲۰۰۳ و مدتی پیش با از ….. در امور عراق، از مقامات آن کشور خواسته است تا “فورا درباره این موضوع تحقیق شود. ….. در قدم اول اين عدم اعلام نام و نشاني فرد مربوطه يك توهين به خود آن فرد است ونشان دهنده …… آینده به عنوان آخرین فرصت سازمان منافقین برای خروج بدون قید و شرط از اردوگاه …

“امپریالیسم” برای اتهام‌زنی به “نیروی قدس” – بلوگل

mofatehkahkadan.bloogle.ir/

به عبارتی، دشمن در دشمنی خود با نظام اسلامی ثابت‌قدم است و نگاهش نسبت به جمهوری … رژیم صهیونیستی در سوم آوریل ورود سیمان به نوار غزه برای اجرای پروژه‌های … وی با اشاره به موضوع برجام، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیمان با غرب فرمودند تا …… ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود، چرا که تعهدات خود طبق …

شهریور ٩۳ – النجاة فی الصدق نجات در راستگویی است…

rastgooyansite.persianblog.ir/1393/6/

۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت:‌ ….. رژیم صهیونیستی که عضو این معاهده نیستند به راحتی بمب هسته ای تولید …. «مارک فیتز پاتریک» مدیر بخش منع تکثیر و خلع سلاح هسته‌ای در …. مقاومت کردند به جهانیان اعلام کردند ما به فکر ساخت سلاح کشتار جمعی …… شرط اول توبه است.

انعکاس – مقاله

goodbook.blogfa.com/cat-2.aspx/?p=2

اساساً غیبت به معنای قطع ارتباط مردم با حجت خداست و نه عدم وجود حجت. ….. صابون چيزي از شواهد ارائه شده در رابطه با ادعاهاي كشتار جمعي در اتاقهاي گاز كم نداشت. …… با اتحاد و هم‌پیمانی با رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریكا و پیمان ناتو به آن جامه عمل ….. میداند، داشتن سلاح هستهای توسط ایران واكنشی به نگرانیها توسط این كشور است.”[۱۷]

روز شمار تاریخ آرشیو – سایت علمی دانشجویان: روز شمار – …

tagdoni.com/ex/page.php?p=vvr0whp1d0gr2ht

ارد در ۶۷۲ ق ه ، پسر خود «پاكر» را با سپاهي به سوريه فرستاد كه به تصرف … متحد كرد و خود رهبری آنها را در نبردهایی برعهده گرفت؛ اما نبود سلاح و تجهیزات نظامی كافی موجب ….. انتقاد از « سيا » پس از اين كه در عراق اسلحه كشتار جمعي به دست نيامد افزايش يافته …. رژیم صهیونیستی، به بهانه ترور نافرجام سفیرش در لندن، شهر بیروت را …

خاورمیانه – علوم سیاسی

۵۶۵۷٫persianblog.ir/tag/خاورمیانه

است به منبعِ ناامنی تبدیل شود، همچنانکه در جنگ عراق با ایران اینگونه تهدیدهای امنیتی ….. حتی پس از جنگ‌های سال ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ با اسرائیل، اعراب از نفت به عنوان سلاح ….. شناخت اخوان المسلمین بدون شناخت رهبران و بزرگان آن غیر ممکن است زیرا بطور عمده ….. پیمان کمپ دیوید و به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل، نقطۀ عطف مهمی در تغییر …

خبرنامه سیاسی ؛فرهنگي واجتماعی

www.a831534021.blogfa.com/author-a831534021.aspx?p=2

این موضوع باعث می شود در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده دستاورد های جشنواره عمار قابل بهره … ها را به سخره بگیرند؛ “شب منامه” و “فرشتگان قصاب” هم با افشاگری های خاص خود و با …… ایران با این تعهد همه تکالیف مربوط به همه معاهدات عدم اشاعه را پذیرفت بدون اینکه از …… خلع سلاح کامل و جلوگیری قاطع از هر گونه توسعه و اشاعه تسلیحات هسته ای، …

پایگاه مجازی آموزشهای اسلامی-رضا قارزی – از سخنرانیهای رضا …

amoozesh-rezagharezi.blogfa.com/category/48/از-سخنرانیهای-رضا-قارزی

۲- بازگشت به ارض موعود: صهيونيستها از لحاظ تاريخي مأخذي را براي خود ساخته‌اند و …. به عقيده ايشان، امريكا با ژستي بيطرفانه، ضمن جانبداري از رژيم اسرائيل، عامل اصلي …… تا با يك اقدام قهرآميز ، نظام سرمايه داري برچيده شود و به جاي آن سوسياليسم بدون ….. جریان سیاسی است که تبلیغ به خلع سلاح عمومی و حل معضلات بین المللی از …

