ایندکس وار

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

دسته بندی : اخبار تاریخ : چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , خبر توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , ماجرای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , جزئیات توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , علت توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , دلیل توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , چرا توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , دلیل اصلی توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , لحظه توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر , لینک توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

تصاویر برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کردگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cb”:3,”cl”:21,”cr”:3,”id”:”IRVs1WpjRDVilM:”,”oh”:199,”ou”:”http://files.namnak.com/users/zn/aup/9412/1378_pics/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE.jpg”,”ow”:300,”pt”:”توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر”,”rh”:”namnak.com”,”ru”:”http://namnak.com/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.p28523″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRg54I4sZSmJC83eMOikvrUJ5PwSaQwuLmg1GexCVT1RpiywQz4n5O9t0em”,”tw”:179}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cb”:15,”cl”:21,”cr”:9,”id”:”5MmjZrhrBcj7DM:”,”oh”:400,”ou”:”http://www.bibaknews.com/images/newsread/1394/12/29/eW1458379202.jpg”,”ow”:600,”pt”:”توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر”,”rh”:”namnak.com”,”ru”:”http://namnak.com/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1.p28523″,”th”:124,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS-CLCZXpZe_XpaMO8gaDPH_oUDi0w_q8YOrf_RQvO9hltyugOKwjYT_w3a”,”tw”:186}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cl”:21,”cr”:3,”id”:”KYsDrPHUW9eBJM:”,”oh”:400,”ou”:”http://www.bibaknews.com/images/newsread/1394/12/29/jK1458379202.jpg”,”ow”:600,”pt”:”دهکده آفتاب – ۱۲۴۷″,”rh”:”dehkadeaftab.ir”,”ru”:”http://www.dehkadeaftab.ir/pages/1247″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSJFGPvnUvMliS9b_D1FM_oav_Ke11QiZ24d8Pk6DIhS_TC6sae7oIdiE0″,”tw”:179}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cl”:18,”cr”:9,”id”:”VMugwNDt0Wz0iM:”,”oh”:300,”ou”:”http://cdn2.rahta.com/img/n_img/1463392112-9195.jpg”,”ow”:450,”pt”:”توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر”,”rh”:”rahta.com”,”ru”:”http://www.rahta.com/q/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1″,”th”:124,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSKpea9zkKfpuAZ17uP2qv_xBWS95I29F5kU7Sb_RlcyljNQj7yT2JSmJp_”,”tw”:186}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cb”:18,”cl”:18,”cr”:6,”ct”:3,”id”:”0fxULCDuaCHMHM:”,”oh”:863,”ou”:”http://news.avalinha.com/media/thumbs/c_%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%81%D9%82%D8%B7-5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-avalinha-com-0.jpg”,”ow”:872,”pt”:”توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر | اولین ها”,”rh”:”news.avalinha.com”,”ru”:”http://news.avalinha.com/post/495256.html”,”th”:162,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQX7NhsfCM17B-QBIRoEucpLZAqswNFrv6xi4lF8APhjgvnGVX9Kwq52N4bSw”,”tw”:164}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“id”:”-8FJcJel4MvE3M:”,”oh”:367,”ou”:”http://news.avalinha.com/media/thumbs/c_%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-avalinha-com-0.jpg”,”ow”:641,”pt”:”توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر | اولین ها”,”rh”:”news.avalinha.com”,”ru”:”http://news.avalinha.com/post/495256.html”,”th”:124,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR0z3Z_tv2LmjDlqHTDnBLLM3RSWRqob1ZCp2MvLpsoi8uMkR9X-1kvATs”,”tw”:217}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cl”:21,”cr”:21,”id”:”gioTmseAmsjN-M:”,”oh”:168,”ou”:”http://files.namnak.com/users/hk/aup/9504/845_pics/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE.jpg”,”ow”:300,”pt”:”تمام همسران دونالد ترامپ + تصاویر”,”rh”:”namnak.com”,”ru”:”http://namnak.com/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4.p34054″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSh0C1pxhACzM31D2fwuT6VpFd2CA2pRM9-Y28WehIZj6e7EyBVlvqD_Xmw”,”tw”:213}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“id”:”4mgg7Ricx1gcQM:”,”oh”:350,”ou”:”http://mihanstore.net/pic/shal94-1.jpg”,”ow”:450,”pt”:”دهکده آفتاب – ۱۲۴۷″,”rh”:”dehkadeaftab.ir”,”ru”:”http://www.dehkadeaftab.ir/pages/1247″,”th”:119,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT7KmbM2t3_DuQSi7VLxlO1ux4VwqiiV1jYto6oQkAIf-aVSrvFigS6mRZp”,”tw”:153}
نتیجه تصویری برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

