گلستان آی تی

اگر میشد من هم قطع نامه های سازمان ملل را پاره میکردم

دسته بندی: اخبار
105 views

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + فیلم

www.yjc.ir › فیلم و صوت › فیلم و صوت

رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم.

اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم | خبرگزاری …

www.ilna.ir/…/403182-اگرمی-شدمنهمقطعنامههایسازمانملل-را-پارهم

۵ ساعت پیش – رییس دولت یازدهم گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام …


{“cl”:12,”cr”:12,”ct”:3,”id”:”Ex_WFArDoWZvrM:”,”oh”:210,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1395/6/1/5036587_638.jpg”,”ow”:300,”pt”:”روحانی: اگر می\u200cشد من هم قطعنامه\u200cهای سازمان ملل را پاره می\u200cکردم + فیلم”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/5747567/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85″,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRZUElIAP7eSTzfjYRdRg5t3wn1__q7cXyJA7VsXaVj7DkScNHDSq654bE”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای اگر میشد من هم قطع نامه های سازمان ملل را پاره میکردم

{“cl”:6,”cr”:21,”ct”:21,”id”:”S9ap8McC-H_cWM:”,”oh”:415,”ou”:”http://static3.ilna.ir/thumbnail/DbPEinieYSHe/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA0zOV2brdrNdfKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdgRBp56gpRC388ZB_gYzlXER0AlR2tO6tGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyAptED-hRE6tl3xeVOpt9jw,/%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg”,”ow”:600,”pt”:”اگر می\u200cشد من هم قطعنامه\u200cهای سازمان ملل را پاره می\u200cکردم | خبرگزاری ایلنا”,”rh”:”ilna.ir”,”ru”:”http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/403182-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85″,”th”:91,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRSBAm950saz3TmolkmUGdsD-x3opwCq30D4-ZCQU_IkcpUR5AS_HakX5I”,”tw”:131}
نتیجه تصویری برای اگر میشد من هم قطع نامه های سازمان ملل را پاره میکردم

{“cl”:21,”cr”:12,”ct”:12,”id”:”65sO4ksIfqXR1M:”,”oh”:470,”ou”:”http://www.iscanews.ir/Media/Image/1395/06/01/636074647881499767.jpg”,”ow”:705,”pt”:”روحانی :پزشکان ما با کارشان مایه عزت ایران در بسیاری از کشورها شدند …”,”rh”:”iscanews.ir”,”ru”:”http://www.iscanews.ir/news/671646/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-:%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-…”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRnR2j5rLNSGZL1DvzMjM6pijAeasnefZUcKnnsBkRajCTKvzU0FaERM3mI”,”tw”:135}
{“cb”:3,”cl”:3,”cr”:12,”ct”:15,”id”:”npm5WCpTaXRl5M:”,”oh”:433,”ou”:”http://i1.tnews.ir/2016/08/22/69002005_73672158babaf.jpg”,”ow”:640,”pt”:”قطعنامه ها اگر با پاره کردن لغو می شد، من هم پاره می کردم/”,”rh”:”tnews.ir”,”ru”:”http://tnews.ir/news/f6ea69002005.html”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTlvlhBCUkZ7NJV8r1_leUlDVDpLfKRF0TJxv2Q_bny0tVqJj4x9pGOMNc6″,”tw”:133}

تصاویر بیشتر برای اگر میشد من هم قطع نامه های سازمان ملل را پاره میکردم


روحانی: اگر می‌شد من هم قطع‌نامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم

https://www.manoto.news/news/ugvxl0/news23805

۷ ساعت پیش – روحانی: اگر می‌شد من هم قطع‌نامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم … روحانی گفت یک رئیس‌جمهور اروپایی یک بار به او گفته اگر پزشکان ایرانی اعتصاب …

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم

sadkhabar.ir/…/روحانی-اگرمی‌شدمنهمقطعنامه‌هایسازمانملل-را-پارهمی‌

۹ ساعت پیش – رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم.

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم + …

tnews.ir/videos/894f69001835.html

۸ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوتباشگاه خبرنگاران جوان ؛رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره می …

قطعنامه‌ها اگر با پاره کردن لغو می‌شد، من هم پاره می‌کردم/ وزیر …

www.bornanews.ir/…/449015-قطعنامه-ها-اگر-با-پاره-کردن-لغو-می-شدم

روحانی در رابطه با قطعنامه های سازمان ملل گفت: قطعنامه های سازمان ملل را با مذاکره لغو کردیم اگر قطعنامه های سازمان ملل را می شد پاره و لغو کرد من هم آنها را پاره می کردم اما …

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + …

vista.ir/…/روحانی-اگرمی‌شدمنهمقطعنامه‌هایسازمانملل-را-پارهمی‌کردم-…

۱۰ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

روحانی: اگر می شد قطعنامه ها را پاره می کردم!/فیلم – نامه نیوز

namehnews.ir/fa/…/روحانی-اگرمی-شدقطعنامه-ها-را-پارهمی-کردمفیلم

۷ ساعت پیش – رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم.

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + …

khabarone.ir/news/3345271

۹ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم – همه جو

hamejoo.ir › اخبار

۱۱ ساعت پیش – رییس دولت یازدهم گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام …

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + …

khabarpu.com/k.php?u…2KjYp9i02q/…/Yp9ix2KfZhg==

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + فیلم – باشگاه خبرنگاران | خبرپو.

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + …

khabarfarsi.com/ext/24032004

۷ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

روحانی:اگر می شد قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم (فیلم)

www.ghatreh.com/…/روحانی-اگرقطعنامههایسازمانمللپاره-کردم-فیل…

۱۰ ساعت پیش – مطالب مرتبط: روحانی :پزشکان ما با کارشان مایه عزت ایران در بسیاری از کشورها شدند/ قطعنامه سازمان ملل را نمی شد پاره کرد اگر می شد من هم پاره می کردم

اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم! – آپارات

www.aparat.com/v/txmbN/اگر_می_شد_من_هم_قطعنامه_های_سازمان_ملل_را

۶ ساعت پیش – بابک رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم. اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره.

اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم – دبلیوخبر

wwwkhabar.ir/8358697

رییس دولت یازدهم گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد.

آخرین خبرها « سایت خبری تحلیلی کلمه

www.kaleme.com/گروه/آخرین-خبرها/?theme=fast

انسانی که خودش را محور می‌داند فقط نمی‌گوید من هستم بلکه می‌گوید من هستم، حق هستم … به کنایه می‌گفت «اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم» قطع کرد.

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + …

jooya.net/…/روحانی-اگرمی-شدمنهمقطعنامهسازمانملل-را-پاره-می-۱۶۳۳…

رتبه: ۵ – ‏۳ رأی

۱۰ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + … …

iruni.ir/news/1339358

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم. لینک دانلود …

اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم! – رسانه جوان

javanmedia.ir/…/اگر_می_شد_من_هم_قطعنامه_های_سازمان_ملل_را_پاره_می_

۵ ساعت پیش – رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می شد من هم قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم.

روحانی :پزشکان ما با کارشان مایه عزت ایران در بسیاری از …

www.iscanews.ir/…/روحانی-:پزشکان-ما-با-کارشان-مایه-عزت-ایران-در-بس…

۱۱ ساعت پیش – قطع پخش زنده سخنرانی رییس جمهور از سوی رسانه ملی در بخش حساس سخنان … حسن روحانی صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در مرکز همایش های بین المللی … قطعنامه سازمان ملل را نمی شد پاره کرد اگر می شد من هم پاره می کردم.

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + …

khabarche.ir/…/روحانی–اگرمی-شدمنهمقطعنامهسازمانملل-را-پارهمی-

۴۹ دقیقه پیش – … خبر روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + فیلم. … عکس بررسی تناقض گویی هادرباره قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران.

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + …

sahebkhabar.ir/…/روحانی-اگرمی-شدمنهمقطعنامهسازمانملل-را-پارهمی-

۱۰ ساعت پیش – چرا تحصیلکردگان دانشگاه های ایران بیکار می مانند؟ … روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + فیلم …

هرلحظه، روحانی: اگر می شد قطعنامه ها را پاره می کردم!/فیلم

harlahze.com/سلامت/روحانی-اگرمی-شدقطعنامه-ها-را-پارهمی-کردم-فیلم

۷ ساعت پیش – رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم. .

واکنش روحانی به لغو کنسرت ها در مشهد و پاره کردن قطعنامه های …

vom.ir/sarasari/posts/63568

۶ ساعت پیش – روحانی ادامه داد: قطعنامه های سازمان ملل را نمی توان اینجا پاره کرد، اگر می شد من هم آن را پاره می کردم. راه این بود که قطعنامه سازمان ملل باید در شورای امنیت …

انتقاد صریح روحانی: هیچ وزیری دربرابر فشار نباید … – …

www.khabaronline.ir/detail/570333/Politics/government

۱۰ ساعت پیش – اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد … مگر می شود در جامعه ای به دیپلمات های دلسوزی که ۳۰ ماه شبانه روز برای …

خبرگون | روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می …

www.khabargoon.ir/news.php?…اگر+می‌شد+من+هم+قطعنامه‌های+سازمان+مل

۱۰ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم| ایلنا – …

www.titrdan.ir/getlink/130391

اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم – –قطعنامهسازمانپاره-کردم.

پارسی نیوز: روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره …

parsinews.ir/news/page/72c21706d2edd2166b58749e56d403f1

۱۰ ساعت پیش – روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + فیلم … مجری کفپوش اپوکسی،پلی یورتان،ضد اسید و بتن سخت سالن های تولید، ورزشگاه …

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + …

www.sarkhat.com/fa/news/141682076/

۱۰ ساعت پیش – به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + فیلم

monitor.shafaqna.com/FA/IR/5883975

روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + فیلم. … چربی های شکم را چگونه بسوزانیم؟ … برای شرکت در جشنواره های غذا و گردشگری برنامه ریزی کنید.

اظهارنظرهای جنجالی محمود احمدی‌نژاد – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/اظهارنظرهای_جنجالی_محمود_احمدی‌نژاد

محموداحمدی‌نژاد در دوران زمامداریش از ادبیات منحصربه‌فردی استفاده می‌کرد که اغلب بازتابی …. هیچ رئیس جمهوری به اندازه او از اسلام و آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی در سازمان ملل سخن … من می‌آیم. خدمت آقا هم عرض کردم، همین را فرمودند، گفتند: حتماً باید این سفر انجام شود، ….. در اسفندماه ۱۳۸۵، محمود احمدی‌نژاد قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد تحریم‌های …

سایت خبری سینا خبر

حجت الاسلام سیف الله یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان اظهار کرد: مدیران باید با ….. روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + فیلم.

مجله رخ آنلاین: خانه

rokhonline.com/

… دیگری در ارتباط متقابل با محیط اطرافش بوده، هم از آن تأثیر پذیرفته و هم بر آن. … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد.