شهدای کهکدان گیل پیکس

mofatehkahkadan.gilpix.ir/

سردار صفوی با اشاره به نقش و اهداف امریکا و صهیونیستها در ایجاد گروههای …. که به راستی می تواند مانع از دست یابی ایران به یک سلاح هسته ای شود ، حمله به این کشور و …… گرفته شود و چه از قرآن براي اينكه دموكراتيك تلقي شود بايد بدون قيد و شرط از …… عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی به سمت گفتمان ضد تروریسم است و این به معنای …

کن مون نیوزجدید ترین مطلب

kanemoonnews.royal-me.ir/

منبع : کن مون نیوزتا کنون ۳۱۰ زائر در ازدحام مناسک حج جان خود را از دست داده اند منبع … رفتار امام علی ع با خوارج تا قبل از آن که دست به سلاح برند نیز فوق العاده است. ….. عبارت عدم احراز صلاحیت به کار برده می شود، این نتیجه گرفته می شود که علی رغم …… از سلاح هسته‌ای به خصوص در زمینه خلع سلاح هسته‌ای رژیم صهیونیستی، فعالانه …

روزی که هرات از ایران جدا شد – شبکه اطلاع رسانی افغانستان

www.afghanpaper.com/nbody.php?id=90587

۱۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – امروز مصادف است با انعقاد “معاهده پاریس” بین ایران و انگلستان و جدا شدن افغانستان … نماید و از هر ادعایی نسبت به حکومت خود در هرات و تمامی افغانستان دست بردارد. …. موارد قید شده، نیروهایش را فورا از بنادر و جزایر متعلق به ایران خارج سازد. …… رتبه تلفات تاریخ را بر اثر سلاح های کشتار دست جمعی بعد از ژاپن دارد)

اخبار دانشگاه های استان لرستان – پایگاه خبری تحلیلی خبر آزاد

www.khabareazad.ir/fa/search.php?str_search=وب

شرط پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور …. نمی شود از ۶ جا برای خزانه دولت تصمیم‌گیری کرد …… پایگاه اطلاع رسانی خبر آزاد: ارتش صهیونیستی با تجاوز به خاک سوریه نشان ….. بنیادهای دکترین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران درباره جهان عاری از سلاح هسته‌ای …… خبر آزاد: تحلیلگر مسائل سياسي گفت: خود غربي ها از تحريم هاي فلج كننده و عدم …

عنوان: پاسخ: بازدید: توسط: نکات و آمار جالب در مورد سی و …

khabarcity.ir/item.php?id=39659

انتقاد از « سيا » پس از اين كه در عراق اسلحه كشتار جمعي به دست نيامد افزايش يافته بود و ….. وی بعد ها تصمیم گرفت که با ایجاد یک پایگاه نظامی و تهیه سلاح گرم شمال …. رژیم صهیونیستی در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ تمامی بخش شرقی بیت المقدس را نیز اشغال …… حکومت سرسپرده عراق بناچار بازگشت بدون قید و شرط علما را به عراق پذیرفت.

سلام. من اين تاپيك رو زدم براي اينكه احساس كردم خيلي ها …

khabarcity.ir/item.php?id=115286

ارد در ۶۷۲ ق ه ، پسر خود «پاكر» را با سپاهي به سوريه فرستاد كه به تصرف صفحاتي ….. انتقاد از « سيا » پس از اين كه در عراق اسلحه كشتار جمعي به دست نيامد افزايش يافته ….. رژیم صهیونیستی در جنگ ژوئن ۱۹۶۷ تمامی بخش شرقی بیت المقدس را نیز …… حکومت سرسپرده عراق بناچار بازگشت بدون قید و شرط علما را به عراق پذیرفت.