{“cb”:18,”cl”:15,”cr”:15,”ct”:6,”id”:”xYyMFEokaaZrGM:”,”oh”:447,”ou”:”http://cdn2.rahta.com/img/n_img/1463458416-613.jpg”,”ow”:675,”pt”:”توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر”,”rh”:”rahta.com”,”ru”:”http://www.rahta.com/q/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%A7_%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1″,”th”:130,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRSDTi6NIuGojhbFRdtsG6eHPJJ0ubvcWxeqW_r8UolD90Pj79SFpUrbJXr6g”,”tw”:196}

تصاویر بیشتر برای توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد


توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر – نمناک

namnak.com/توهینترامپچینیها-را-خشمگینکردتصاویر.p28523

رتبه: ۳٫۳ – ‏۳ نقد

توهین ترامپ به چینی ها و ماجرای اهانت دانلد ترامپ به چینی ها در نمناک.

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر – جدیدترین …

www.khabarnewss.ir/post/3677

توهین ترامپ این بار صدای چینی ها را دراورد.…,توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر,جدید ۹۵ |جدیدترین اخبار روز در خبرنیوز|سال ۹۵ شامل خبر، سرگرمی.

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر

rk9.ir/news/3576

۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دانلد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا مدام با صحبتهایش و توهینات پی در پی خشم بسیاری را برانگیخت .توهین ترامپ این بار صدای چینی ها را دراورد.

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر | News File

newsfile.ir/news/توهین+ترامپ+چینی+ها+را+خشمگین+کرد+++تصاویر

دانلد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا مدام با صحبتهایش و توهینات پی در پی خشم بسیاری را برانگیخت .توهین ترامپ این بار صدای چینی ها را دراورد.

تیترجو توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر – خبر …

iruni.ir/search/?q…توهین+ترامپ+چینی+ها+را+خشمگین+کرد+تصاویر

توهين ترامپ به چيني ها چین که در چندین نوبت با اظهارات صریح ترامپ در رابطه با خود روبرو شده بود، چندی پیش اعلام کرد که اظهارات این کاندیدای ریاست جمهوری نمی …

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر – صفحه اصلی

khabareruz.ir/search/?q=توهین+ترامپ+چینی+ها+را+خشمگین+کرد+تصاویر

فهرستی از دارایی های ترامپ +تصاویر. دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دارایی های زیادی را در دوران سیاست مداری خود جمع آوری کرده است. به گزارش …

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر

www.khabardown.ir/…/توهین_ترامپ_چینی_ها_را_خشمگین_کرد_تصاو

ترامپ شب گذشته در جمع هواداران خود گفت: ”من امروز سخنرانی رئیس جمهور اوباما را تماشا کردم و همینطور که خیلی ها می گویند او بیشتر از من از تیرانداز (اورلاندو).

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر – دانلود فیلم …

yascamp.ir/توهینترامپچینیها-را-خشمگینکرد-تصاو.html

دانلد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا مدام با صحبتهایش و توهینات پی در پی خشم بسیاری را برانگیخت .توهین ترامپ این بار صدای چینی ها را دراورد.

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر – رهتا

www.rahta.com/q/توهین_ترامپ_چینی_ها_را_خشمگین_کرد_تصاویر

آیا می توان ترامپ را با احمدی نژاد یا چهره های قدیمی و جدید مشابه او در سایر کشورها مقایسه کرد؟ مقاله پیش رو، در پی پاسخ به این پرسش ها و ارزیابی نسبت آن با تحولات …

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد تصاویر | شیک ترین ها

ridingbike18.shiektarinha.ir/…/توهین+ترامپ+چینی+ها+را+خشمگین+کرد

زندگی دونالد ترامپ، تنها نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این روزها به صدر اخبار رسانه‌های جهان راه یافته است. در همین راستا تعدادی از تصاوير منزل او در …

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر – سلامت جنسی …

jensi.vistablog.ir/post/467

۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر,سلامت جنسی.