وزیر در مقابل لغو کنسرت ها کوتاه نیاید/اگر می‌شد من قطعنامه ها …

www.nedayegilan.ir/وزیر-در-مقابل-لغو-کنسرت-ها-کوتاه-نیایدا/

۷ ساعت پیش – قطعنامه‌های سازمان ملل را نباید اینجا پاره کنیم که اگر می‌شد من آنها را پاره می‌کردم. … وزیر در مقابل لغو کنسرت ها کوتاه نیاید/اگر می‌شد من قطعنامه ها را پاره میکردم … سلامت همه باید دست به دست هم دهند تا طرح تحول سلامت را به عنوان عبادت …

عکس | سایت خبری سینا خبر

www.sinakhabar.ir/category/چندرسانه-ای/عکس/

محمد حسین داراب تصریح کرد: می طلبد تا نقش سازمان های مردم نهاد را در اجرای . … روحانی: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم + فیلم · وداع دردناک با شهید …

انتقاد صریح روحانی: هیچ وزیری دربرابر فشار نباید کوتاه …

iranganje.ir/انتقاد-صریح-روحانی-هیچ-وزیری-دربرابر-ف/

۸ ساعت پیش – انتقاد صریح روحانی: هیچ وزیری دربرابر فشار نباید کوتاه بیاید. اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد.

راوی | جستجوگر اخبار – روحانی: اگر می شد قطعنامه ها را پاره می …

raavi.ir/news.aspx?id=1774757

۷ ساعت پیش – روحانی: اگر می شد قطعنامه ها را پاره می کردم!/فیلم. رئیس جمهورکشورمان در دیدار با پزشکان گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم.

مجله اینترنتی: هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید کوتاه …

eqms.ir › خانه › مهمترین خبرهای نورآباد ممسنی

۲ ساعت پیش – قطعنامه‌های سازمان ملل را نمی‌توان اینجا پاره کرد اگر می‌شد من هم همین جا پاره می‌کردم. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی که در جمع پزشکان سخن می‌گفت، …

اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم – آذر نیوز …

www.azarnewsonline.com/post/2272347.html

۱۰ ساعت پیش – آذر نیوز آنلاین – رییس دولت یازدهم گفت: اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد. …

انتقاد صریح روحانی: هیچ وزیری دربرابر فشار نباید … – …

khanevadeirani.ir/fa/news/60337

۷ ساعت پیش – از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب نشینی کند … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره …

انتقاد صریح روحانی از وزیر ارشاد بخاطر لغو کنسرت‌ها در … – …

baztab24.com/…/انتقاد+صریح+روحانی+از+وزیر+ارشاد+بخاطر+لغو+کن…

از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب نشینی کند.اگر قرار … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد.

تاکید رئیس جمهور بر لزوم قانون مداری – پایگاه خبری اختبار

www.ekhtebar.com/تاکید-رئیس-جمهور-بر-لزوم-قانون-مداری/

۸ ساعت پیش – راه درست این بود که قطعنامه سازمان ملل در خود شورای امنیت و با ابزار حقوقی لغو شود … به آنها می‌گویم: «بله ما به فکر مذاکرات هسته‌ای هم بوده‌ایم و به آن افتخار می‌کنیم، اما پیشرفت … باید بگویم قطعنامه‌های سازمان ملل را نباید اینجا پاره کنیم که اگر می‌شد من آنها را پاره می‌کردم، بلکه راه درست این بود که قطعنامه سازمان ملل در …

انتقاد صریح روحانی از وزیر ارشاد بخاطر لغو کنسرت‌ها در مشهد …

servicekhabari.com/78236

۹ ساعت پیش – ازنظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب نشینی کند. … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره …

عصر ايران

www.asriran.com/

روحانی:اگر می شد قطعنامه های سازمان ملل را پاره می کردم (فیلم) … اردوغان: فلش ۸ گیگ شما دست من نیست! الف. … وزیر ما هم نباید تبعیت کند و باید تابع قانون باشد.

انتقاد روحانی از وزیر ارشاد: هیچ وزیری نباید در برابر هیچ …

https://www.radiozamaneh.com/295141

۹ ساعت پیش – … غرب گفت که قطعنامه‌های سازمان ملل را نمی‌توان اینجا پاره کرد: «اگر می‌شد من هم آن را پاره می‌کردم. راه این بود که قطعنامه سازمان ملل باید در شورای امنیت …

خبر گزاری ایرسا » انتقاد صریح روحانی: هیچ وزیری دربرابر …

www.irsanews.com/28898

۹ ساعت پیش – از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب نشینی کند … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره …

کارگزاری بانک ملت – بین الملل

www.mellatbroker.com/159

پربیننده ترین های سنا. The RSS … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم … کارگاه آموزشی «تأمین مالی بین‌المللی پس از رفع تحریم‌ها» برگزار می‌شود.

انتقاد صریح روحانی از وزیر ارشاد بخاطر لغو کنسرت‌ها در مشهد …

www.khabarist.com/e/3326660

۲ روز پیش – از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب نشینی کند … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره …

انتقاد صریح روحانی از وزیر ارشاد بخاطر لغو کنسرت‌ها در … – …

https://dgchekhabar.com/news/political/2946

۶ ساعت پیش – رییس‌جمهور گفت: هرکسی که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد.

واکنش روحانی به لغو کنسرتها/ انتقاد از وزیر ارشاد – وب نگین

webnegin.ir › … › واکنش روحانی به لغو کنسرتها/ انتقاد از وزیر ارشاد

۹ ساعت پیش – روحانی ادامه داد: قطعنامه‌های سازمان ملل را نمی‌توان اینجا پاره کرد، اگر می‌شد من هم آن را پاره می‌کردم. راه این بود که قطعنامه سازمان ملل باید در شورای امنیت با …

الف – آیا عدم توافق موجب جنگ می‌شود؟

alef.ir/vdcaianui49nim1.k5k4.html?268566

ماده مربوط به حمله نظامی مربوط به ماده ۴۲ منشور سازمان ملل است که به نظر می‌رسد برخی با …. بهتر است قبل از نظر دادن اول کمی به تبعات و بدی های جنگ فکر کنید بعد اگر وجدانتون … یادت نره ظریف هم گفت قطعنامه ها کاغذ پاره است (۲۸۶۳۳۲۰) (alef-11) …. به نظر من اگر ایران هم چون اسراییل روابطش را با غرب و امریکا بهبود ببخشد نیازی به …

روحانی: برجام سلامت مردم را تضمین کرده است – فتن

www.fetan.ir › روزنه › سیاسی

۹ ساعت پیش – رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز پزشک گفت: قطعنامه های سازمان ملل را نمی توان اینجا پاره کرد، اگر اینگونه بود من هم اینجا پاره می‌کردم.