سرنگار ویژه رویداد ها وکنکاش های اجلاس تهران [آرشیو] – فوروم …

www.iranamerica.com › … › بین الملل › تحلیل سیاسی

۵ شهریور ۱۳۹۱ ه‍.ش. – این ایده اکنون ممکن است با استقبال جنبش عدم تعهد مواجه شود تا نشان دهد خاورمیانه …. ۷ـ لزوم خلع سلاح با نظارت بین المللی و امضای قرارداد خلع سلاح از سوی قدرت های بزرگ … ۳- انعقاد اجلاس بین الملل: مشارکت در مدیریت جهان بدون بررسی نقاط …. رژیم صهیونیستی از پذیرش پادمان‌های بین‌المللی و پیمان NPT به اوج خود …

خلع سلاح هسته‌ای یک اولویت مطلق است/ اسرائیل بدون قید و …

onenews.ir/…/خلعسلاحهستهای-یک-اولویت-مطلق-است-اسرائیل-بدونق

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خلع سلاح کامل هسته‌ای را یک اولویت مطلق خواند و … یک اولویت مطلق است/ اسرائیل بدون قید و شرط به پیمان عدم اشاعه ملحق شود.

متهم اول در این جنایت صهیونیسم و امریکا است – بسیج …

ir-basij.persiangig.com/BACKUP%20BLOG/basij-pnues-910902.html

گام اول در راه عدم ترویج اینگونه کالا‌ها باید از سوی دولت برداشته شود. …… همچنین اسرائیل از ازدیاد سلاح کشتارجمعی در منطقه با خنثی کردن برنامه هسته‌ای عراق و …. می‌کند؛ و اگر خود او به این کار براندازی یا خرابکاری مایل نیست، فوراً عقب می‌کشد. …… کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل ‌دریافت‌ و آن را …

لر – پایگاه خبری لرسو| LORESO

loreso.ir/fa/search.php?str_search=%20لر

۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات بانكی به طرح پتروشیمی لرستان پرداخت می شود ….. لرس: طی مراسمی با حضور استاندار لرستان و جمعی از مسئولان این استان ۲ پروژه ورزشی در …… لرس: رییس رژيم صهيونيستي در اظهاراتی مداخله جویانه، از سران اتحادیه اروپا …… امریکا با تحریم کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، خشم و اعتراض خود را از ریاست …

قومی قدیمی از مسیحیان ایران تهران

ifp-08.ifp.uiuc.edu/public/wikipedia/fa/20150424.txt

۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – … غرامات بسیار سنگینی پرداخت کند همچنین خلع سلاح بسیار شدیدی بر ضد این … کشور شد پس از آنکه آلمان نازی موفق شد قرارداد عدم جنگ را با شوروی منعقد کند …. به رهبری بنیتو موسولینی از هم پیمان قدیمی خود انگلستان جدا شده و به آلمان …… و بدون آن ها ۳۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ کیلومتر مکعب است عمق متوسط اقیانوس اطلس با …

[PDF]ﺧﺮدﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ دو ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز : ﻣﺪﯾﺮ ﻣ – دانشگاه ش …

www.sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه%۲۰۱۱٫pdf

دو فصلنامه علمی تخصصی خردنامه، به عنوان یکی از فعال ترین نشریات … معادل التین اسامی خارجی، اصطالحات و مفاهیم خاص در پاورقی قید شود. ۴٫ … ﻋﺪم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد … ﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻟﻨﺪن ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮي وﺑﺎ در ﮐﻠﮑﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ …… ﺳﺨﻨﮕﻮي ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑ. اﯾﻪ.

وبالاخره شوک درمانی هسته ای … [آرشيو] – برگه ۵ – تالار بورس

forum.talarebourse.com/archive/index.php/t-31092-p-5.html

۲۲ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – هم‌زمان با تلاش دولت اوباما برای به تعویق انداختن دور جدید تحریم‌ها علیه ایران و …… توسط رژیم صهیونیستی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث میان دو طرف است. …. سفید به سمت عدم پایبندی به توافق نامه ژنو حرکت کند و کشوری که خود یکی از …… که این دو گزینه: مسلح شده ایران به سلاح هسته ای و یک جنگ فاجعه بار برای …

[PDF]1626 K – مطالعات روابط بین الملل

prb.iauctb.ac.ir/article_519164_c2595dead05de032de3f5a275c3ebc81.pdf

دﻻر اﺳﺖ و اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰه اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن اد ….. اي ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ و دو ﻣﻨﻈﻮره ﺑﻪ اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در راﺳﺘﺎي ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪ اي ….. وي ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ….. ﻗﯿﺪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ. ،. ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت از ﺳﻮي اﯾﺮان و از …… واﮐﻨﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻊ اﺷﺎﻋﻪ ﺳﻼح ﻫﺎي ﮐﺸﺘﺎر. ﺟﻤﻌﯽ. ” ، ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح، ﺳﺎل اول، …