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر – عکس های داغ …

kosmodisk.ir/توهینترامپچینیها-را-خشمگینکرد-تصاو/

۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دانلد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا مدام با صحبتهایش و توهینات پی در پی خشم بسیاری را برانگیخت .توهین ترامپ این بار صدای چینی ها را دراورد.

خبرگزاری آریا – تمام همسران دونالد ترامپ + تصاوير

www.aryanews.com/AryanewsFeed.aspx?code…ترامپ-+-تصاوير

رتبه: ۴٫۵ – ‏۱۰ نقد

نمناک سبک زندگیکار و زندگی تمام همسران دونالد ترامپ + تصاویر … خانه مجلل دونالد ترامپ + تصاویر; توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر; خطرناک ترین …

توهین چینی ها به “اوباما” در بدو ورود به این کشور + عکس – قطره

www.ghatreh.com/news/…/توهینچینی-اوباما-بدو-ورود-این-کشور-عکس

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – استقبال توهین آمیز از اوباما در فرودگاه هانگژوی چین؛ به دلیل عدم تهیه پلکان … اواخر خردادماه بود که سعودی ها با تطمیع و ارعاب، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل را وادار کردند تا نام این رژیم … آمریکا اعلام کرد از رفتار با فرستاده ویژه این کشور در فرودگاه کینشازا خشمگین است … ترامپ، مقام سابق آمریکایی را دلقک خواند …

پایان اعتصاب در بازار گناوه – کوپه

www.koupeh.com/pfi7xi8g/پایان-اعتصاب-در-بازار-گناوه

پکن گزارش پنتاگون درباره فعالیت نظامی چین را «تحریف شده» خواند … اقتصادآنلاین/ قیمت جدید انواع رنو مدل ۹۵ در قسمت تصاویر آمده است. … خدری با اظهار گله مندی از بازاریان نسبت به تعطیلی برخی مغازه ها گفت: این تعطیلی در شرایطی … خدری بیان كرد: بازار گناوه در سراسر ایران شهرت دارد و این تعطیلی امنیت و آرامش بازار را مخدوش …

ترامپ به خاطر رفتار چینی ها در فرودگاه، اوباما را مسخره کرد – …

www.asriran.com › صفحه نخست › بین الملل

۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ترامپ به خاطر رفتار چینی ها در فرودگاه، اوباما را مسخره کرد … قصد داشتند در محل مناسب برای ثبت تصاویر ورود رئیس‌جمهور آمریکا مستقر شوند که …

تصویری که هندی‌ها را خشمگین کرد – فرارو

fararu.com/fa/news/287055/تصویری-که-هندی‌ها-را-خشمگینکرد

۵ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تصویری که هندی‌ها را خشمگین کرد. کد خبر: ۲۸۷۰۵۵. ۰۵ شهريور … ادعای قحط الرجالی توهین به توان ملی است · چرا چین کره شمالی را نابود نمی کند؟ … پربیننده ترین ها. روز هفته … با خانواده دونالد ترامپ آشنا شوید+ (تصاویر) (۳۴ نظر) …

+ عکس – بلوگل

parsonline20-rzb.bloogle.ir/

توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر – یاس کمپ … yascamp.ir/توهینترامپچینیها-را-خشمگینکرد-تصاو.html. دانلد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا مدام …

وقتی گریه نوزاد ترامپ را عصبانی کرد! + فیلم – خبرگزاری …

www.mizanonline.ir/fa/…/وقتی-گریه-نوزاد-ترامپ-را-عصبانی-کردفی

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – گریه یک نوزاد تمرکز دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه آمریکا را حین … مرتفع‌ترین پل معلق دنیا در چین + فیلم … ۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد . … پربازدید ها; پربحث ترین ها.