پورتال خبری اعتماد آنلاین – انتقاد رئیس جمهور به وزیر ارشاد: …

www.etemaadonline.ir/news/news/130326

۱۰ ساعت پیش – رئیس جمهوری تاکید کرد: از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری … به آنها می‌گویم ” بله ما به فکر مذاکرات هسته‌ای هم بوده‌ایم و به آن افتخار می‌کنیم … نتیجه برجام عزت ملت ایران بود و باید بگویم قطعنامه‌های سازمان ملل را نباید اینجا پاره کنیم که اگر می‌شد من آنها را پاره می‌کردم، بلکه راه درست این بود که قطعنامه سازمان ملل …

کامنت دردناک یک دختر ۲۶ ساله برای ظریف در فیس بوک+ …

www.parsine.com/…/کامنت-دردناک-یک-دختر-۲۶-ساله-برای-ظریف-در-ف…

۲۸ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – اگر گفته ها در مورد خودت درست باشه که خدا کمکت میکنه تو هم تلاش کن اگر هم نه …. واسه چی نماینده های سازمان ملل نتونن سر زده بیان بازدید؟ ….. هممون مثل هم هستيم آبجي،راستي اگه كسي شريعتمداري رو ديد بهش بگه كاغذ پاره ها (قطعنامه ها) رو …… آمد پیش من و به من التماس میکرد که با دامادش صحبت کنم تا دخترش را طلاق دهد و …

فرهنگیان نیوز- تدبیر

www.farhangiannews.ir/

مدارک و شرایط لازم برای تشکیل پرونده بورسیه دانشگاه های استرالیا: … از کشورها شدند/ قطعنامه سازمان ملل را نمی شد پاره کرد اگر می شد من هم پاره می کردم — ایسکانیوز

۷ – بالاترین: لینک‌های تازه

https://www.balatarin.com/links/recent/time/all/7

شایعه در شهر؛ ستاره استقلال نامه خداحافظی نوشته است + عکس …. جمع پزشکان زمانیکه به کنایه می‌گفت «اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم» قطع کرد.

مرادی و هاشمی آماده برای رقابت های وزنه برداری المپیک ریو …

www.titreno.com/…/مرادی-و-هاشمی-ماده-برای-رقابت-های-وزنه-برداری-المپ…

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مرادی و هاشمی آماده برای رقابت های وزنه برداری المپیک ریو را در کلیپ ذیل مشاهده … روحانی: اگر می شد من هم قطعنامه سازمان ملل را پاره می کردم + فیلم.

چند خبر – اولین نشست خبری سخنگوی جدید وزارت خارجه …

www.chandkhabar.ir/News/Detail/293985

۱ روز پیش – فردا اولین نشست مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه برگزار می‌شود. … بعد از کنایه به دولت اصولگرا · اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم …

توضیح سخنگوی وزارت خارجه در مورد خبر بازداشت دو دیپلمات …

khabargo.ir/توضیح-سخنگوی-وزارت-خارجه-در-مورد-خبر-با/

۸ ساعت پیش – معمولا هم وقتی وزارت امور خارجه در جریان این مسائل باشد، بالطبع نهادهای دیگر … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم · در نشست غیرعلنی …

قطعنامه‌ها کاغذ پاره نبود و اثر داشت – دیپلماسی ایرانی

www.irdiplomacy.ir/fa/…/قطعنامه‌ها+کاغذ+پاره+نبود+و+اثر+داشت.html

۲۳:۲۲ _ مناظره سیدمحمدصادق خرازی، سفیر اسبق ایران در سازمان ملل و فرانسه با حسین … اولین کسی که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره نامید حضرت امام بود. … اگر این برجام در دولت دیگری بود چند جشن هسته ای برگزار می شد. … دکتر خرازی اشاره درستی کردند و من هم می خواهم بگویم که جمله امام من به جرات می گویم که مردم دوره ما از صدر …

قطع سخنرانی رییس جمهور بعد از کنایه به دولت اصولگرا

www.mahbobtarinha.com/…/قطع-سخنرانی-رییس-جمهور-بعد-از-کنایه-ب…

۳ ساعت پیش – قطع سخنرانی رییس جمهور بعد از کنایه به دولت اصولگرا … سپ بلاتر با حسن روحانی دیدار می‌کند · اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم.

نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی

www.kianavahdati.com/forum.aspx?id=-2147483646&showall=yes

۱۳ مهر ۱۳۸۷ ه‍.ش. – ارکستر شروع میکنه به اجرای قطعات ، خیلی خوب و همامنگ هم میزنن همه ی شنونده ها حالی میکنن . …. اگر سر سوسک را قطع کنند برای چند هفته زنده می مینند …… خود ساخته است تما زبان های ملل مختلف آن با یکدیگر روابط و مناسبات گوناگو دارد . …… من با آن شلوار گشاد پاره پاره رقصیدم و تو در جامه حریر شاهزادگان می رقصی!