روحانی – اعتدال گرایان

rouhani-president92.iran.sc/tag/روحانی

دکتر روحانی در ادامه ی سخنان خود با اشاره به سوابق درخشان استان بوشهر یادآورشد: …… روز نو-رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران خلع سلاح و منع اشاعه سلاح هسته‌یی را … این سلاح ها بوده، خواهان برچیده شدن کلیه سلاح های کشتار جمعی از منطقه است و لذا …… حال سوال این است چرا رژیم صهیونیستی اینقدر از رویکرد اعتدال گرانه دولت آقای …

Imam Khomeini Thwarted Divisive Plot of the Global – یاوران …

ashegan-velayat.blogfa.com/author-ashegan-velayat.aspx?p=2

دکتر حسن عباسی [رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز] در واکنشی از لیبرال بودن ….. امریکا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می کند. ….. با وجود آنکه صهیونیست ها موفق شدند جمعیت زیادی را در رژیم جعلی خود گرد هم بیاورند، اما امروزه …… میزان تولید در تاسیسات هسته‌ای نطنز​؛ تصویب پروتکل الحاقی پیمان عدم اشاعه که …

پژوهشنامه – آمریکا

pajoheshname.blogfa.com/tag/آمریکا

پورطالب بیان داشت : آمریکا هر سال در بودجه خود مبلغ هنگفتی برای مقابله با ایران و …. را در آغوش خود بگیرد و این بار سوریه که نزدیکترین کشور به اسرائیل است را مد نظر گرفته است. … برچسب‌ها: آمریکا, سوریه, حمله نظامی, گفتمان, سلاح شیمیایی …. اکثر کودکان فلسطینی که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی دستگیر می‌شوند به …

کت – ازناخبر،مرجع اخبار شهرستان ازنا

aznakhabar.ir/fa/search.php?str_search=کت

پایگاه اطلاع رسانی ازنا خبر: یک دوره کلاس مربیگری درجه ۳ شنای بانوان با …. امیدواریم حضور نماینده شهر در ازنا محسوس باشد/به شعارهای تبلیغاتی خود عمل کند ….. ضرورت گازرساني به روستاهاي لرستان/قائدرحمت:قیمت گاز ازنا و دورود باید ارزان تر محاسبه شود …… رژیم صهیونیستی عامل تعویق کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای.

دانستنی – امیدوار به دوازده

omidvar-12.persianblog.ir/tag/دانستنی

شما با استفاده از این دستگاه می‌توانید بدون نیاز به هیچ کنترلر دیگری مانند ماوس و …… بیدار می شود شما را راحت نمی گذارد دو راه دارید: یا این که فوراً به او شیر بدهید و او را ….. شوروى پیمان عدم تجاوز میان دو کشور را که در ۱۹۴۱ امضا شده بود، تمدید خواهد کرد. … سلاح تاریخ بشریت شده است، بلکه خواهد توانست از آن براى تثبیت هژمونى خود …

دی ۸٩ – انتظار…

moje-khoon.persianblog.ir/1389/10/

۳۰ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. – افرادی مانند گری سیمور (مشاور خلع سلاح رئیس‌جمهور امریکا)، رابرت ….. و همه خوبیها با خدمت به مردم بدست می‌آید و محال است بدون همراهی و خدمت به مردم … درست به همین دلیل هم بود که شعار به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا، …… و آیا اصلاح طلبان با آن کارنامه روشن خود در فتنه سال ۸۸ اصلا صلاحیت شرط و شروط گذاری دارند؟

سبز آسمان

ssabz.persianblog.ir/1389/10/

۳۰ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. – رادیو رژیم صهیونیستی در ادامه اضافه کرد:«روزنامه فرانسوی لوکانار اوشنه، با استناد …… آقای نخست وزیر به علت داشتن ارتباطات غیر اخلاقی با نوجوانان فورا محاکمه شود. ….. دانشگاه‌ نظرات‌ خود را در مورد عدم‌ پذیرش، پذیرش‌ بدون‌ قید و شرط‌ و یا پذیرش‌ با شرط‌ …… توکل به خدا و توسل به اهل بیت، سلاح هر شیعه علی(ع) است.