سبد بلاگ | گفت گوی کراوس چامسکی | جستجو |

sabad-blog.ir/list/گفت+گوی+کراوس+چامسکی.html

از نقد سرمایه داری گرفته تا حمله به سیاست های سلطه طلبانه آمریکایی ها در خاورمیانه. از انتقاد صریح از …. با پیروزی توهین ترامپ چینی ها را خشمگین کرد + تصاویر …

چتربازی که از مرگ خود فیلمبرداری کرد + تصاویر | اتاق خبر …

otaghkhabar24.ir/news/60913

۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – یک چترباز که هنگام پرش از کوه آلپ از خودش فیلمبرداری می کرد جان خود را با … مقاصد پیدا و پنهان سعودی ها در سال ۹۴! اقدام تازه ایران که عربستان را خشمگین کرد · دو خبر محرمانه از هیلاری … داعش ۱۲ نفر را سلاخی کرد+تصاویر · توهین وزیر فرهنگ عربستان به ایران … چتربازی که از مرگ خود فیلمبرداری کرد + تصاویر.

ترامپ در حال سقوط – العالم

fa.alalam.ir/news/1770232

۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – راجر استون، مشاور سابق ترامپ که هنوز به وی نزدیک است، می‌گوید: … روبیو برخلاف کروز که در بحث ها گرفتار می شود، جزئی تر و … گونه به ترامپ حمله کرد: «دونالد تو نمی توانی با توهین به ریاست جمهوری برسی. … مشخصات آیفون ۷ ، جدیدترین محصول اپل+تصاویر … توییت مجری سوری سعودی‌ها را خشمگین کرد +عکس.

با کودک بی ادب چگونه رفتار کنیم؟! – بیتوته

www.beytoote.com/baby/tuition/rude1-children.html

چینی زرین,چینی و بلور …. است به این باور برسد كه با دیگران نیز می‌توان بی‌ادبانه صحبت كرد؛ بنابراین بسیار مهم است كه والدین … باشد اما این دلیل محكمی برای این نیست كه به دیگران توهین كند یا بر سر آنها داد بزند. … جراحی زیبایی ناحیه تناسلی خانم ها …. تصاویر دیدنی …. ترامپ رویای رئیس جمهور شدن را تا نزدیکی کاخ سفید برد …

توهین زشت ترامپ به هیلاری کلینتون – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/news/294537/توهین-زشت-ترامپ-به-هیلاری-کلینتون

۲ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سی ان ان با تشریح بافتی که ترامپ این سخنان را مطرح کرد و به ماجرای مناظره کلینتون در سال دو هزار و هشت اشاره … این درحالی است که او هم اکنون در نظرسنجی ها بیشترین بخت را برای پیروزی بر رقبای جمهوری خواه خود دارد و … رژه جالب زنان ارتش چین در پکن/عکس … نماینده خشمگين خطاب به علی مطهری: بار آخرت باشد!

کره جنوبی و ژاپن اهداف جدید حملات «ترامپ» – اعتدال

etedaal.ir/fa/news/141288/کره-جنوبی-و-ژاپن-اهداف-جدید-حملات-ترامپ

در شرایطی که انتقادهای مکرر وی، چین را عصبانی کرده و رسانه های گروهی این کشور به این … خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی اعلام کرد که از دیدگاه ترامپ، حضور نظامی آمریکا در منطقه شبه … او در باره ژاپن هم گفت که ما اگر مورد حمله قرار بگیریم ژاپنی ها کاری نمی کنند اما اگر آن کشور … استقبال توهین آمیز از اوباما در چین +عکس (۱ نظر).

ترامپ مقصر حادثه اورلاندو! | پایگاه خبری ریشه

rishe.ir/news/21582

۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تکرار حوادث تروریستی در آمریکا نتیجه مواضع ترامپ علیه مسلمانان است که ناقض اصول و ارزش های آمریکاست. … واشنگتن پست تصریح کرد: حالا ‘ پل دی رایان’ نماینده جمهوریخواه از ایالت … که اینک متاثر از حادثه ‘اورلاندو’ خشمگین و عصبانی است، از نامزدی ترامپ که ترس و وحشت و تعصبات و پیشداوری ها را به مردم القا …

الف – نوری المالکی، سعودی ها را خشمگین کرد

alef.ir/vdcfj0dmvw6dcta.igiw.html?382546

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی از وزارت خارجه عراق خواسته است که در برابر دخالت ها و اهانت های مکرر … اهانت سفیر سعودی را به نوری المالکی محکوم کرد و از نخست وزیر سابق … ادعای واهی اتحادیه سعودی: رژیم ایران امنیت حج را به خطر می اندازد+تصاویر … نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود. ….. مدال‌های چین به ۱۵۰ نزدیک شد.