صحبت‌های صریح هاشمی‌رفسنجانی درباره جنگ: جام زهر بر امام …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930706000277

۶ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – سازمان ملل هم در تاریخ ۶/۷/۵۹ جلسه گرفت و قطعنامه ۴۷۹ را صادر کرد. … عرفات تهدید می‌کرد که صدام برای رسیدن به این اهداف برنامه‌ریزی می‌کند. … خرمشهر فتح شده بود ونیرو های ما خیلی شاداب بودند . …. این استراتژی آن عملیات شد و من هم برای فرماندهان گفتم که اگر شما به اهداف این عملیات برسید من به شما قول می دهم که …

نسخه چاپی – shoroonline.ir

shoroonline.ir/fa/print/7268

۴ ساعت پیش – رييس دولت يازدهم با تأکيد بر اينکه ازنظر من هيچ وزيري در برابر هيچ فشاري نبايد … مي‌گويم ” بله ما به فکر مذاکرات هسته‌اي هم بوده‌ايم و به آن افتخار مي‌کنيم اما پيشرفت‌ها در … و بايد بگويم قطعنامه‌هاي سازمان ملل را نبايد اينجا پاره کنيم که اگر مي‌شد من آن‌ها را پاره مي‌کردم، بلکه راه درست اين بود که قطعنامه سازمان ملل در …

آنچه باید از واقعیت های قطعنامه های جنگ بدانیم – مشرق

www.mashreghnews.ir/…/آنچه-باید-از-واقعیت-هایقطعنامههای-جنگ-بدان…

۳۰ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در روز ‌۲۷ تیرماه ‌۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ایران قطعنامه ‌۵۹۸ سازمان ملل متحد را پذیرفت … قرارداد معروف ‌۱۹۷۵که به مرزهای معین دو کشور تأکید می‌کرد از جمله بدیهی‌ترین … و قرارداد ۱۹۷۵ را در مقابل دیدگان میلیون‌ها بیننده پاره و اعلام کرد که این قرارداد … اگر قطعنامه را هم می‌پذیرفتیم، عراق حاضر به پس دادن مناطق اشغالی نبود

جایگاه ورزش ما باید در رتبه‌های – SPI News

spinews.ir › گوناگون

۷ ساعت پیش – تلاش ورزشکاران ما هم پایان یافت. … آموزش و پرورش · اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم · در نشست غیرعلنی امروز مجلس چه گذشت؟

هیچ‌گاه انگیزه ریاست بر بوکس را نداشتم/ مسئولان فدراسیون …

khabarezendeh.com/…/هیچ-گاه-انگیزه-ریاست-بر-بوکس-را-نداشتم-مس…

روحانی در جمع پزشکان: اگر قطعنامه های سازمان ملل را می شد پاره کرد من هم اینجا آنها را پاره می کردم اما آنها فقط با مذاکره لغو شد./برنا. ۴ ۱۱:۱۵. روحانی در جمع پزشکان: …

انتقاد صریح روحانی: هیچ وزیری دربرابر فشار نباید کوتاه …

irato.ir/…/انتقاد-صریح-روحانی-هیچ-وزیری-دربرابر-فشار-نباید-کوتاه…

۴ ساعت پیش – رییس‌جمهور گفت: هرکسی که صبح بیدار می‌شود و یک تریبون پیدا … اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم، اما نمی‌توان آنها را پاره کرد.

میر حسین موسوی , رهبر سبزها | سایت رهبر سبزها منعکس …

https://greensleader6.wordpress.com/

سایت رهبر سبزها منعکس کننده اخبار سایت های کلمه , جنبش راه سبز (جرس) , پارلمان … به کنایه می‌گفت «اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم» قطع کرد.

رئیس جمهور: هيچ وزيري نبايد در برابر هيچ فشاري کوتاه …

rivasjonoob.ir/?p=36466

۴ ساعت پیش – رييس دولت يازدهم با تاکيد بر اينکه از نظر من هيچ وزيري دربرابر هيچ فشاري نبايد … و کار دولت حل نمي‌شود تصريح کرد: کادر پزشکي و سلامت همه بايد دست به دست هم دهند تا … بايد بگويم قطعنامه‌هاي سازمان ملل را نبايد اينجا پاره کنيم که اگر مي‌شد من آنها را پاره مي‌کردم، بلکه راه درست اين بود که قطعنامه سازمان ملل در خود …

تيتربرتر:انتقاد رييس جمهور به تصميم لغو برگزاري …

www.titrebartar.ir/telex-26392.html

۷ ساعت پیش – رييس دولت يازدهم با تاكيد بر اينكه از نظر من هيچ وزيري دربرابر هيچ فشاري نبايد … دولت حل نمي‌شود تصريح كرد: كادر پزشكي و سلامت همه بايد دست به دست هم دهند تا طرح تحول … بگويم قطعنامه‌هاي سازمان ملل را نبايد اينجا پاره كنيم كه اگر مي‌شد من آنها را پاره مي‌كردم، بلكه راه درست اين بود كه قطعنامه سازمان ملل در خود شوراي …

بعد از قطعنامه ۵۹۸ ، تازه فهمیدیم دیپلماسی یعنی چه! – رمز عبور

ramzeobour.ir/بعد-از-قطعنامه-۵۹۸-،-تازه-فهمیدیم-دیپلماس.html

من که رفتم، خب خیلی وزارت خارجه محیطش با چیزی که باید باشد، فرق می‌کرد. … وقتی جنگ می‌شود و صلح و امنیت به هم می‌خورد، اولین نقش را سازمان ملل باید ایفا کند. …. قطعنامه ۵۹۸ از قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت که همگی در پشتیبانی از صدام بود، حداقل … یعنی واقع امر این است که اگر آن پیروزی‌ها نبود، آن بحث‌ها هم نمی‌شد؛ هم بحث‌هایی که …

علت قطع سخنان حسن روحانی هنگام انتقاد از احمدی نژاد از شبکه …

www.neginjonoub.ir › خبرهای ویژه › حوادث

۷ ساعت پیش – نگین جنوب:قطع سخنرانی حسن روحانی از شبکه خبر زمان انتقاد و کنایه از … دانلود فیلم روحانی اگر می‌شد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره می‌کردم.