دانشگاه یزد – سیاستمدار

siyasatmadar.persianblog.ir/tag/دانشگاه_یزد

۱۳ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حفظ موازنة تولید سلاح های استراتژیک با شوروی و نیز موازنه بین …. که با ثروتی ناگهانی روبرو شود، سریعترین راه پول خرج کردن است که … وی همچنین شاه ایران را جزو نادرترین رهبران و یک هم پیمان بی قید و شرط به حساب می آورد. ….. آنها با رژیم های خودکامه پیوند برقرار سازند و به سلاح های کشتار جمعی نیز دست یابند.

فروردین ۱۳۹۱ – پایگاه مذهبی ارزشی مقتدر مظلوم

mazloum.ir/1391/01

رژیم صهیونیستی یکی از آن رژیم‌هایی است که با دارا بودن صدها کلاهک هسته‌ای خطر جدی برای …. ۶ ـ۴٫ سلاح حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم) ،۹ ….. ناگفته نماند که عدم اطلاع از زیبایی های اسلام و مذهب تشیع خود مزید بر علت است. … از آن به عنوان شیطان پرستی با قید “پرستی” یاد می شود بخاطر این نیست که دین است بلکه به این …

آيت‌الله منتظري؛ راه مجاهد و چشم‌اندازايران – چشم انداز ایران

www.meisami.net/Books/Montazeri-Rahemojahed-cheshmandaz.htm

با همین شیوه‌های ابزار سنتی و ابزاری که در مملکت موجود بود بدون استفاده …… رژیم صدام رو به شکست می‌رود، امریکا مهره دیگر خود شاه خائن اردن را وارد عمل کرده. ….. قسمت‌هایی از پیام آیت‌الله منتظری به مناسبت حمله صهیونیست‌ها به جنوب لبنان: …… در معرض آن است باید آقایان معظم ائمه جمعه خود را با سلاح علمی مجهز کنند و کاملاً به متون علمی و …

تیر ۱۳۹۴ – خانه مشاور – blogfa.com

pirastefar.blogfa.com/9404.aspx

با توجه به عدم وجود نمونه های مشابه بهره گیری از این موشک ضمن بالابردن قدرت … به زمینی است که از هدایت تلویزیونی استفاده نموده و جزو سلاح های هوشنمد با دقت نقطه زنی است. …… هاموند به پایان رسید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت های خود را آغاز کرد. … به پیمان منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، لزوم انطباق کامل همه اعضای این پیمان با …

اردیبهشت ٩۱ – امام عشق

imamashg.persianblog.ir/1391/2/

در حال حاضر مهمترین دغدغه صهیونیست ها آن است که حواس مردم را از خود به سمت ….. مطلب صحه گذاشته می شود که ایران به دنبال سلاح هسته ای است و تایید و تزریق این تفکر …. خبرهایی است که این فرد یهودی هنوز هم با فیلم هایش خبرساز می شود بدون آنکه …… و حس پوچی که شما با وجود ازادی های بی قید و شرط جنسی دارید به خاطر این است که به …

صفحه نخست – من عاشق محمدم (ص) ::

alizade.shblog.ir/mobile.aspx

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – لازم است من به جوانهای عزیز که رژیم طاغوت را درک نکرده‌اند و دوران طاغوت را … قلب کشورهای اسلامی، دولت جعلی رژیم صهیونیستی را بر همه‌ی امور این منطقه از لحاظ … یعنی خود رژیم طاغوت مهم‌ترین سنگر آمریکا و انگلیس در این کشور بوده است. ….. الفداء) و به استناد فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت سلاح هسته‌ای و با اتکاء …

اخبار مقاومت منطقه [بایگانی] – صفحه ۲ – گفتگوی دینی

www.askdin.com/archive/index.php/t-34009-p-2.html

الشثری با اذعان به این که “خوارج” نامیدن این گروهک اشتباه است، گفت: اعضای این …. و موجب افتخار آن‌ها به هم‌وطنان خود شود، نتیجه‌ای جز مضحکه شدن داعش به دنبال نداشت. ….. سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، هلاکت یک پزشک اسرائیلی عضو داعش در ….. وی از دولت عراق خواست ائتلاف شایسته عشایری را با سلاح و مهمات پشتیبانی …

گرفتم! | وب سایت رسمی محمد نوری زاد

www.nurizad.info/blog/28847

۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – است سلاح تقدس را از دست مشتی جاعل و دروغگو و متزور و مفتخور که دکانی پر …… ترکش است دچار درد و ناراحتی شود باید فورا برای جراحی به بیمارستان برود. … مشکوک به داشتن ابعاد نظامی اتمی، و دست شستن بدون قید و شرط از آنها، طی ده …… روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه خود با ادعای اینکه “رسانه های غربی و صهیونیستی و …

آبان ۸٦ – يه قلم براي نوشتن

shadi2006.persianblog.ir/1386/8/

برخی کشورها با انگیزه های سیاسی، تمام تلاش خود را بر این قرار دادند تا روند رسیدگی …. این در حالی است که رژیم صهیونیستی بدون هیچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهانی و یا اعمال … قواعد حاکم بر رژیم صهیونیستی به تبعیت از قواعد حاکم بر رژیم عدم اشاعه شده اند. … دیک چنی همواره اعلام کرده آمریکا اجازه تولید سلاح هسته‌ای را به ایران نمی‌دهد.