عکس/طرح توهین آمیز دلواپسان علیه صالحی – جستجوگر اخبار …

tnews.ir/news/5e0f60842596.html

۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تصویر زیر، ابتکار توهین آمیز علیه علی اکبر صالحی – رئیس سازمان … به گزارش اعتدال، عکس این ماکت را «پارسینه» منتشر کرد و در توضیح آن، … افزودن به لیست علاقه مندی ها …. دونالد ترامپ، دلسوز دیکتاتورها دونالد ترامپ، دلسوز دیکتاتورها …. نویس قرارداد بازطراحی راکتور اراک به چینی ها · رضایی: اگر خشمگین …

شیرین کاری جدید ترامپ – سایت تفریحی و سرگرمی ناز بید – …

nazbid.ir/post/?q=شیرین+کاری+جدید+ترامپ

این توییت ها از حساب شخصی ترامپ روی این شبکه اجتماعی نشات می گرفت و در … در تصویر زیر خانه ای را مشاهده می کنید که ترامپ با تمام دارایی اش در سال ۱۹۹۱ …. رقیب درون حزبی دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواهان از رقابت ها کناره گیری کرد. …. معترضان به شدت از مخالفت های ترامپ با مهاجران خارجی به ویژه مکزیکی ها خشمگین بودند.

لباس‌عربی برتن داوری که به‌سمت سعودی‌ها غش کرد +عکس – مشرق

www.mashreghnews.ir/…/لباس‌عربی-برتن-داوری-که-به‌سمت-سعودی‌ها-غ…

۱۳ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … بسیار خشمگین هستند و او را به جانبداری از سعودی‌ها متهم کردند. … هواداران تایلند بعد از پایان بازی لباس عربی را بر تن داور چینی کردند و از او به عنوان داور چینی عربستانی یاد کردند. … معلومه که تایلندی ها برای اهانت به داور چینی با استفاده از فتوشاپ لباس عربی … واکنش ترامپ به انفجار تروریستی در آمریکا.

ایران خبر – استقبال از اوباما در چین برخلاف اصول تشریفات بود

www.irankhabar.ir/fa/…/استقبال-اوباما-چین-برخلاف-اصول-تشریفات

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اوباما به هنگام ورود به فرودگاه شهر هانگژو چین به صورت توهین آمیز و برخلاف اصول تشریفات مورد استقبال قرار گرفت. … عکس/ سیاه‌ چاله خشمگین! حوزه هنری؛ سازِ … تصاویر/ المپیک عشایر جهان در قرقیزستان … اوباما از تحریم ها علیه کره شمالی استقبال کردتصاویر / هتل ترامپ در نزدیکی کاخ سفید افتتاح شد.

بازسازی حادثه منا با فیلم‌ها و تصاویر تکان دهنده / سوریه خط …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › مستند

رتبه: ۸۴% – ‏۸۳٬۴۸۱ نقد

۵ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – واکنش ها به توهین کارشناس تلویزیون به سردار همدانی / سلاح عجیب روس ها که باران آتش ایجاد کرد / تلاش …. این دختر نماد مقاومت شد / گاف عجیب دونالد ترامپ درباره ایران … چینی ها مثل مغول‌ها این بار به جنوب ایران حمله کردند / جوگیری در شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از کارتون خواب …. مرد خشمگین، همسر و ۲ دخترش را کشت …

ترامپ: از دست رهبران بی‌کفایت آمریکا عصبانی هستم – قدس …

qudsonline.ir/detail/News/375647

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – نامزد پیشرو جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاکید کرد که از “رهبری بی‌کفایت” آمریکا عصبانی است که کشورهایی مثل هند، چین، ژاپن یا ویتنام فرصت‌های … صوت · فیلم … ایران با سیاسی کردن حج ،به عربستان توهین می کند … داعش مدعی حمله اشتباهی جنگنده‌های آمریکایی به مواضع تروریست ها شد …

اظهارات نوری المالکی، سعودی‌ها را خشمگین کرد | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/223289

۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اظهارات نوری المالکی، سعودی‌ها را خشمگین کرد … وی از وزارت خارجه عراق خواسته است که در برابر دخالت ها و اهانت های مکرر سفیر سعودی موضع … متن فارسی با حروف لاتین (فینگلیش)، توهین و الفاظ ناشایست، نمایش داده نخواهد شد. … مرگ ۳ مسافر زیر چرخ کامیون +تصاویر … بان کی مون اظهارات ترامپ ونتانیاهو را رد کرد.