امام خامنه ای چقدر ثروت دارد؟ – خیبرآنلاین

kheybaronline.ir/fa/news/16348

۳۰ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. – آنها حتی در حساب و کتاب خصمانه شان، پول ها و شمش های طلای رهبر انقلاب در …. من در دلم خدا را شكر مي‌كردم و الآن هم شكر مي‌كنم كه يك كسي به دنيا به اين ….. من خودم پیرو و سربازه امام خامنه ای ام (البته اگر شایستگیشو داشته باشم.) …… ندارین،لااقل نظر جناب پوتین ورایس ورییس سابق سازمان ملل رو بخونید …… رو قطع نکنید .

متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله – …

farsi.khamenei.ir/imam-content?id=9447

۱۵ خرداد ۱۳۶۸ ه‍.ش. – من اکنون به ملتهای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این … آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را هم در این عالم و هم درعوالم دیگر خواهد داد. …. اینجانب به همه نسلهای حاضر و آینده وصیت می‌کنم که اگر بخواهید اسلام و … و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان قطع شود، این انگیزه الهی را که …… زبان های دیگر.

شمال نیوز :: ناگفته های هاشمی رفسنجانی درباره قطعنامه ۵۹۸

www.shomalnews.com/…/ناگفته-های-هاشمی-رفسنجانی-درباره-قطعنامه-…

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که سایه … مقدس به‌گونه‌ای بود که اگر اجرا می‌شد، ننگی بر دامان تاریخ ایران بود و معلوم نبود … داد و شکستن حصرآبادان نمونه روشنی از امکان در هم شکستن دشمن در مهمترین نقطه هدف و … مختلف سیاسی و نظامی تحت لوای فرماندهی امام راحل عمل می‌کردیم، اما مسوولیت من در …

ofoghhaemohajerat – قوانین پناهندگی به آلمان

rezaazad35.blogfa.com/category/16

این افراد ابتدا بنری که روی آن شعار “محبت به‌جای تهاجم” نوشته شده بود، را پاره … تظاهرکنندگان بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده‌ی افراط‌‌‌گرایان راست هم دیده می‌شدند. …. اگر آنطور که پیش‌بینی می‌شود رقم متقاضیان پناهندگی در آلمان امسال به رقم ۸۰۰ ….. یاداور میشویم فقط نامه های که ارم ابی سازمان ملل را داشته باشند, مورد رسیدگی قرارمیگیرند.

ارتباط ایثارگران با رییس جمهور | خبرگزاری ایثارگران

isarkhabar.com/?page_id=2421

تازه اگر هم بالاتر از مقدار و سقف تعیین شده اضافه کار داشته باشد مدیر مربوطه کسر میکند. …… این مقام ارشد دولتی در جریان کنفرانس سازمان ملل برای گردآوری کمک به ….. اشتغال که از سال ۸۵ دریافت میکنم اگر این معوقه به من تعلق گیرد هم بدهی هایم را …… ودودستم قطع میشد ولی اعصاب وروانم سالم بود تلفن همرامم ۰۹۱۱۱۱۸۷۷۳۱ میباشد …

پناهندگی دات کام – مشاهده مبحث – خاطرات و اخبار مهاجرت و …

forum.panahandegi.com/viewtopic.php?f=4&t=1936&start=100

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. – ۳- ممنون دوست عزیز که جوابه سوال های من و دیگر دوستان رو میدی و شرمنده اگه سوال … بنده میشناسم کسی که ۷ روزه بهش پناهندگی دادن الان توی همین هلسینکی زندگی میکنه …. طبق تفاهم نامه حسن همجواری بین ایران و ترکیه برای اتباع طرفین ویزا در …. ۵-اگر خانواده ای با هم خود را به سازمان ملل معرفی نمایند و یکی از افراد آن …

تجاوز جنسی مسعود رجوی به فرماندهان زن سازمان خلق و بیرون …

www.saharngo.com/fa/story/1772

۱۱ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. – همزمان به من فحش های رکیک هم می داد و ضربات سهمگین او منجر به پاره شدن لب ها و ….. بالای ۵۰درجه مهران از حدقه درآوردن فقط به جرم اینکه پاسدار بود واز ایران دفاع میکرد …… ضمن اینکه نامه ی ایرج مصداقی-که خود سالها هوادار فرقه رجوی بوده- به رجوی هر چند لحن ….. سازمان ملل باید نجات بده بقیه ی زنان باقیمانده ی کمپ اشرف رو.

توهین به ایرانیان در سریال حریم سلطان +عکس | پایگاه خبری …

haraznews.com/48430/توهین-به-ایرانیان-در-سریال-حریم-سلطان-۴۸۴۳۰

۴ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – اگر چه باید منتظر قسمت های بعدی این سریال علی الخصوص حمله سلطان … و رسم الخط عربی به شاه طهماسب نامه می نویسد و شاه طهماسب هم به همان شکل …… است که همه ساله مشکل قره باغ رو در سازمان ملل به گوش مردمان میرسونه. …… اگه این سریال قطع بشه من تک تک ایرونی هارو اعدام میکنم …… به آن تیغ که دکترم پاره کرد رگم

خاطرات بزرگان درباره مقام معظم رهبری – پایگاه اطلاع رسانی …

www.hawzah.net/fa/Article/View/92474

پس از دیدار و احوال پرسی، مقام معظم رهبری به حضرت آیت الله مصباح فرمودند: من … آن شخص عرض کرد: آقا این نوجوانان که قاری نیستند، اگر قرار است قرائت فردی ضبط شود … در دوران ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای، روزی ایشان برای دیدار خانواده های شهدا …… بعد از صدور قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، از سوی کشورهای قدرتمند دنیا بر ایران …