چرادر قرآن یهود دشمن ترین افراد در برابر مسلمانان – حق-خبر …

suntaha.persianblog.ir/…/چرادر_قرآن_یهود_دشمن_ترین_افراد_در_برابر…

قوم یهود از دشمنان دیرینه اسلام به شمار می رود و با رسول گرامی اسلام به جنگ برخاستند و با ….. شدید و بى رحمانه مى توانیم دولتها را هم وادار کنیم که بدون قید و شرط تسلیم ما شوند. … اشاعه کلماتى چون آزادى، برابرى و برادرى در چهارگوشه دنیا به ما نسبت داده مى شود. ….. امروزه خلع سلاح کردن مردم خیلى ساده تر از آماده کردن آنها براى جنگ است.

۹ – سلام خوزستان

khouzestan.blogsky.com/1392/07/page/9

۸ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – پس با این همه اوصاف ارزش این روز بس زیاد است لذا با توجه به توصیه های …… بازنده قطر است که عناصر این گروه را به سلاح های لیبیایی مسلح و ترکیه نیز مرزهای خود را …. ولی تنها طرف های استفاده کننده از وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی و ترکیه هستند. …… مک فارلین آزادی فوری گروگان ها را بدون قید شرط می خواست.

آشنایی با موشک اسکاد B – اَلسَلامُ عَلَیک یا اَبا عَبدالله الحُسین …

https://gomnam175.blog.ir/?page=27

۳۰ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۲- بر تعهدات خود به پیمان ان پی تی برای منع تکثیر تسلیحات اتمی و نیاز به …. امضا شده است، عطف به ماسبق نمی شود ، البته به شرط اینکه فعالیتهایی که با …. کشور دیگر یا اصول قانون بین المللی و حقوق و وظایف پیمان عدم اشاعه یا دیگر ….. خلع سلاح هسته‌ای در سطح منطقه و جهانی که هدف اصلی NPT بوده بایستی به …

مطالب قدیمی‌تر – اسد – blogfa.com

asadollah587.blogfa.com/author-asadollah587.aspx?p=10

بدون این نظارت بیم مطلق‌العنان شدن قوه قدرتمند مجریه می‌رود. … مجلس می‌تواند تمام وزرا را با رای به عدم كفایت و عدم اعتماد، ولو آن‌كه رییس‌جمهور مدافع آنها …… غير قابل انكار، توسط دولتمردان آمريكايي و عوامل رژيم صهيونيستي صورت گرفته است. …… نثار خون پاک خویش، سلاح مقدس قلم و اطلاع رسانی را به دیگر همکاران ایثارگر خود سپردند.

بررسی ابعاد تروریسم آمریکایی بر اساس رهنمودهای امام خامنه‌ای …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=5271

چالش تازه کابینه کفتارها؛ جنازه دزدی رسمی صهیونیست‌ها با فرمان نتانیاهو … عاری از سلاح‌ هسته‌ای/ انتقاد ایران از عدم پایبندی کشورهای هسته‌ای به تعهدشان … نوع سانتریفیوژ تیوبولار/ اشتباه ما گریبان یک ملت را خواهد گرفت/ سه شرط برای حضور … فرانسه از اسرائیل خواسته است در تصمیم خود برای ازسرگیری دیوار حائل تجدید نظر …

خبرگزاری جمعیت یاران روح الله

yaran-ruhollah.persianblog.ir/1389/9/

۲۷ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – در این گزارش سایت الحقیقه آمده است که رژیم صهیونیستی به این … خاطرنشان می شود که موسس ویکی لیکس با قید ضمانت آزاد شد. …… از سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای تکیه زده‌اند، ایران به خاطر دستیابی به …… پیمان استارت و نگرانی های اوباما …… عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای و نیز خلع سلاح هسته‌ای باید ادامه پیدا کند.راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


close
کانال تلگرام