طرز برخورد با افرادی که شما را تحقیر میکنند

vista.ir/article/314882/طرز-برخورد-با-افرادی-که-شما-را-تحقیر-میکنند

اگر این نوع اظهار نظرها را به عنوان نوعی توهین و تحقیر در نظر نگیرید، آنوقت میتوانید این … گاهی اوقات برخی از توهین ها و تحقیرها هستند که برخورد با آنها صورت مناسبی ندارد، اما …. جمله باورنکردنی ابراهیم حاتمی کیا، پیمان معادی را هم شوکه کرد – جمله … دقت در تصاویر ثبت شده از لحظات دریافت مدال دیگر ورزشکاران ایرانی نشان می‌داد که …

جمــلــاتـہ عاشقانـہ و نـاب – اگر چین ترامپ را مثل اوباما ضایع می …

love-fixation.mihanblog.com/post/4

۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – اگر چین ترامپ را مثل اوباما ضایع می‌کرد، واکنشش چه بود؟ … آمریکا نحوه استقبال چین از باراک اوباما رئیس جمهوری کشورش را توهین آمیز خواند. … جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد: «من اگر به جای اوباما بودم، به چینی ها می … عبارت تصویر :.

راههای کنترل خشم و غضب از نگاه امام باقر(علیه السلام) – پارسینه

www.parsine.com/…/راههای-کنترل-خشم-و-غضب-از-نگاه-امام-باقرعلیه-ال…

در واقع انسان ها را می توان در مورد این حالت نفسانی، به سه گروه تقسیم کرد: دسته اول: … خشمگین شدن اگر متعادل و در راه حق باشد، نه تنها ناپسند نیست، بلکه پسندیده و مورد رضای حق هم خواهد بود. در سیره ….. ۷جاذبه گردشگری در بزرگترین قاره جهان +تصاویرترامپ در بازار نشر ایران در سالهای نه چندان دور! ….. مصطفی‌پور محمدی در چین.

خشم میلیاردر سعودی از عکس جعلی ترامپ | تراز

www.taraznews.com/content/135744

۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در همین حال، برخی سایت های آمریکایی نیز ترامپ را به جعل کردن عکس ها و … به این خبرنگار حمله کردند و خود ترامپ نیز او را جانبدار و خشمگین دانست …

توهين ترامپ به پناهجويان مسلمان

javanonline.ir/fa/news/802148/توهينترامپ-به-پناهجويان-مسلمان

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دونالد ترامپ در تازه‌ترين اظهارات خود به موضوع مهاجران افغان، عراقي، … بنا بر اعلام شبكه بي‌بي‌سي عربي، ترامپ در اين سخنراني اندكي عصباني شده و در اشاره به پناهجويان … اشتاين‌ماير، وزير خارجه آلمان هم سخنان دونالد ترامپ را به ‌شدت نكوهش كرد. …. حاشیه‌های سفر اوباما به هانگژو/ درگیری‌ آمریکایی‌ها و چینی‌ها در حاشیه …

لباس همسر ترامپ پرطرفدارترین لباس آمریکا شد +تصاویر – …

www.morahem.com/majale/لباس-همسر-ترامپ/

۳۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – همسر ترامپ با این لباس در نشست جمهوری خواهان سخنرانی کرد. سخنرانی که جنجالی شد. … روش عجیب چینی‌ها برای فرار از موش +تصاویر. ۱۳۹۵-۰۶-۲۴ …

خبرگزاری یونهاپ: بعید است شورای امنیت، پیونگ‌یانگ را …

www.yjc.ir/…/خبرگزاری-یونهاپ-بعید-است-شورای-امنیت-پیونگ‌یانگ-…

۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – یک روز پس از آن آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند تصمیم گرفته‌اند سامانه ضد موشکی … با این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد امسال بیشترین بیانیه ها را در محکومیت «اقدامات … یونهاپ در ادامه نوشت: در این خصوص که چین و روسیه تا چه حد ممکن است در زمینه محکوم … محاکمه زن مظنون به حمله تروریستی در پاریس+ تصاویر.