درخواست راهنمايي در مورد نام فيلم – نسخه قابل چاپ – تالار کافه …

cafeclassic5.ir/printthread.php?tid=192

۲۰ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. – اتفاقا چند ماه پیش من هم توی نخ همین فیلم بودم ولی اسمش رو یادم رفته بود . ….. ممنون مي شوم اگر به من کمک کنيد نام لاتين فيلمي رو که سالها پيش از تلويزيون …. هاي متفاوت بعد عكس ها رو ظاهر ميكرد و روي يه تابلوي بزرگ كنار هم ميگذاشت. …… زمانی است که نامه محمد را در محمد رسول الله بهش میدن و طبق تاریخ پاره میکنه …

با حضور – جنبش مصاف

www.masaf.ir/ImagesSitemap

من آن کسی هستم که زمین را پر از عدل می‌کنم ،همان گونه که پر از ستم شده است . ….. کامرون می‌گوید: قبلاً اگر یک میلیون دلار هم به من می‌دادند، راضی به پوشیدن لباس روحانیت …. بن سلطان” رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی فرمان می‌گرفت. shia muslim …… امام صادق علیه السلام shia muslim http://www.masaf.ir/images/قطعنامه سازمان ملل …

خواندنی هایی در مورد خوانندگان ايران [آرشيو] – P30World …

forum.p30world.com › … › فرهنگ و هـنــــر › مـوســیـقی

۲۰ دی ۱۳۸۵ ه‍.ش. – خانم مهستی که در زندگی نامه اش با خواهرش هایده خدمت کار دربار بود و ….. من اگر ازم دعوت بشه برای کنسرت دادن حتماً به ارمنستان هم سفر می کنم. …… یک دکترای افتخاری و مدال هنر هم از طرف نماینده سازمان ملل متحد پروفسور مازیتینی به من تعلق گرفت. …… مزاياي او بعد ازانقلاب قطع شده بود، در فقر و بيماري زندگي ميکرد.

۹۱/۱۲/۰۱ – ۹۱/۱۲/۳۰ – آميزش جنسي را با بيشترين لذت …

davoodazari4.blogfa.com/1391/12

۲۴ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. – دكتر صداقت مي‌گويد: من فكر مي‌كنم تصور ذهني زماني شكل مثبتي به خود …. مردان میباشد دلیل بر هم خوردن اکثر روابط دوستی که در ان رابطه جنسی بوجود …. اگر هر از گاهی برای سکس با همسرتان پا پیش بگذارید، رفته رفته … انزال زود رس اغلب بخاطر آگاهی نداشتن از مکانیسم های حسی و نقاط حساس …… ۱) قطع وابستگی

فیلم: کشتار و زنده سوزاندن مسلمانان میانمار – تریبون …

www.teribon.ir/archives/…/فیلم-کشتار-و-زنده-زنده-سوزاندن-مسلمانا.ht…

۲۶ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – البته من مخالف سنی های بزرگوار نیستم ولی واقعیت این است. …. خدایا چطور میشود یک انسان مظلوم را که هیچ گونه دفاعی از خود ندارد زنده زنده در آتش سوزاند ….. این سازمان ملل اشغال و این امریکایهای حیون فقط بلدند به ایران گیر بدند اگه … اگر مثل صحبت خانم((ریحانه)) به حرف بنده هم شک دارین توصیه میکنم این فیلم رو …

پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار

kusarevelayat.parsiblog.com/

ماجرا خیلی هم پیچیده نبود، دولت بعد از گذشت ۱۰ ماه از مصوبه اول خود درباره مدل جدید … مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی از منتقدان IPC در نامه به … طرحی که به امضای حدود ۵۰ نماینده مجلس رسید و زمزمه های بررسی آن در جلسه … اگر آقای روحانی به سمت اصولگرایان گرایش پیدا کند واکنش اصلاح‌طلبان چه خواهد بود؟

نسخه کاملآرشیو سایت های ایران: پایگاه خبری پایتخت – …

paytakhtpress-home.wikirss.ir/

اما او نه مرد حضور در اتاق‌هاي امنيتي است و نه حالش در كاخ رياست‌جمهوري خوب مي‌شود. …. بر اساس تخمین سازمان ملل هم اکنون بیش از ۳۵۰۰ زن و کودک اسیر ایزدی در اختیار …… من اگر توانستم موافقت باشگاه استقلال خوزستان را جلب می‌کنم و اگر نتوانستم …… از جمله اینکه اگر یک قطعنامه دیگر در سازمان ملل به تصویب می رسید آنوقت ایران با …

اسراییل زمان حمله به ایران را اعلام کرد!

khabareghtesadi.com/fa/news/…/اسراییل-زمان-حمله-به-ایران-را-اعلام-کرد

رسانه های داخلی ایران نوشتند: توهمات و اصرار حمله نظامی به ایران بالاخره اسراییل را …… حرف ما ایران و لبنان و فلسطین نیست حرف ما حق است حتی اگر در داخل کشور هم …… هر دشمنی رو پاره پاره میکنه تا زمانی که که تهدید هست من میگیرم راحت میخوابم در …… و نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل متحد اعلام کرد …

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | …

meidaan.com/archive/7998

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تازه سازمان ملل هم خوردن حشراتی مثل ملخ را به عنوان یکی از راه‌های مبارزه با گرسنگی، … همین جمله قبلی را اگر بخواهی از عربی «پالایش» کنی می‌شود: انگاشتن سخن ….. من به پسرا و دخترای ایرانی نگاه میکنم و تنها شباهتی که بینشون …… بزنند و دیگر اینکه چندین تن از ایرانیان بی اصل و نسب نوشتن نامه های دیوانی را …

مشاهده آرشیو خبرها – iran cpa

www.irancpa.com/NewsByCategory.aspx?cat=2&type=archived

انجمن روانشناسی بالینی ایران در نظر دارد کارگاه های زیر را با اخذ مجوز از سازمان نظام ….. اختلال در زبان و برقراری رابطه و رفتار و علایق غیرمعمول، توصیف می‌شود. …… برخی دیگر هم اگر به این سوالات پاسخ دهند یا اطلاعات زیادتری كه متناسب با سن كودك …… در ۱۱ سالگی من فکر می‌کردم که دهان پهنی دارم و صورتم آنقدر زشت است که هیچ کس …

پایگاه خبری الف – آخرين عناوين :: نسخه کاملآرشیو سایت های …

alef-home.bazfeed.ir/

از شما هم درخواست دارم با توجه به سال‌هایی که در زندان بودم به من کمک کنید. … «نامه های همایون صنعتی زاده به خواهرش»به کوشش: گلی امامیناشر: چشمه، چاپ اول ۱۳۹۴۱۵۹ …… گویند معامله با روسیه در محدوده توافق هسته‌ای و تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار نمی‌گیرد. …… و احساس می‌کنم که اگر قرار است در آینده هم معاملاتی داشته باشیم یا اگر می‌خواهیم …

صاحب‌خبرآرشیو سایت های ایرانی

sahebkhabar-home.bazfeed.ir/

منبع : صاحب‌خبركودكان يمني پول توجيبي‌شان را به سازمان ملل مي‌دهند برچسب ها …… منبع : صاحب‌خبررهبر معظم انقلاب: اگر آنها برجام را پاره کردند ما آن را آتش میزنیم برچسب ها ….. در مذاکرات هسته ای، حقوق هسته ای ملت ایران را تثبیت کردیم و قطعنامه‌های ظالمانه لغو شدند. …. من دارم گریپ فروت درست می‌کنم، تو اونجا نشستی گیج و خواب‌آلود.

پایگاه خبری الف – آخرين عناوين سیاسی :: نسخه کاملآرشیو …

alef-siasi.arsiz.ir/

وی افزود: ظریف سخنانی زیرکانه و مهم داشت و در حالی با جمله‌ها و الفاظ بازی می‌کرد که …. در حال حاضر ایالات متحده با این قطعنامه مخالف است اما فرانسه به تلاش های خود ….. و در شرایطی که سازمان ملل تحریم‌هایی را علیه کره شمالی وضع کرده است، …… سخنان رهبر انقلاب تیتر رسانه‌های جهان شد؛ اگر آمریکا برجام را پاره کند، ایران آن را آتش خواهد زد.

پایگاه خبری الف – آخرين عناوين سیاسی :: نسخه کاملآرشیو …

alef-siasi.sabafeed.ir/

گفته می‌شود، اوباما در تماس شب گذشته خود به صورت قطعی پیروزی کلینتون را تایید نکرده اما به وی …… ریاست جمهوری آمریکا، آزمایش‌های موشکی ایران را نقض برجام و قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند. … این اصل، بنیاد هر تصمیمی است که من اتخاذ می‌کنم. …… حذف نام عربستان از فهرست سیاه دردناک بود/ احتمال قطع بودجه سازمان ملل وجود داشت.

صاحب‌خبرآرشیو سایت های ایران

sahebkhabar-home.azilaz.ir/

منبع : صاحب‌خبرچه زمانی علم «شیطانی» می‌شود/۴ سفری که سالک الهی باید طی کند …… منبع : صاحب‌خبركودكان يمني پول توجيبي‌شان را به سازمان ملل مي‌دهند …… گفت: اگر قرار باشد هر کدام از هم نسلان من، درباره گذشته هنر معاصر ایران صحبت …… در مذاکرات هسته ای، حقوق هسته ای ملت ایران را تثبیت کردیم و قطعنامه‌های ظالمانه لغو شدند.

موسسه مطالعات راهبردی رويکرد – آخرين عناوين :: نسخه …

rooykard-home.sotiba.ir/

به‌زعم بسیاری از اهالی فوتبال اگر در این رقابت‌ها برزیل و آرژانتین هم حضور پیدا … گرچه قمت نفت بازهم افت‌وخیز می‌کرد (زیرا عرضه بیش‌ازحد تقاضا بود) ، مداخله …… شیوه های فرهنگی دشمنان انقلاب و اسلام را پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بیان کرده است. …. سفیر ایران در سازمان ملل نیز از پاسخ به این سئوال که آیا گفتگویی میان هیئت های …

شبکه خبری تحلیلی حزب الله – آخرين عناوين :: rss_full …

hezbollahnews-home.wikifeed.ir/

بعضی ها هم دنبال مطرح کردن خودشان توسط راه حل های دیگر با حضور در کشورهای دیگر ….. وی در خصوص بحران یمن نیز گفت: مذاکرات یمنی – یمنی تحت نظارت سازمان ملل …… است و به شدت درگیر آن هستیم و اگر فرصتی است پیشنهاد می‌کنم دادستان تهران را …… مذاکرات، حقوق هسته ای ملت ایران را تثبیت کردیم و قطعنامه های ظالمانه لغو شدند.راهنماي دانلود
1- براي راحتي در دانلود با سرعت بالا لطفا از برنامه اينترنت دانلود منيجر استفاده کنيد
2- براي مشاهده فيلم ها با کيفيت بالا از برنامه kmplayer استفاده کنيد
3- در صورت خرابي لينک دانلود مشکل را در قسمت نظرات همان پست اعلام کنيد تا 24 ساعت بعد همکاران ما رسيدگي ميکنند

دیدن این مطالب نیز به شما توصیه میشود

0نظر ارسال شده است

ارسال نظر

شما هم نظری ارسال کنید

ارسال نظر

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.