عصر نفت – دونالد ترامپ، آغاز عصری جديد

www.asrenaft.com/fa/doc/news/12509/دونالد-ترامپ-آغاز-عصری-جديد

۲۸ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – روزنامه فرانسوی لیبراسیون در مقاله ای تحلیلی با عنوان «دونالد ترامپ، آغاز … این تصاویر،« فیضان سید» از اعضای انجمنی اسلامی را در حالی که برای شرکت در یکی … برای اولین بار تجمع انتخاباتی خود را به علل امنیتی در شیکاگو لغو کرد. … جمهوری خواست دست از توهین و خشونت نسبت به دیگر آمریکایی ها بردارند.

ع های جنجال برانگیز اناهیتا همتی – پایگاه اینترنتی نشر اخبار

www.nashrnews.org/search/?q=ع+های+جنجال+برانگیز+اناهیتا+همتی

دونالد ترامپ باز هم جنجال به پا کرد +توییت جنجال برانگیز ترامپ درباره کودتای ترکیه … + تصاویر چرا لباس های نوید محمدزاده جنجال برانگیز می شود؟ … ظریف در این پرچم، چینی ها را خشمگین کرد؛ بطوری که مسئولان ورزشی، رسانه ها و دیپلمات های این کشور درصدد دریافت پاسخی برای … توهین جنجال برانگیز پرستو صالحی به هوادارانش.

پرسپولیس ۴- استقلال ۲ /داربی طوفانی پرسپولیس را …

donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1043172

دقیقه ۲۵ احمدزاده از پرسپولیس از سمت چپ دروازه استقلال نفوذ کرد اما پاس عرضی خطرناک او … پرسپولیس ۴ – استقلال یک؛ در دقیقه ۸۶ استقلالی ها صاحب یک ضربه … جنجال حضور ترامپ در مکزیک/تصاویر · سلامی:برجام معیار مناسبی برای سنجش روح … استرالیا میان آمریکا و چین، یکی را انتخاب کند · مشارکت استرالیا درحملات علیه …

مایکل مور، فیلمساز و نویسنده آمریکا نتیجه انتخابات آمریکا …

khabaronline.ir/detail/559774/root/World

۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … به نظر وی و با کمال تاسف، دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بر خلاف انتظارات … مونیخ بیان کرد · تصاویر بزرگترین هواپیمای آبی-خاکی جهان که چینی‌ها … وی افزود: در روز برگزاری انتخابات، رای دهندگان مرد سفید پوست خشمگین آمریکا که … خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند; لطفا از …

توهین احلام خواننده زن اماراتی به ایران در حادثه منا + عکس – اولی ها

avaliha.ir › اخبار › اجتماعی

پس از اظهارات این خواننده اماراتی، هشتگی تحت نام “احلام به شیعیان توهین می کند”، در توییتر ایجاد شد. … برخی از به کاربردن کلمه حسینیه، خشمگین شدند و عجیب آن است که واکنش ها به عربی نوشته … مردانه و با نهایت احترام با دشمنان ما جنگیدند و از کشور ایران و ایرانی دفاع کردند . … شقایق دهقان و همسرش محراب قاسم خانی در چین + عکس.

کار بی شرمانه داماد شب عروسی اش + تصویر – جديدترين اخبار …

www.momtaznews.com/کار-بی-شرمانه-داماد-شب-عروسی-اش-تصویر/

ترامپ: سربازان ایرانی را در خلیج فارس به گلوله خواهم بست … ورود یکی از دوست دخترهای سابق یک داماد چینی به مراسم عروسی وی و حمله او به عروس جوان … لباس عروس و داماد در قعر دریا در میان ماهی ها و جانوران دریایی مراسم عروسی خود را برگزار کردند. …. توهین نشریه یالثارات به ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی و تصمیم شکایت آنها · قاتل …


چه امتیازی می دهید؟
5 / 0
[ 0 رای ]
733 views مشاهده
برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 0
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.تبلیغات

دسته بندی

تبلیغات

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات متنی
دانلود فیلم جدید با لینک مستقیم

بهترین فیلم و مطالب بروز برای شما دوستداران دانلود

http://75download.ir
رومیکس

سایت دانلود آهنگ و مطالب بروز دانلود برای همه افراد بهترین سایت اینترنتی

http://romexs.ir/
تبلیغات